Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL PT EL MT PL SL RO

IP/10/685

Briuselis, 2010 m. birželio 3 d.

Aplinka. Dvylika valstybių narių gavo įspėjimą, nes nepateikė upių baseinų valdymo planų

Europos Komisija siunčia pirmąjį įspėjimą dvylikai valstybių narių, nes jos nepateikė Europos upių baseinų valdymo planų, kaip reikalaujama pagal ES vandens srities teisės aktus. Tokie įspėjimai siunčiami šioms valstybėms narėms: Airijai, Belgijai, Danijai, Graikijai, Ispanijai, Kiprui, Lenkijai, Lietuvai, Maltai, Portugalijai, Rumunijai ir Slovėnijai. Upių baseinų valdymo planai yra esminis Vandens pagrindų direktyvos elementas ir ypač svarbūs norint pasiekti ES tikslą iki 2015 m. užtikrinti gerą Europos vandenų būklę. Juos reikėjo priimti ne vėliau kaip 2009 m. gruodžio 22 d.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Džiaugiuosi, kad dauguma valstybių narių sėkmingai ir laiku pateikė upių baseinų valdymo planus. Tačiau vis dar neturime ketvirtadalio ES teritorijos planų. Raginu tas valstybes nares greitai imtis veiksmų, užbaigti viešąsias konsultacijas ir pateikti planus.“

Pirmasis įspėjimas dvylikai valstybių narių dėl upių baseinų valdymo planų

Komisija siunčia pirmąjį įspėjamąjį raštą dvylikai valstybių narių, nes jos nepateikė upių baseinų valdymo planų, kuriuos reikia pateikti pagal Vandens pagrindų direktyvą1.

Pagal šį teisės aktą valstybės narės kiekvieno upės baseino rajono valdymo planą turėjo paskelbti ne vėliau kaip per devynerius metus nuo teisės akto įsigaliojimo. Valstybės narės, kurių teritorijoje teka ta pati upė, turi veikti kartu ir parengti vieną tarptautinį upės baseino valdymo planą.

Valstybės narės dėl planų turi konsultuotis su visuomene ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis, paskelbti planų projektus ir suteikti šešių mėnesių laikotarpį, per kurį būtų galima teikti pastabas raštu. Dėl šių reikalavimų viešosios konsultacijos turėjo prasidėti ne vėliau kaip 2008 m. gruodį.

Tačiau, nors dauguma valstybių narių pateikė savo planus, dvylika to dar nepadarė, o keliose valstybėse narėse konsultacijos iki šiol neprasidėjo. Kadangi vis dar trūksta ketvirtadalio ES teritorijos planų, apie 31 proc. piliečių nežino, kaip bus valdomi jų šalies vandens ištekliai.

Dėl to kyla pavojus, kad nebus pasiekta direktyvos tikslų. Jei toliau bus delsiama, tai turės poveikį bendram direktyvos įgyvendinimui, priemonių rengimui ir, galiausiai, vandens aplinkos gerinimui. Todėl vėluojančioms valstybėms narėms Komisija siunčia pirmąjį įspėjamąjį raštą, ragindama jas paspartinti planams priimti reikalingas procedūras. Valstybės narės turi atsakyti per du mėnesius.

Upių baseinų valdymo planai

Naujojoje, 2000 m. įsigaliojusioje Vandens pagrindų direktyvoje nustatyta integruotos visos Europos Sąjungos upių baseinų rajonų vandentvarkos sistema. Pagal ją valstybės narės įpareigojamos apsaugoti ir atkurti visus požeminio ir paviršinio vandens telkinius (upes, ežerus, kanalus ir pakrančių vandenis), kad ne vėliau kaip 2015 m. būtų pasiekta gera jų būklė.

Upių baseinų valdymo planuose pateikiama išsami pagrindinių kiekvieno upės baseino rajono problemų apžvalga, taip pat į juos turėtų būti įtrauktos konkrečios priemonės, kurių reikia imtis norint pasiekti nustatytus aplinkos kokybės tikslus. Jeigu taikomos išimtys, reikia pateikti išsamų pagrindimą.

Komisija nagrinėja pateiktų planų kokybę ir 2012 m. pateiks trečią Vandens pagrindų direktyvos įgyvendinimo ataskaitą. Joje bus įvertinti planai ir pateiktos rekomendacijos, kaip geriau jas įgyvendinti. Ataskaita bus įtraukta į 2012 m. Europos vandenų apsaugos planą.

Naudingos nuorodos

Daugiau informacijos apie konsultacijas dėl upės baseino valdymo planų ir jų priėmimo būklę galima rasti

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm

Išsamiau apie vandens srities politiką galima rasti

http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

Naujausius statistinius duomenis apie pažeidimus galima rasti

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

Pažeidimų numeriai

2010/2070 BE, 2010/2071 CY, 2010/2072 DK, 2010/2074 EL, 20102076 IE, 2010/2077 LT, 2010/2078 MT, 20102079 PL, 2010/2080 PT, 2010/2081 RO, 2010/2082 SI, 2010/2083 ES

1 :

Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus.


Side Bar