Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES SV EL PL

IP/10/682

Bruxelles, 3 iunie 2010

Piața internă: Comisia ia măsuri pentru a asigura implementarea de către 8 state membre a regulilor UE privind serviciile de plată și reparația în domeniul achizițiilor publice

Pentru a se asigura că cetățenii și companiile din Uniunea Europeană profită din plin de piața internă, Comisia Europeană a luat măsuri împotriva unui număr total de 8 state membre. Cipru, Grecia, Spania, Polonia, România și Suedia vor primi avize motivate prin care li se solicită transpunerea integrală în dreptul intern a Directivei privind serviciile de plată (DSP). Scopul DSP este să asigure faptul că plățile electronice în cadrul UE - în special viramentele, debitarea directă și plățile cu cardul – devin la fel de ușoare, eficiente și sigure ca plățile efectuate pe plan intern într-un singur stat membru. Ea oferă baza legală pentru ca zona unică de plăți în euro (SEPA) să devină posibilă. În domeniul achizițiilor publice, Austria, Grecia, Luxemburg și Spania vor primi, de asemenea, avize motivate prin care li se solicită transpunerea integrală a Directivei privind căile de atac, care are ca scop îmbunătățirea procedurilor naționale privitoare la căile de atac care pot fi folosite de companii atunci când acestea consideră că o autoritate publică a atribuit în mod injust un contract. Dacă această directivă nu este transpusă corect și la timp, există riscul ca participanții la o licitație să nu poată contesta în mod eficace atribuirea ilegală de contracte. În cazul în care un stat membru nu răspunde în mod satisfăcător, în termen de două luni, la avizul motivat care îi este adresat, Comisia poate deferi cauza Curții de Justiție.

Directiva privind serviciile de plată – Cipru, Grecia, Spania, Polonia, România și Suedia

Directiva 2007/64/CE privind serviciile de plată (IP/05/1514) are ca scop garantarea unui acces echitabil și deschis la piețele serviciilor de plată și sporirea protecției consumatorilor. Înainte de DSP, furnizorii de servicii de plată efectiv nu puteau să concureze și să-și ofere serviciile pe întreg teritoriul UE. Directiva va asigura faptul că toate plățile electronice în euro sau în moneda locală sunt executate în maximum o zi de la introducerea ordinului de plată; de asemenea, oferă baza legală pentru sistemele de debitare directă transfrontalieră și ar trebui să ducă la scăderea prețurilor și la creșterea posibilităților de alegere pentru utilizatori. DSP oferă și baza legală pentru zona unică de plăți în euro (SEPA), o inițiativă a sectorului bancar din Europa care are ca scop punerea la dispoziție a unei piețe integrate a serviciilor de plată în zona euro (IP/07/550).

În timp ce majoritatea statelor membre au transpus integral directiva, șase state – Cipru, Grecia, Spania, Polonia, România și Suedia – mai au încă de transpus unele sau chiar toate dispozițiile acesteia. În trei state membre este încă necesară adoptarea de legislație suplimentară sau secundară pentru a transpune o serie de dispoziții, legate în special de cerințele prudențiale pentru instituțiile de plată (România), cerințele de informare (Spania) sau cerințele privind combaterea spălării banilor (Cipru). Grecia, Suedia și Polonia, însă, trebuie încă să transpună toate dispozițiile DSP. Termenul limită pentru transpunere a fost noiembrie 2009.

Căile de atac în domeniul achizițiilor publice – Austria, Grecia, Luxemburg și Spania

Existența unor proceduri eficace pentru solicitarea de reparații este esențială pentru a se asigura atribuirea contractelor publice către compania care a făcut cea mai bună ofertă. Aceste proceduri vor ajuta, de asemenea, la creșterea încrederii companiilor și cetățenilor în faptul că procedurile de achiziție publică se desfășoară în mod echitabil și concurențial în întreaga UE. Directiva 2007/66/CE privind căile de atac are ca scop consolidarea procedurilor naționale privitoare la căile de atac pentru combaterea atribuirii ilegale de contracte. Ea introduce o perioadă obligatorie de așteptare de 10 zile între atribuirea contractului și semnarea efectivă a acestuia, pentru a oferi participanților la licitație o perioadă rezonabilă de timp în care să poată contesta decizia de atribuire. De asemenea, directiva are ca scop combaterea atribuirii ilegale în mod direct a contractelor publice, care este cea mai serioasă încălcare a legislației UE în domeniul achizițiilor. Instanțele naționale vor putea anula contractele care au fost atribuite în mod ilegal, fără transparență și fără organizarea unei licitații concurențiale.

Patru state membre – Austria, Grecia, Luxemburg și Spania – nu au transpus integral directiva în dreptul intern, termenul limită pentru transpunere fiind 20 decembrie 2009. Transpunerea incompletă a directivei înseamnă privarea companiilor europene de drepturile lor atunci când acestea participă la licitații de achiziții publice în statele membre respective. În cazul în care statele membre în cauză nu răspund în mod satisfăcător, în termen de două luni, la avizele motivate care le sunt adresate, Comisia poate deferi cauzele Curții de Justiție.

Pentru informații suplimentare

Piața internă:

http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm

Cele mai recente informații legate de procedurile privind încălcarea dreptului Uniunii referitoare la toate statele membre:

http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm


Side Bar