Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/700

Брюксел, 8 юни 2010 г.

Комисията назначи трима нови координатори за трансевропейската транспортна мрежа

Днес Европейската комисия назначи Пат Кокс, Петер Балаш и Жил Савари за нови европейски координатори за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). Координаторите ще отговарят за координирането на приоритетни транспортни проекти и ще докладват на Комисията.

Заместник-председателят на Европейската комисия Сийм Калас, отговарящ за транспорта, заяви: „Аз отдавам голямо значение на правилното и ефикасно осъществяване на приоритетните проекти по трансевропейската транспортна мрежа. Затова искрено се радвам, че Комисията е назначила трима координатори с такива забележителни биографии.“

Тримата нови европейски координатори, назначени със съгласието на държавите-членки и след консултация с Европейския парламент, са:

  • Пат Кокс, бивш председател на Европейския парламент, който ще поеме координацията по приоритетен проект № 1 (Берлин — Палермо) от бившия комисар Карел ван Мирт;

  • Петер Балаш, бивш министър на външните работи на Унгария, който поема отново приоритетен проект № 17 (Париж — Братислава), по чиято координация той е работил активно от юли 2005 г. до април 2009 г.;

  • Жил Савари, бивш виден член на Комисията по транспорта към Парламента, който ще отговаря за приоритетен проект № 22 (Атина — Нюрнберг/Дрезден).

Новите мандати влизат в сила днес и изтичат на 22 юли 2013 г. заедно с мандатите на вече действащите координатори.

С назначаването на новите трима координатори общият брой на координаторите става девет. Те отговарят за координирането на единадесет приоритетни проекти

Заместник-председателят Калас добави: „Държавите-членки, Парламентът, Комисията и останалите заинтересовани страни са напълно удовлетворени от дейността на координаторите. Това ни насърчава да продължим работата по тези проекти с цел да се осигури ефикасното прилагане на политиката ни за трансевропейската транспортна мрежа.“

Повече информация във връзка с приоритетните проекти за трансевропейската транспортна мрежа можете да намерите на:

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm


Side Bar