Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/672

Bruselj, 3. junija 2010

Digitalna agenda: Evropska skupina na visoki ravni razpravlja o rešitvah IKT za samostojnejše življenje starejših

Skupina na visoki ravni, ki je bila ustanovljena, da bi Evropski komisiji svetovala glede delovanja skupnega programa za podporo iz okolja pri samostojnem življenju, je odprla posvetovanje, na katerem lahko državljani, podjetja in raziskovalci izmenjajo ideje o načinih, kako čim bolje uporabiti informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) za pomoč starejšim evropskim državljanom pri samostojnejšem življenju in bolj splošno kako dati IKT na voljo najranljivejšim članom družbe. Skupini predseduje bivša evropska komisarka Meglena Kuneva. To javno posvetovanje je prvi korak k cilju, zastavljenem v digitalni agendi (glej IP/10/581), da se do leta 2015 dvakrat več starostnikom omogoči pogoje neodvisnega življenja. Posvetovanje bo trajalo do 1. julija 2010.

Komisarka za digitalno agendo Neelie Kroes je dejala: „Informacijske in komunikacijske tehnologije lahko temeljito in na zelo praktične načine izboljšajo kakovost življenja in zdravja starejših ljudi in drugih ranljivih članov družbe. Takšne aplikacije so pomemben del digitalne agende za Evropo. Zato pozivam uporabnike, raziskovalce in podjetja, naj nam povedo, kako lahko karseda izboljšamo skupni program za podporo iz okolja pri samostojnem življenju.“

Cilj skupnega programa za podporo iz okolja pri samostojnem življenju, v katerem sodelujejo tako Evropska komisija kot države članice EU, je s pomočjo IKT omogočiti samostojnejše in bolj dostojanstveno življenje starejšim ljudem, ki so izločeni iz družbe, šibki, invalidni ali pa trpijo zaradi kroničnih bolezni. Med drugim želi program razviti nove rešitve za preprečevanje padcev in pomoč dementnim bolnikom. Takšne aplikacije izboljšujejo kakovost življenja ostarelih in ranljivih ljudi, znižujejo stroške socialnega in zdravstvenega varstva ter obenem odpirajo nove tržne priložnosti industriji in ponudnikom storitev v Evropi.

Med raziskovalnimi projekti v okviru programa podpore iz okolja pri samostojnem življenju velja omeniti „avtomatizirane robote za pomoč starejšim“, ki lahko izvajajo vsakdanja opravila; lahko na primer pomagajo pri dvigovanju stvari in kuhanju ali pa sprožijo alarm, če vanje vgrajena kamera zazna, da je človek padel. Dodaten primer je okolje „pametnih domov“, kjer pametne kamere spremljajo življenje ljudi in lahko centrom za pomoč v sili sporočajo morebitne spremembe v njihovem vedenju. Potekajo tudi napredne raziskave za razvoj možgansko nadzorovanih eksoskeletov, natančneje zunanje opreme, ki se odziva na živčne impulze v nogah in šibkim ljudem pomaga ponovno shoditi.

Evropski javni in zasebni sektor sta vložila več kot milijardo evrov v raziskave in inovacije v programe dostojanstvenega staranja: okoli 600 mio. EUR je bilo vloženih v skupni program za podporo iz okolja pri samostojnem življenju, približno 400 mio. EUR v okvirni raziskovalni program EU in doslej tudi že več kot 50 mio. EUR v podporni program EU za politiko IKT. Skupni program za podporo iz okolja pri samostojnem življenju je namenjen tudi inovativnim malim in srednjevelikim podjetjem, ki predstavljajo že okoli 40 % sodelujočih v programu.

V skupni program za podporo iz okolja pri samostojnem življenju je vključenih 20 držav članic EU (Avstrija, Belgija, Ciper, Danska, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo), tri pridružene države (Izrael, Norveška in Švica) ter Evropska komisija. Program podpira rešitve, ki jih je mogoče dati na trg v roku dveh do treh let in ki so tržno donosne. S tem odpira nove priložnosti za podjetja ter občutno zmanjšuje stroške socialnega in zdravstvenega varstva. Že rešitve teleoskrbe lahko na primer znižajo stroške nege na domu za skoraj 30 %.

Ozadje

Komisija v programu za podporo iz okolja pri samostojnem življenju sodeluje na podlagi akcijskega načrta iz leta 2007 z naslovom „Prijetno staranje v informacijski družbi“ (glej IP/07/831).

Cilj tega akcijskega načrta je okrepiti sodelovanje med državami članicami na področju raziskav z uporabo ustreznih skladov EU.

Stalno vmesno ocenjevanje je pravna zahteva na podlagi odločbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008. Komisija bo Evropskemu parlamentu in Svetu do konca leta 2010 sporočila zaključke vmesnega ocenjevanja ter svoje pripombe.

Javno posvetovanje je na voljo na naslovu:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/research/aal/interim_review/index_en.htm

Ukrepi EU za „Prijetno staranje v informacijski družbi“:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/policy/ageing/action_plan/index_en.htm

Skupni program za podporo iz okolja pri samostojnem življenju: www.aal-europe.eu

Strategija Evropa 2020: http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm

Evropska digitalna agenda:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Pregled projektov v okviru skupnega programa za podporo iz okolja pri samostojnem življenju: http://www.aal-europe.eu/Published/pr-docs/flyer-aal-call-1-projects


Side Bar