Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/700

Bruxelles, 8 iunie 2010

Comisia numeşte trei noi coordonatori pentru Reţeaua transeuropeană de transport

Comisia Europeană a numit astăzi trei noi coordonatori pentru Reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T): Pat Cox, Péter Balázs şi Gilles Savary. Coordonatorii vor avea ca sarcină coordonarea proiectelor prioritare în domeniul transporturilor şi prezentarea de rapoarte Comisiei.

Siim Kallas, vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil cu transporturile, a declarat: „Consider că implementarea corectă și eficientă a proiectelor prioritare ale TEN-T este deosebit de importantă, de aceea mă bucur că, astăzi, Comisia a numit trei coordonatori de un calibru atât de important.”

Cei trei noi coordonatori europeni, numiți de comun acord cu statele membre și după consultarea Parlamentului European, sunt:

  • Pat Cox, fost președinte al Parlamentului European, care îl va succede pe defunctul Karel Van Miert în coordonarea proiectului prioritar nr. 1 (Berlin-Palermo);

  • Péter Balázs, fost ministru ungar al afacerilor externe, care revine la proiectul prioritar nr. 17 (Paris-Bratislava), pe care l-a coordonat activ în perioada iulie 2005 – aprilie 2009;

  • Gilles Savary, fost membru proeminent al comisiei PE pentru transporturi, care va fi responsabil pentru proiectul prioritar 22 (Atena-Nuremberg/Dresda).

Noile mandate vor începe de astăzi și se vor încheia la 22 iulie 2013, odată cu mandatele coordonatorilor deja în funcţie.

Prin numirea celor trei noi coordonatori, numărul total al coordonatorilor responsabili pentru cele unsprezece proiecte prioritare se va ridica la nouă.

Vicepreședintele Kallas a adăugat: „Statele membre, Parlamentul, Comisia şi celelalte părţi interesare au fost pe deplin mulţumite de rezultatele activităţii coordonatorilor, ceea ce ne încurajează să ne continuăm activitatea în aceste proiecte, astfel încât să asigurăm o implementare eficientă a politicii noastre în domeniul TEN-T.”

Pentru mai multe informaţii despre proiectele prioritare în domeniul TEN-T:

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm


Side Bar