Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

P/10/676

Brussel, 3 juni 2010

Gelijke kansen: Europese Commissie sluit zaak tegen België inzake genderwetgeving

De Europese Commissie beëindigde vandaag de juridische procedure tegen België wegens niet-mededeling van nationale maatregelen om de Europese voorschriften tegen seksuele discriminatie in arbeid en beroep door te voeren (Richtlijn 2006/54/EG). De zaak kon tot genoegen worden gesloten nadat België de Commissie op de hoogte had gebracht van zijn wetgeving tot omzetting van de richtlijn. De actie van België volgde op juridische stappen van de Commissie.

De Commissie had in september 2009 een inbreukprocedure tegen België ingeleid (zie IP/10/319), omdat de autoriteiten de nationale maatregelen slechts gedeeltelijk hadden medegedeeld. België had in het bijzonder nagelaten te rapporteren over de omzetting van de EU-wetgeving voor de Duitstalige gemeenschap.

In reactie op het met redenen omklede advies van maart 2010 heeft België laten weten dat de richtlijn thans in alle federale entiteiten, ook die van het Duitstalige gebied, is omgezet; Daarom is de Commissie nu van mening dat België de richtlijn correct heeft omgezet en heeft zij de inbreukprocedure afgesloten.

Volgende stappen

Voor nadere informatie over de driestaps-inbreukprocedure, zie IP/10/670.

Achtergrond

Richtlijn 2006/54/EG betreft het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van vrouwen en mannen. De richtlijn vormt de samengevoegde en geconsolideerde versie van verschillende richtlijnen betreffende gelijke kansen en verduidelijkt de regels inzake de gelijke behandeling en bezoldiging van vrouwen en mannen.

Nadere informatie

De gelijkekansenwetgeving van de Unie:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=568&langId=nl

Voor een abonnement op de kosteloze e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter


Side Bar