Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/697

Briuselis, 2010 m. birželio 7 d.

Konferencija dėl Europos transporto tinklų ateities

Birželio 8–9 d. Saragosoje vyksiančioje konferencijoje dėl transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) Europos Komisija atskleis, kaip ketina keisti transporto tinklų politiką, kad ji atitiktų XXI amžiaus keliamus uždavinius. Komisijos drauge su ES Tarybai pirmininkaujančia Ispanija rengiamose 2010 m. TEN-T dienose dalyvaus Komisijos, valstybių narių ir Europos Parlamento atstovai, taip pat valstybių narių ministrai ir kiti aukšti pareigūnai.

Už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Ši konferencija – labai svarbus TEN-T politikos peržiūros etapas, kuriuo ketinama baigti kurti vidaus rinką, paspartinti Rytų–Vakarų jungčių projekto įgyvendinimą ir padėti užtikrinti Europos tarptautinį konkurencingumą bei ekonomikos augimą.“

Konferencijoje Komisija pristatys savo tarnybų parengtą naują darbinį dokumentą dėl TEN-T projekto planavimo metodikos peržiūros. Šis dokumentas – papildoma TEN-T politikos peržiūros, pradėtos 2009 m. žaliąja knyga dėl transporto, priemonė. Dokumente pateikiami plataus masto viešų konsultacijų rezultatai ir šešių ekspertų grupės išvados. Remdamasi ekspertų grupės išvadomis Komisija siūlo taikyti dviejų lygių planavimo metodą, kurio esmė – pagrindinis tinklas, jungiantis svarbiausius Europos transporto mazgus ir centrus, ir tankesnis visuotinis susisiekimo tinklas, jungiantis mažesnes infrastruktūros dalis. Jei būtų pritaikytas šis metodas, valstybės narės galėtų atitinkamai planuoti savo infrastruktūrą. Šiam požiūriui, pirmiausia išdėstytam 2009 m. žaliojoje knygoje, pritarė daugelis suinteresuotųjų subjektų ir valstybių narių. Tolesni klausimai, pavyzdžiui, dėl pagrindinių transporto mazgų nustatymo, kol kas neišspręsti. TEN-T dienose Komisija tikisi paspartinti dialogą šiais klausimais su valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais.

TEN-T dienose Komisija taip pat pristatys 2010 m. pažangos ataskaitą, kurioje aptariama pažanga, padaryta įgyvendinant 30 prioritetinių TEN-T projektų. Tai pirmoji pažangos ataskaita, parengta naudojantis naująja TENtec duomenų baze – nauja internetine Komisijos ir valstybių narių sąsaja, per kurią duomenis galima perduoti realiu laiku. Ši nauja priemonė padės užtikrinti didesnį TEN-T pažangos kontrolės ir lėšų skirstymo skaidrumą. Šių metų ataskaitos išvadose teigiama, kad, nors ekonominė aplinka ir nebuvo palanki, kai kurias svarbias Europos transporto tinklo dalis užbaigti pavyko. Tačiau ataskaitoje minimi ir keli dar neišspręsti uždaviniai, kuriuos, siekiant sukurti veiksmingą transporto tinklą, išspręsti būtina.

Konferencijoje bus pristatyti trys nauji prioritetinių TEN-T projektų Europos koordinatoriai. Visi trys iki šiol yra ėję aukštas pareigas Europoje ir savo valstybėse narėse, o dabar turės puikią progą prisidėti prie valstybių narių veiksmų koordinavimo, nes vykdant tokius prioritetinius projektus bendradarbiauti yra itin svarbu. Koordinatoriumi, atsakingu už geležinkelio liniją tarp Paryžiaus ir Budapešto, taps buvęs Europos Komisijos narys Péteris Balázsas, kai baigsis jo, kaip Vengrijos užsienio reikalų ministro, kadencija. Buvęs Europos Parlamento Pirmininkas Patas Coxas bus atsakingas už geležinkelio liniją tarp Berlyno ir Palermo, o buvęs Europos Parlamento narys Gillesas Savary – už geležinkelio atkarpą tarp Atėnų ir Drezdeno.

Be to, Saragosoje tikimasi pasirašyti tris susitarimo memorandumus. Vieno iš jų tema – pietvakarių Europos greitųjų traukinių geležinkelio linija, sujungsianti Prancūziją, Ispaniją bei Portugaliją ir apimsianti sudėtingą atkarpą per Pirėnus, kito tema – geležinkelio linija nuo Liono iki Ukrainos pasienio, o trečiojo – Varšuvą su Helsinkiu sujungsiantis geležinkelis „Rail Baltica“. Šiais memorandumais bus siekiama atkreipti dėmesį į tai, kad įgyvendinant sudėtingus infrastruktūros projektus labai svarbus politinis bendradarbiavimas. Juose bus išreikšta ir valstybių narių politinė valia siekti tolesnės pažangos.

Konferencijoje dalyvaus aukšti Komisijos pareigūnai, tarp kurių – Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas ir Komisijos narys Johannesas Hahnas, taip pat keli ministrai ir valstybių sekretoriai, svarbiausi Europos Parlamento Transporto komiteto nariai ir per 500 suinteresuotųjų subjektų.


Side Bar