Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/701

Брюксел, 8 юни 2010 г.

Подкрепа за ключови европейски проекти в областта на транспорта по време на дните на програмата TEN-T

Три ключови европейски проекта в областта на транспорта с обхват от балтийските държави до Иберийския полуостров получиха днес тласък с подписването на три меморандума за разбирателство. Подписването на тези документи от участващите държави-членки с потвърждение от страна на заместник-председателя на Европейската комисия Сийм Калас и на европейските координатори на програмата за трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) е показателно за тяхната решимост възможно най-бързо и ефикасно да осъществят посочените проекти. Трите проекта са за Rail Baltica — железопътна линия от Естония до Полша, високоскоростни линии, свързващи Франция, Испания и Португалия, и ключовото железопътно осово направление Изток — Запад Лион — Торино — Триест — Любляна — Будапеща.

Заместник-председателят Сийм Калас, отговарящ за транспорта, заяви: „Ефективното изпълнение на приоритетните проекти по TEN-T и ползването на резултатите от тях са от съществено значение за повишаването на свободата на движение на гражданите на ЕС, за териториалното сближаване на Съюза и за вътрешния пазар. Ако искаме да запазим и разширим тези ползи, ще трябва да поддържаме приоритета на посочените проекти в политическия дневен ред и да закрепим координацията между държавите-членки и Комисията посредством официални изявления. С подписването днес на тези важни актове ние демонстрираме ангажимента си към тези особено важни проекти по TEN-T с обхват от балтийските държави до Иберийския полуостров.“

Трите меморандума за разбирателство бяха подписани от представители на отговарящите за транспорта министерства в съответните държави-членки и потвърдени от заместник-председателя Сийм Калас и тримата европейски координатори за TEN-T:

  • Приоритетен проект 3: железопътно осово високоскоростно направление за Югозападна Европа; то е особено важно за преодоляване на все още съществуващото от дълго време разделение на железопътната мрежа на Иберийския полуостров от тази в останалата част на Европа поради различие в междурелсието и естествени бариери. Актът бе подписан от Хосе Бланко Лопес за Испания, Антонио Мендонса за Португалия, Доминик Бюсеро за Франция, Сийм Калас и европейския координатор Карло Секи.

  • Приоритетен проект 6: осово железопътно направление Лион — Триест — Дивача/Копер — Дивача — Любляна — Будапеща — граница с Украйна; представлява връзка Изток — Запад, която играе важна роля в европейската интеграция след разширяването на ЕС през 2004 г. Актът бе подписан от Доминик Бюсеро за Франция, Алтеро Матеоли за Италия, Патрик Влачич за Словения, Тамаш Фелеги за Унгария, Сийм Калас и европейския координатор Лауренс Ян Бринкхорст.

  • Приоритетен проект 27: Rail Baltica — не само сближава още повече балтийските държави, но и подобрява връзките между Централна Европа и Скандинавия. Актът бе подписан от Цезари Грабарчик за Полша, Арунас Старас за Литва, Аивита Люблина-Голмане за Латвия, Ееро Паргмае за Естония, Микаел Нюберг за Финландия, Сийм Калас и европейския координатор Павел Теличка.

За допълнителна информация относно приоритетните проекти по TEN-T:

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm


Side Bar