Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/697

Брюксел, 7 юни 2010 г.

Конференция за представяне на бъдещето на транспортните мрежи в Европа

Европейската комисия ще разкрие плановете си за подобряване на своята политика за транспортните мрежи в отговор на предизвикателствата на 21-ви век на конференция, посветена на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) в Сарагоса на 8 и 9 юни. Дните, посветени на TEN-T през 2010 г., са организирани съвместно с испанското председателство на ЕС и в тях участват представители на Комисията и на Европейския парламент, както и министри и други високопоставени представители на държавите-членки.

Заместник-председателят на Европейската комисия Сийм Калас, отговарящ за транспорта, заяви: „Конференцията представлява важна крачка в процеса на преразглеждане на политиката за TEN-T с цел завършване на вътрешния пазар, подобряване на връзките между Изтока и Запада и съдействие за осигуряване на международната конкурентоспособност и икономическия растеж на Европа.“

На конференцията Комисията ще представи последния си работен документ за преразглеждане на методиката за планиране на TEN-T. Работният документ представлява нова крачка в преразглеждането на политиката за TEN-T, което започна със Зелената книга за транспорта през 2009 г. В документа се представят както резултатите от широко допитване до обществеността, така и констатациите на шест експертни групи. Комисията, съобразявайки се със заключенията на експертните групи, предлага подход на две нива при планирането, който предвижда основна мрежа, свързваща най-важните европейски транспортни възли и центрове, както и по-гъста всеобхватна мрежа, която включва по-малки инфраструктурни връзки и ще служи като по-широка референтна основа при планирането на инфраструктурата в държавите-членки. Този вариант получи широка подкрепа от заинтересованите страни и от държавите-членки след първоначалното му публикуване в Зелената книга от 2009 г. Все още остават неизяснени някои въпроси като този, свързан с определянето на основните възли. По време на дните на TEN-T Комисията възнамерява да засили диалога с държавите-членки и със заинтересованите страни по тези въпроси.

По време на дните на TEN-T Комисията ще представи също така своя доклад за напредъка през 2010 г., в който се прави оценка на развитието на 30-те приоритетни проекти по TEN-T. Това е първият доклад за напредъка, изготвен въз основа на новата база данни TENtec, нов интерфейс за връзка онлайн между Комисията и държавите-членки, която позволява предаване на данни в реално време. Този нов инструмент дава възможност за още по-голяма прозрачност при оценката и контрола на напредъка във връзка с TEN-T и при разпределянето на средства.

В тазгодишния доклад се стига до заключението, че е възможно да се довършат някои ключови отсечки от трансевропейската транспортна мрежа въпреки тежките икономически условия. Обаче в него се посочват също така оставащите предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени с цел да се изгради ефикасна транспортна мрежа.

На конференцията ще бъдат оповестени тримата новоназначени европейски координатори на приоритетните проекти по TEN-T. И тримата са заемали високи постове в институции на ЕС и в своите държави-членки и несъмнено ще могат да помогнат за координиране на усилията, което е от важно значение за сътрудничеството между държавите-членки при осъществяването на приоритетните проекти. Петер Балаш, бивш комисар, става европейски координатор за железопътната връзка между Париж и Будапеща, след изтичането на мандата му като външен министър на Унгария. Пат Кокс, бивш председател на Европейския парламент, ще отговаря за железопътното осово направление Берлин — Палермо, а Жил Савари, бивш член на Парламента, ще поеме железопътното осово направление Атина — Дрезден.

Освен това се очаква в Сарагоса да бъдат подписани и три меморандума за разбирателство. Единият от тях ще бъде за високоскоростното железопътно осово направление за Югозападна Европа, която преминава през Франция, Испания и Португалия, като включва трудна за изграждане отсечка в Пиренеите. Вторият меморандум ще се отнася до железопътното осово направление Лион — границата с Украйна, а третият ще бъде по проекта Rail Baltica — от Варшава до Хелзинки. В меморандумите ще се обърне особено внимание на необходимостта от политическо сътрудничество при изпълнението на тези сложни инфраструктурни проекти и ще се демонстрира политическата воля на засегнатите държави-членки за по-нататъшен напредък по тези линии.

На конференцията ще присъстват високопоставени представители на Комисията, в това число заместник-председателят Сийм Калас и комисарят Йоханес Хаан; високопоставени представители на държавите-членки, в това число няколко министри и държавни секретари; водещи членове на Комисията по транспорта към Европейския парламент, както и повече от 500 представители на заинтересовани страни.


Side Bar