Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/700

V Bruseli 8. júna 2010

Komisia vymenovala troch nových koordinátorov pre Trans-európsku dopravnú sieť

Európska komisia dnes vymenovala Pata Coxa, Pétera Balázsa a Gillesa Savaryho za nových európskych koordinátorov transeurópskej dopravnej siete (TREN-T). Koordinátori budú zodpovední za koordinovanie prioritných projektov v oblasti dopravy a za podávanie správ Komisii.

Podpredseda Európskej komisie Siim Kallas, ktorý zodpovedá za oblasť dopravy, uviedol: „Správnej a efektívnej realizácii prioritných programov TEN-T pripisujem veľkú dôležitosť. Som preto rád, že Komisia vymenovala troch koordinátorov s takými výbornými profilmi.“

Troma novými koordinátormi, vymenovanými po dohode s členskými štátmi a po porade s Európskym parlamentom, sú:

  • Pat Cox, bývalý predseda Európskeho parlamentu, prevezme koordináciu prioritného projektu 1 (Berlín–Palermo) po zosnulom Karlovi Van Miertovi,

  • Péter Balázs, bývalý maďarský minister zahraničných vecí sa vracia späť, aby sa ujal projektu 17 (Paríž–Bratislava), teda projektu, ktorý aktívne koordinoval od júla 2005 do apríla 2009,

  • Gilles Savary, bývalý významný poslanec výboru Európskeho parlamentu pre dopravu bude zodpovedný za prioritný projekt 22 (Atény–Norimberg/Drážďany).

Nové mandáty sú platné od dnes a skončia sa 22. júla 2013, spolu s mandátmi už vymenovaných koordinátorov.

S troma novými vymenovanými koordinátormi bude na jedenástich prioritných projektoch aktívne pracovať deväť koordinátorov.

Podpredseda Kallas dodal: „Výsledky práce koordinátorov sú pre členské štáty, Parlament, Komisiu a zúčastnené strany plne uspokojivé. Je to pre nás motivácia pokračovať v práci na týchto projektoch a zaistiť efektívne vykonávanie našej politiky TEN-T.“

Viac informácií o prioritných projektoch TEN-T nájdete na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm


Side Bar