Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/700

Bryssel den 8 juni 2010

Kommissionen utnämner tre nya samordnare för det transeuropeiska transportnätet

Europeiska kommissionen har idag utnämnt Pat Cox, Péter Balázs och Gilles Savary som de nya europeiska samordnarna för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Samordnarna kommer att vara ansvariga för samordningen av de prioriterade transportprojekten och rapportera till kommissionen.

Jag fäster stor vikt vid ett korrekt och effektivt genomförande av de prioriterade TEN-T-projekten. Därför gläder det mig att kommissionen har utsett tre samordnare med så höga profiler, säger kommissionens vice ordförande med ansvar för transportpolitiken Siim Kallas.

De tre nya europeiska samordnarna, som har utnämnts i överenskommelse med medlemsstaterna och efter att Europaparlamentet har rådfrågats, är följande:

  • Pat Cox, Europaparlamentets före detta talman, kommer att överta samordningen av prioriterat projekt 1 (Berlin–Palermo) från Karel Van Miert.

  • Péter Balázs, före detta ungersk utrikesminister, återgår till prioriterat projekt 17 (Paris–Bratislava), vilket är det projekt han aktivt samordnade från juli 2005 till april 2009.

  • Gilles Savary, före detta medlem av Europaparlamentets transportutskott kommer att ansvara för prioriterat projekt 22 (Athen–Nürnberg/Dresden).

De nya uppdragen kommer att träda i kraft från och med idag och kommer att avslutas den 22 juli 2013, tillsammans med uppdragen för de existerande samordnarna.

Med utnämningen av tre nya samordnare kommer totalt nio samordnare att vara aktiva i elva prioriterade projekt.

”Medlemsstaterna, parlamentet, kommissionen och andra berörda parter har varit mycket nöjda med resultaten av samordnarnas arbete. Det kommer att sporra oss till att arbets vidare med dessa projekt för att säkerställa ett effektiv genomförande av vår TEN-T-politik,” tillade Siim Kallas.

Ytterligare information om de prioriterade TEN-T-projekten finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm


Side Bar