Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/700

Brussel, 8 juni 2010

Commissie benoemt drie nieuwe coördinatoren voor het trans-Europees vervoersnetwerk

De Europese Commissie heeft vandaag Pat Cox, Péter Balázs en Gilles Savary benoemd als nieuwe Europese coördinatoren voor het trans‑Europees vervoersnetwerk (TEN-V). De coördinatoren zullen verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van de prioritaire vervoersprojecten en de rapportage aan de Commissie.

Vicevoorzitter Siim Kallas, bevoegd voor vervoer, verklaarde: "Ik hecht het grootste belang aan een passende en doeltreffende uitvoering van de prioritaire TEN-V-projecten. Ik ben dan ook verheugd dat de Commissie drie zo vooraanstaande coördinatoren heeft benoemd."

De drie nieuwe Europese coördinatoren, die in overleg met de lidstaten en na raadpleging van het Europees Parlement zijn benoemd, zijn:

  • Pat Cox, voormalig voorzitter van het Europees Parlement; hij zal de coördinatie van prioritair project nr. 1 (Berlijn-Palermo) overnemen van wijlen Karel van Miert;

  • Péter Balázs, voormalig Hongaars minister van Buitenlandse Zaken; hij neemt prioritair project nr. 17 (Parijs-Bratislava) opnieuw op zich, het project dat hij actief coördineerde van juli 2005 tot april 2009;

  • Gilles Savary, voormalig vooraanstaand lid van het comité vervoer van het Europees Parlement; hij zal verantwoordelijk zijn voor prioritair project nr. 22 (Athene-Nürnberg/Dresden).

De nieuwe mandaten gaan vandaag in en verstrijken op 22 juli 2013, samen met de mandaten van de bestaande coördinatoren.

Met de benoeming van deze drie nieuwe coördinatoren zullen in totaal negen coördinatoren zich bezighouden met elf prioritaire projecten.

Vicevoorzitter Kallas voegde hieraan toe: "De resultaten van de werkzaamheden van de coördinatoren hebben volledig voldaan aan de verwachtingen van de lidstaten, het Parlement, de Commissie en andere belanghebbenden. Het is een aanmoediging om verder te werken aan deze projecten en zo een doeltreffende tenuitvoerlegging van ons TEN-V-beleid te garanderen."

Nadere informatie over de prioritaire TEN-V-projecten:

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm


Side Bar