Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/701

V Bruselu dne 8. června 2010

Konference „Dny TEN-T“ podpořila klíčové evropské dopravní projekty

Podpisem tří memorand o porozumění dnes byly podpořeny tři klíčové evropské dopravní projekty sahající od baltských zemí až po Pyrenejský poloostrov. Podpis těchto dokumentů zúčastněnými členskými státy a jejich schválení místopředsedou Evropské komise Siimem Kallasem a evropskými koordinátory transevropské dopravní sítě (TEN-T) vyjadřuje odhodlání tyto projekty uskutečnit co nejrychleji a nejefektivněji. Uvedenými třemi projekty jsou Rail Baltica, směřující z Estonska do Polska, vysokorychlostní tratě spojující Francii, Španělsko a Portugalsko a klíčová východo-západní železniční osa Lyon – Turín – Terst – Lublaň – Budapešť.

Místopředseda Siim Kallas, odpovědný za dopravu, uvedl: „Účinná realizace a fungování prioritních projektů TEN-T má zásadní význam pro posílení volného pohybu občanů EU, územní soudržnost Unie a vnitřní trh. Máme-li tyto výhody zachovat a rozmnožit, budeme muset těmto projektům nadále přiznávat významné postavení v politickém programu a zakotvit koordinaci mezi členskými státy a Komisí v oficiálních prohlášeních. Dnešním podpisem těchto důležitých aktů vyjadřujeme odhodlání tyto klíčové projekty TEN-T, sahající od baltských zemí až po Pyrenejský poloostrov, uskutečnit.“

Tři memoranda o porozumění byla podepsána zástupci ministerstev dopravy v příslušných členských státech a schválena místopředsedou Kallasem a třemi evropskými koordinátory TEN-T:

  • Prioritní projekt 3 – vysokorychlostní železniční osa jihozápadní Evropy – má zásadní význam pro přemostění dlouhodobé propasti mezi pyrenejskou sítí a zbytkem Evropy, které bylo doposud odkládáno kvůli rozdílnému rozchodu kolejí a přírodním překážkám. Akt podepsali José Blanco Lopez za Španělsko, Antonio Mendonça za Portugalsko, Dominique Bussereau za Francii, Siim Kallas a evropský koordinátor Carlo Secchi.

  • Prioritní projekt 6 – železniční osa Lyon – Terst – Divača/Koper – Divača – Lublaň – Budapešť – ukrajinská hranice – představuje spojení východu ze západem, které sehrává významnou roli v evropské integraci po rozšíření v roce 2004. Akt podepsali Dominique Bussereau za Francii, Altero Matteoli za Itálii, Patrick Vlačič za Slovinsko, Tamás Fellegi za Maďarsko, Siim Kallas a evropský koordinátor Laurens Jan Brinkhorst.

  • Prioritní projekt 27 – Rail Baltica – nejenže sbližuje baltské země, ale zároveň zlepšuje spojení se střední Evropou a Skandinávií. Akt podepsali Cezary Grabarczyk za Polsko, Arūnas Štaras za Litvu, Aivita Lublina-Golmane za Lotyšsko, Eero Pärgmäe za Estonsko, Mikael Nyberg za Finsko, Siim Kallas a evropský koordinátor Pavel Telička.

Více informací o prioritních projektech TEN-T naleznete na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm


Side Bar