Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/697

Bruselj, 7 junij 2010

Konferenca o prihodnosti prometnih omrežij v Evropi

Evropska komisija bo na konferenci, ki se bo odvijala 8. in 9. junija v Zaragozi in bo namenjena vseevropskemu prometnemu omrežju (TEN-T), predstavila načrte za prenovo svoje politike transportnih omrežij, s čimer bo odgovorila na izzive 21. stoletja. Na dnevih TEN-T 2010, ki bodo organizirani skupaj s španskim predsedstvom, bodo sodelovali Komisija, poslanci Evropskega parlamenta ter ministri in druge visoki predstavniki držav članic.

Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas, pristojen za promet, je povedal: „Konferenca pomeni ključen korak v postopku pregleda politike TEN-T z namenom dokončati notranji trg, izboljšati povezave med vzhodom in zahodom ter zagotoviti mednarodno konkurenčnost Evrope in gospodarsko rast.“

Komisija bo na Konferenci predstavila svoj novi delovni dokument o pregledu metodologije načrtovanja za TEN-T. Delovni dokument je še en korak v postopku pregledovanja politike TEN-T, ki se je začel leta 2009 z Zeleno knjigo o prometu. Ta dokument združuje rezultate širokega javnega posvetovanja in izsledke šestih strokovnih skupin. Komisija v skladu z zaključki strokovnih skupin predlaga pristop dvoplastnega načrtovanja, sestavljenega iz osrednjega omrežja, ki povezuje glavna evropska prometna središča in vozlišča, ter gostejšega, celovitega omrežja, ki zajema manjše infrastrukturne povezave in bi služilo kot referenčna podlaga za načrtovanje infrastrukture v državah članicah. Ta pristop po prvi objavi v Zeleni knjigi 2009 uživa široko podporo zainteresiranih strani in držav članic. Na nadaljnja vprašanja, na primer o določitvi glavnih središč, je treba še odgovoriti. Komisija namerava na Dnevih TEN-T okrepiti dialog z državami članicami in zainteresiranimi stranmi o teh temah.

Komisija bo Dneve TEN-T izkoristila tudi za predstavitev poročila o napredku za leto 2010, v katerem je ocenjen razvoj 30 prednostnih projektov TEN-T. Gre za prvo poročilo o napredku na podlagi nove podatkovne zbirke TENtec, ki je nov vmesnik med Komisijo in državami članicami in omogoča prenos podatkov v realnem času. To novo orodje prispeva k še večji preglednosti pri ocenjevanju in spremljanju napredka TEN-T ter dodeljevanja sredstev. Letošnje poročilo je sklenjeno z ugotovitvijo, da je bilo kljub težkim gospodarskim razmeram mogoče dokončati nekatere ključne odseke evropskega prometnega omrežja. Vendar pa izpostavlja tudi nekaj izzivov, ki še ostajajo in jih je treba preseči, če želimo zgraditi učinkovito prometno omrežje.

Na konferenci bodo imenovani trije novi evropski koordinatorji za prednostne projekte TEN-T. Vsi, ki so za ta mesta predlagani, so že zasedali visoke položaje v Evropi ter svojih državah članicah in bodo imeli odlično priložnost, da pomagajo pri prizadevanjih za uskladitev, ki so ključnega pomena za sodelovanje med državami članicami pri izvajanju prednostnih projektov. Nekdanji komisar Péter Balázs se bo po koncu mandata v vlogi madžarskega ministra za zunanje zadeve vrnil kot koordinator za železniško povezavo med Parizom in Budimpešto. Nekdanji predsednik Evropskega parlamenta Pat Cox bo odgovoren za železniško os Berlin–Palermo, Gilles Savary, nekdanji poslanec Evropskega parlamenta pa bo vodil projekt železniške osi Atene–Dresden.

Poleg tega se pričakuje, da bodo v Zaragozi podpisani trije memorandumi o soglasju. Eden od teh se bo nanašal na „železniško os za visoke hitrosti v jugozahodni Evropi“, ki prečka Francijo, Španijo in Portugalsko ter vključuje zahteven odsek skozi Pireneje. Drug memorandum bo obravnaval železniško os med Lyonom in mejo z Ukrajino, tretji pa bo sklenjen o projektu „Rail Baltica“ na trasi med Varšavo in Helsinki. V navedenih memorandumih bo poudarjena potreba po političnem sodelovanju pri teh zapletenih infrastrukturnih projektih, izražali pa bodo politično voljo zadevnih držav članic do nadaljnjega napredka v tej smeri.

Konference se bodo udeležili visoki predstavniki Komisije, med njimi podpredsednik Siim Kallas in komisar Johannes Hahn, visoki predstavniki držav članic, vključno s številnimi ministri in državnimi sekretarji, vodilni člani odbora Evropskega parlamenta za promet ter predstavniki več kot 500 zainteresiranih strani.


Side Bar