Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/700

Briselē, 2010. gada. 8. jūnijā

Komisija apstiprina trīs jaunus Eiropas Transporta tīkla koordinatorus

Šodien Eiropas Komisija apstiprināja Patu Koksu, Pēteri Balāžu un Žilu Savarī par jaunajiem Eiropas Transporta tīkla (TEN-T) koordinatoriem. Koordinatori būs atbildīgi par prioritāro transporta projektu koordinēšanu un Komisijas informēšanu.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgais transporta politikas jautājumos Sīms Kallass sacīja: „Man ir ļoti svarīgi, lai TEN-T prioritārie projekti tiktu īstenoti pareizi un efektīvi. Tāpēc priecājos, ka Komisija par koordinatoriem ir izraudzījusies trīs tik ievērojamus cilvēkus.“

Jaunie Eiropas koordinatori, kas iecelti, saskaņojot ar dalībvalstīm un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu, ir:

  • bijušais Eiropas Parlementa priekšsēdētājs Pats Kokss, kurš no bijušā komisāra Karela Van Mirta pārņem 1. prioritārā projekta (Berlīne–Palermo) koordinācijas pienākumus;

  • bijušais Ungārijas ārlietu ministrs Pēteris Balašs atgriežas pie 17. prioritārā projekta (Parīze–Bratislava); šo projektu viņš aktīvi koordinēja laikā no 2005. gada jūlija līdz 2009. gada aprīlim;

  • bijušais aktīvs Parlamenta transporta komitejas loceklis Žils Savarī, kurš būs atbildīgs par 22. prioritārā projekta (Atēnas–Nirnberga/Drēzdene) koordināciju.

Jauno koordinatoru pilnvaras stāsies spēkā šodien, un to termiņš, tāpat kā esošajiem koordinatoriem, ir 2013. gada 22. jūlijs.

Līdz ar trīs jaunu koordinatoru izraudzīšanos kopumā par 11 prioritārajiem projektiem būs atbildīgi deviņi koordinatori.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks S. Kallass piebilda: „Dalībvalstis, Parlamentu, Komisiju un citas iesaistītās personas pilnībā apmierināja koordinatoru darba rezultāti. Tie mūs iedrošina turpināt darbu pie šiem projektiem, lai nodrošinātu aktīvu TEN-T politikas īstenošanu.“

Sīkāka informācija par TEN-T projektiem:

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm


Side Bar