Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

IP/10/690

Bruksela, 4 czerwca 2010 r.

Scientix: nowa społeczność internetowa na rzecz nauczania przedmiotów ścisłych w Europie

Komisja Europejska uruchomiła Scientix, nowy portal internetowy przeznaczony dla nauczycieli, badaczy, decydentów politycznych, podmiotów lokalnych, rodziców oraz wszystkich osób zainteresowanych kwestiami nauczania przedmiotów ścisłych. Scientix zapewni dostęp do materiałów dydaktycznych, wyników badań i dokumentów dotyczących europejskich projektów z zakresu nauczania przedmiotów ścisłych, finansowanych przez Unię Europejską oraz w ramach różnych inicjatyw krajowych. Nowa platforma ułatwi regularne rozpowszechnianie i wymianę informacji, know-how oraz najlepszych praktyk w dziedzinie nauczania przedmiotów ścisłych z całej Unii Europejskiej.

Máire Geoghegan-Quinn, komisarz ds. badań, innowacji i nauki, powiedziała: „Scientix umożliwi wszystkim nauczycielom przedmiotów ścisłych i uczniom korzystanie z doskonałych materiałów dydaktycznych opracowanych w ramach europejskich i krajowych projektów badawczych. Tym samym Scientix przyczyni się zarówno do zainteresowania młodych ludzi naukami ścisłymi, jak i do optymalizacji wykorzystania wszelkich środków przeznaczanych przez Europę na nauczanie przedmiotów ścisłych. Będzie również miejscem wymiany informacji i poglądów dla wszystkich zainteresowanych kwestiami nauczania przedmiotów ścisłych”.

Filozofię platformy można podsumować za pomocą następujących słów kluczowych: poszukiwanie, odnajdowanie i zaangażowanie. Dostarczane informacje i świadczone usługi obejmują kilka aspektów nauczania przedmiotów ścisłych i będą przyciągać wszystkie rodzaje podmiotów zaangażowanych w nauczanie tych przedmiotów: nauczycieli, badaczy, decydentów politycznych, podmioty lokalne, rodziców i młodzież. Na przykład z myślą o nauczycielach Scientix zgromadził materiały dydaktyczne pochodzące z setek europejskich projektów i będzie udostępniać je na żądanie we wszystkich językach europejskich.

Ten nowy portal dostępny jest w sześciu językach: angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim i polskim oraz zapewnia dostęp do najważniejszych wyników europejskich projektów z zakresu nauczania przedmiotów ścisłych finansowanych przez Unię Europejską w ramach szóstego i siódmego programu ramowego na rzecz badań i rozwoju technologicznego (Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych), programu „Uczenie się przez całe życie” (Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury) oraz różnych innych inicjatyw krajowych.

Scientix to jednak nie tylko strona internetowa! W ciągu kolejnych trzech lat zorganizowanych zostanie szereg imprez i warsztatów. Głównym wydarzeniem będzie konferencja Scientix w dniach 6-8 maja 2011 r., która ma sprzyjać tworzeniu sieci kontaktów wśród społeczności naukowych i edukacyjnych oraz dostarczyć informacji zwrotnej na temat usług oferowanych on-line. Rozsyłany będzie również comiesięczny biuletyn zawierający informacje dotyczące aktualizacji na portalu.

Projekt Scientix jest realizowany przez europejską sieć szkolną (European Schoolnet, EUN) w imieniu Komisji Europejskiej (DG ds. Badań Naukowych – 7.PR „Nauka w społeczeństwie”).

Europejska sieć szkolna (EUN) jest siecią obejmującą 31 ministerstw edukacji z Europy i spoza Europy. EUN została utworzona ponad 10 lat temu w celu promowania innowacji w zakresie nauczania i uczenia się kluczowym zainteresowanym stronom: ministerstwom edukacji, nauczycielom i badaczom.

Więcej informacji na temat SCIENTIX - Społeczności na rzecz nauczania przedmiotów ścisłych w Europie można znaleźć pod adresem: http://scientix.eu


Side Bar