Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/695

Bruxelles, 7 iunie 2010

Stereotipurile tradiționale rămân cele mai importante obstacole în calea egalității de șanse între femei și bărbați în domeniul educației

Comisia Europeană a prezentat astăzi un nou studiu care examinează modul în care se abordează inegalitatea de șanse dintre femei și bărbați în țări europene. Studiul arată că diferențele între femei și bărbați persistă atât în ceea ce privește alegerea obiectelor de studiu, cât și în ceea ce privește rezultatele.

Comisarul european responsabil cu educația, Androulla Vassiliou a declarat: Relația între sexe și nivelul de școlarizare s-a schimbat semnificativ în ultimii 50 de ani și diferențele iau acum forme mai complexe. Personalul din școli este dominat într-o proporție copleșitoare de femei, dar sistemele educaționale sunt administrate de bărbați. Fetele reprezintă majoritatea absolvenților, iar băieții reprezintă majoritatea celor care abandonează școala. Trebuie să ne bazăm pe aceste realități în politicile de egalitate de șanse între femei și bărbați.

Studiul Comisiei se bazează pe activitatea rețelei Eurydice, care colectează și analizează date privind sistemele educaționale. Studiul cuprinde 29 de țări (toate statele membre UE cu excepția Bulgariei, plus Islanda, Liechtenstein și Norvegia).

Constatări principale:

Percepțiile față de rolul femeilor și bărbaților și stereotipurile reprezintă principala problemă

Cu câteva excepții, toate țările europene au sau planifică politici de egalitate de șanse între femei și bărbați în domeniul educației. Principalul obiectiv este lupta împotriva rolurilor atribuite tradițional femeilor și bărbaților și împotriva stereotipurilor. Alte obiective includ îmbunătățirea reprezentării femeilor în organismele decizionale, contracararea modelelor referitoare la nivelul de școlarizare bazate pe sexe și combaterea hărțuirii pe motiv de sex în școli (a se vedea figura 1 din anexă). Inițiativele guvernamentale destinate să informeze părinții cu privire la aspectele egalității de șanse între femei și bărbați și să-i implice mai puternic în promovarea egalității de șanse între femei și bărbați în domeniul educației sunt rare.

Fetele obțin, de regulă, note mai mari și rezultate mai bune decât băieții la examenele de finalizare a școlii, iar probabilitatea ca băieții să abandoneze școala sau să repete ani școlari este mai mare. Sondajele internaționale arată o mai mare probabilitate ca băieții să aibă rezultate slabe la citire, în timp ce este mai probabil ca fetele să obțină rezultate slabe la matematică în aproximativ o treime dintre sistemele educaționale europene. Cu toate acestea, cel mai important factor rămâne contextul socioeconomic.

Doar pentru câteva țări rezultatele slabe ale băieților fac obiectul unei priorități politice (Comunitatea flamandă din Belgia, Irlanda și Regatul Unit). Și mai puține țări au programe speciale pentru îmbunătățirea aptitudinilor de citire la băieți și a rezultatelor fetelor la matematică și științe [Austria, Regatul Unit (Anglia)].

Comisia Europeană abordează inegalitatea între femei și bărbați în educație atât prin încurajarea cooperării între țările UE în ceea ce privește politicile, cât și prin programele sale de finanțare. Lupta împotriva excluziunii sociale și a inegalității de șanse între femei și bărbați reprezintă una dintre prioritățile esențiale pentru sprijinul financiar oferit de UE proiectelor și parteneriatelor educaționale multinaționale prin intermediul Programului de învățare de-a lungul vieții.

Orientarea profesională diferențiată în funcție de sexe se concentrează pe fete

Numeroși tineri și tinere în școli de meserii și în învățământul secundar general continuă să-și aleagă cariera în funcție de rolurile atribuite tradițional categoriei de sex din care fac parte. Pentru abordarea acestui aspect este nevoie de o mai bună orientare profesională și de o mai atentă conștientizare a problemelor de percepție a bărbaților și femeilor de către consilierii de carieră, care pot fi astfel mai capabili să combată stereotipurile.

Orientarea diferențiată în funcție de sexe, disponibilă în prezent numai în jumătate dintre țările europene (a se vedea figura 2 din anexă), se concentrează mai adesea asupra fetelor decât asupra băieților și are drept obiectiv, de regulă, încurajarea fetelor de a alege cariere în tehnologie și științe naturale. Deși există inițiative și proiecte individuale interesante, lipsesc strategiile naționale generale de combatere a stereotipurilor privind diferențele între femei și bărbați în alegerea carierei și inițiativele adresate băieților.

Politicile privind învățământul superior se concentrează în principal pe creșterea numărului de femei care studiază matematica, științele și tehnologiile (MST)

Femeile reprezintă majoritatea studenților și absolvenților în aproape toate țările și domină în educație, sănătate și bunăstare, științe umaniste și arte. Bărbații domină în inginerie, industria prelucrătoare și construcții.

Aproximativ două treimi dintre țările incluse în studiu au politici de egalitate de șanse între femei și bărbați în învățământul superior (a se vedea figura 3 din anexă). Cu toate acestea, aproape toate aceste politici și proiecte sunt orientate numai către femei. Pe de altă parte, proporția femeilor în cadrul personalului didactic în instituțiile de învățământ superior scade cu fiecare treaptă pe scara carierei academice. Cu toate acestea, numai aproximativ o treime dintre țări au pus în aplicare politici concrete pentru abordarea acestei probleme, orientate pe combaterea acestei segregări pe verticală.

Politici orientate către ambele aspecte sunt prezente în Comunitatea flamandă din Belgia, Germania, Țările de Jos, Austria, Suedia, Regatul Unit și Norvegia.

Rețeaua Eurydice (www.Eurydice.org) oferă informații și analize privind sistemele și politicile europene de educație. Rețeaua constă din 35 de birouri naționale, în toate cele 31 de țări care participă la programul UE de învățare de-a lungul vieții (statele membre UE, țările SEE și Turcia) și este coordonată și administrată de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a UE de la Bruxelles, care realizează publicațiile și bazele de date.

Pentru mai multe informații:

studiul complet Gender Differences in Educational Outcomes: study on the measures taken and current situation in Europe

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_fr.php

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_de.php

descrieri detaliate ale politicilor referitoare la egalitatea de șanse între femei și bărbați la nivel național vor fi disponibile la adresa www.eurydice.org;

exemplare tipărite ale studiului în engleză sunt disponibile de astăzi. În scurt timp vor fi disponibile și traduceri în franceză și germană;

Comisia Europeană: Education and training

ANNEX

EDUCAȚIE: Egalitatea de șanse între femei și bărbați

Figura 1: Politici de egalitate de șanse între femei și bărbați menite să combată rolurile atribuite în mod tradițional femeilor și bărbaților și stereotipurile în învățământul primar și secundar, 2008/09

Combaterea hărțuirii pe motiv de sex

Îmbunătățirea reprezentării femeilor în managementul educațional

Orientate către modelele de nivel de școlarizare în funcție de sexe

Toate țările din casetă au politici de combatere a atribuirii de roluri pe criterii tradiționaliste și a stereotipurilor. Cele încercuite au în plus obiectivele politice specifice indicate. Țări lipsite de politici substanțiale de egalitate de șanse între femei și bărbați în educație: EE, IT, HU, PL, SK

Sursa: Eurydice.

Figura 2: Orientare profesională specifică pentru combaterea opțiunilor de carieră impuse de atitudini tradiționale disponibilă în Europa, 2008/09

Există orientare profesională diferențiată în funcție

de sexe

Nu există orientare profesională specifică

Nu există date

Sursa: Eurydice.

Figura 3: Politici de egalitate de șanse între femei și bărbați sau proiecte în învățământul superior,
2008/09

Politici/proiecte orientate împotriva

segregării verticale

segregării orizontale

Nu există politici de egalitate de șanse între femei și bărbați în învățământul superior

Nu există date

Sursa: Eurydice.


Side Bar