Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/700

Bruselj, 8. junija 2010

Komisija imenovala tri nove koordinatorje za vseevropsko prometno omrežje

Evropska komisija je danes imenovala Pata Coxa, Pétra Balázsa in Gillesa Savaryja za nove evropske koordinatorje za vseevropsko prometno omrežje (TEN-T). Odgovorni bodo za usklajevanje prednostnih projektov v zvezi s prometom in poročanje Komisiji

Podpredsednik komisije Siim Kallas, odgovoren za promet, je dejal: „Ustrezno in učinkovito uresničevanje prednostnih projektov TEN-T se mi zdi zelo pomembno. Zato sem izjemno vesel, da je Komisija imenovala tri nove koordinatorje, ki so prepoznavne osebnosti.“

Trije novi evropski koordinatorji, ki so bili imenovani z dogovorom med državami članicami in po posvetovanju z Evropskim parlamentom, so:

  • Pat Cox, nekdanji predsednik Evropskega parlamenta, bo od pokojnega Karla Van Mierta prevzel usklajevanje prednostnega projekta št. 1 (Berlin-Palermo);

  • Péter Balázs, nekdanji madžarski zunanji minister, bo ponovno prevzel prednostni projekt št. 17 (Pariz-Bratislava), ki ga je sicer že aktivno vodil med julijem 2005 in aprilom 2009;

  • Gilles Savary, nekdanji ugledni član odbora Evropskega parlamenta za promet, bo odgovoren za prednostni projekt št. 22 (Atene-Nürnberg-Dresden).

Njihovi mandati nastopijo z današnjim dnem in se iztečejo 22. julija 2013 skupaj z mandati obstoječih koordinatorjev.

Z imenovanjem treh novih koordinatorjev bo odslej na enajstih prednostnih projektih delovalo skupno devet koordinatorjev.

Podpredsednik Kallas je k temu dodal: „Države članice, Parlament, Komisija in druge zainteresirane strani so zelo zadovoljni z rezultati dela koordinatorjev. To nas spodbuja, da nadaljujemo s prizadevanji na teh projektih in zagotovimo učinkovito izvajanje naše politike TEN-T.“

Več informacij o prednostnih projektih TEN-T je na voljo na naslovu:

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm


Side Bar