Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/697

Bρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2010

Διάσκεψη για την παρουσίαση του μέλλοντος των δικτύων μεταφορών στην Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκθέσει πώς σκοπεύει να αναμορφώσει την πολιτική της σχετικά με τα δίκτυα μεταφορών για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του 21ου αιώνα σε διάσκεψη με αντικείμενο το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) στη Zaragoza στις 8 και 9 Ιουνίου. Στις ημερίδες ΔΕΔ-Μ του 2010 που διοργανώνονται από κοινού με την ισπανική προεδρία θα μετάσχουν η Επιτροπή, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και υπουργοί και άλλοι υψηλού επιπέδου εκπρόσωποι των κρατών μελών.

Ο αντιπρόεδρος κ. Siim Kallas, αρμόδιος σε θέματα μεταφορών, δήλωσε τα εξής: «η διάσκεψη αποτελεί σημαντικό βήμα στη διαδικασία αναθεώρησης της πολιτικής για τα ΔΕΔ-Μ, η οποία αποβλέπει στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, τη βελτίωση των συνδέσεων Ανατολής-Δύσης και την εξασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης.»

Στη διάσκεψη, η Επιτροπή θα παρουσιάσει το πρόσφατο έγγραφο εργασίας της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθοδολογίας σχεδιασμού του ΔΕΔ-Μ. Tο έγγραφο εργασίας συνιστά ένα ακόμη βήμα στην αναθεώρηση της πολιτικής για το ΔΕΔ-Μ που άρχισε με την Πράσινη Βίβλο για τις μεταφορές το 2009. Στο έγγραφο συγκεντρώνονται τα αποτελέσματα ευρείας διαβούλευσης με το κοινό και τα πορίσματα έξι ομάδων εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή – με βάση τα συμπεράσματα των ομάδων εμπειρογνωμόνων – προτείνει μια προσέγγιση σχεδιασμού του δικτύου σε δύο επίπεδα, το οποίο θα αποτελείται από ένα κεντρικό δίκτυο, το οποίο θα συνδέει τους κύριους ευρωπαϊκούς κόμβους, και από ένα πυκνότερο και πιο εκτεταμένο δίκτυο που θα περιλαμβάνει μικρότερες συνδέσεις υποδομών και θα χρησιμεύει ως ευρύτερη βάση αναφοράς για τον σχεδιασμό υποδομών στα κράτη μέλη. Η λύση αυτή υποστηρίχθηκε θερμά από τους ενδιαφερόμενους και τα κράτη μέλη όταν δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στην Πράσινη Βίβλο του 2009. Άλλα θέματα, όπως ο καθορισμός των κύριων κόμβων, πρέπει να ρυθμισθούν. Στις ημερίδες ΔΕΔ-Μ, η Επιτροπή σκοπεύει να εντείνει τον διάλογο με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους στα θέματα αυτά.

Κατά τη διάρκεια των ημερίδων ΔΕΔ-Μ, η Επιτροπή θα παρουσιάσει επίσης την έκθεση προόδου του 2010, στην οποία αξιολογείται η εξέλιξη των έργων προτεραιότητας ΔΕΔ-Μ. Πρόκειται για την πρώτη έκθεση προόδου που στηρίζεται στη νέα βάση δεδομένων ΔΕΔ-Μ, μια νέα επιγραμμική διεπαφή μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, η οποία επιτρέπει τη διαβίβαση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Αυτό το νέο εργαλείο συντελεί σε ακόμη μεγαλύτερη διαφάνεια στην αξιολόγηση και επίβλεψη της προόδου στο ΔΕΔ-Μ και τη χορήγηση κονδυλίων. Η έκθεση του τρέχοντος έτους καταλήγει στο συμπέρασμα ότι κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση ορισμένων καίριων τμημάτων του ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών παρά τη δυσχερή οικονομική κατάσταση. Ωστόσο, επισημαίνονται επίσης ορισμένα προβλήματα που παραμένουν, τα οποία χρειάζεται να επιλυθούν ώστε να διαμορφωθεί ένα αποτελεσματικό δίκτυο μεταφορών.

Στη διάσκεψη θα ορισθούν τρεις νέοι Ευρωπαίοι συντονιστές έργων προτεραιότητας του ΔΕΔ-Μ. Όλοι οι υποψήφιοι κατείχαν υψηλές θέσεις στην Ευρώπη και τα κράτη μέλη τους και θα βρίσκονται σε εξαίρετη θέση για να βοηθήσουν τις προσπάθειες συντονισμού που απαιτούνται για τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών στην υλοποίηση των έργων προτεραιότητας. Ο Péter Balázs, πρώην Επίτροπος, θα επιστρέψει ως Ευρωπαίος συντονιστής για τη σιδηροδρομική σύνδεση Παρισιού-Βουδαπέστης, όταν τερματίσει τη θητεία τους ως υπουργός εξωτερικών της Ουγγαρίας. Ο Pat Cox, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα είναι υπεύθυνος για τον σιδηροδρομικό άξονα Bερολίνου–Παλέρμο, και ο Gilles Savary, πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα αναλάβει τον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνας-Δρέσδης.

Επίσης, στη Zaragoza αναμένεται η υπογραφή τριών μνημονίων συμφωνίας. Το ένα θα αφορά τον «Σιδηροδρομικό άξονα υψηλής ταχύτητας της Νοτιοδυτικής Ευρώπης», ο οποίος θα διέρχεται από τη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, καθώς και από ένα δύσκολο τμήμα μέσω των Πυρηναίων· το άλλο μνημόνιο θα αφορά τον σιδηροδρομικό άξονα από τη Λυών προς τη μεθόριο της Ουκρανίας και το τρίτο μνημόνιο που θα υπογραφεί θα αφορά το σιδηροδρομικό έργο «Rail Baltica» από τη Βαρσοβία έως το Ελσίνκι. Στα μνημόνια θα τονίζεται η ανάγκη πολιτικής συνεργασίας για τα εν λόγω σύνθετα έργα υποδομής και θα εκφράζεται η πολιτική βούληση των ενδιαφερομένων κρατών μελών να σημειωθεί πρόοδος σε αυτές τις τρεις γραμμές.

Στη διάσκεψη θα παρευρίσκονται υψηλού επιπέδου εκπρόσωποι της Επιτροπής, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος Siim Kallas και ο Επίτροπος Johannes Hahn· υψηλού επιπέδου εκπρόσωποι των κρατών μελών, μεταξύ των οποίων αρκετοί υπουργοί και υφυπουργοί μεταφορών· τα επικεφαλής μέλη της επιτροπής μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άνω των 500 άλλοι ενδιαφερόμενοι.


Side Bar