Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/672

V Bruseli 3. júna 2010

Digitálna agenda: Európska skupina na vysokej úrovni otvára konzultácie o riešeniach IKT, ktoré by pomohli starším ľuďom žiť samostatnejšie

Skupina na vysokej úrovni zriadená na poskytovanie poradenstva Európskej komisii týkajúceho sa fungovania spoločného programu asistovaného bývania (AAL JP) otvorila konzultáciu, v ktorej vyzýva občanov, podniky a výskumných pracovníkov, aby sa podelili o nápady na čo možno najlepšie využívanie informačných a komunikačných technológií (IKT), ktoré by pomáhali starším občanom Európy viesť samostatnejší život a ktoré by vo všeobecnejšej rovine našli nové spôsoby zavedenia IKT do služieb tých najzraniteľnejších členov spoločnosti. Skupine predsedá bývalá európska komisárka Meglena Kuneva. Verejná konzultácia je prvým krokom k splneniu cieľa stanoveného v digitálnej agende (pozri IP/10/581), čiže do roku 2015 zdvojnásobiť počet starších osôb, ktoré môžu viesť samostatný život. Konzultácia potrvá do 1. júla 2010.

Komisárka pre digitálnu agendu Neelie Kroesová uviedla: „Informačné a komunikačné technológie majú nesmierny potenciál na zlepšenie kvality života a zdravia starších ľudí a ďalších zraniteľných členov spoločnosti, a to veľmi praktickými spôsobmi. Takéto aplikácie sú dôležitou súčasťou digitálnej agendy pre Európu. Preto vyzývam užívateľov, výskumníkov a podniky, aby nás oboznámili so spôsobmi, ako môžeme čo najviac vylepšiť spoločný program asistovaného bývania.“

Spoločný program asistovaného bývania, na ktorom sa podieľajú Európska komisia aj členské štáty EÚ, má za cieľ zabezpečiť, aby IKT umožňovali samostatnejší a dôstojnejší život starším občanom, ktorí sú sociálne izolovaní, slabí, trpia chronickými ochoreniami alebo sú hendikepovaní, a aby okrem iného prinášali nové riešenia takýchto problémov, ako je predchádzanie pádom a pomoc ľuďom trpiacim demenciou. Takéto aplikácie zlepšujú starším a zraniteľnejším ľuďom kvalitu života, znižujú náklady na sociálnu a zdravotnú starostlivosť a otvárajú nové trhové príležitosti pre európsky priemysel a poskytovateľov služieb.

Medzi výskumné projekty uskutočnené v rámci programu asistovaného bývania patria napríklad roboty pre starostlivosť o starších ľudí, ktoré môžu pomáhať pri vykonávaní každodenných úloh, ako napríklad zdvíhanie ťažkých predmetov alebo varenie, alebo dokážu spustiť alarm, ak zabudovaná kamera zaznamená, že osoba spadla. Ďalším príkladom je prostredie inteligentného domova, keď inteligentné kamery vyhodnocujú činnosť ľudí a dokážu oznámiť zmeny v ich správaní do záchranných stredísk. Uskutočňuje sa aj progresívny výskum na rozvoj mozgom ovládaných exoskeletonov, vonkajších štruktúr, ktoré u oslabených ľudí obnovujú schopnosť chodiť, a to reakciou na nervové pohyby v nohách.

Verejný a súkromný sektor v Európe investuje do výskumu a inovácie pre dôstojné starnutie viac než jednu miliardu eur: asi 600 miliónov EUR do spoločného programu asistovaného bývania (AAL JP), približne 400 miliónov EUR do výskumného rámcového programu EÚ a viac ako 50 miliónov EUR sa dosiaľ investovalo do programu EÚ na podporu politiky IKT. Iniciatíva AAL JP sa zameriava aj na inovatívne malé a stredné podniky (MSP), ktoré tvoria približne 40 % účastníkov AAL JP.

Na spoločnom programe AAL JP sa zúčastňuje 20 členských štátov EÚ (Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo), tri pridružené krajiny (Izrael, Nórsko a Švajčiarsko) a Európska komisia. Program podporuje riešenia, ktoré možno do dvoch či troch rokov uviesť na trh a ktoré sa môžu stať komerčne schopnými. Predstavuje to nové príležitosti pre podniky a obrovské úspory nákladov na sociálnu a zdravotnú starostlivosť. Napríklad riešenia opatrovateľstva na diaľku môžu znížiť náklady na opatrovateľské služby v domácnosti až o 30 %.

Kontext

Účasť Komisie na programe asistovaného bývania vyplýva z akčného plánu z roku 2007 o „Dôstojnom starnutí v informačnej spoločnosti“ (pozri IP/07/831).

Cieľom je posilniť spoluprácu v oblasti výskumu medzi členskými štátmi pomocou poskytnutia príslušných finančných prostriedkov EÚ.

Prebiehajúce predbežné posúdenie je legálnou požiadavkou vyplývajúcou z rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady z 9. júla 2008. Komisia oznámi závery predbežného posúdenia a svoje pripomienky Európskemu parlamentu a Rade do konca roka 2010.

Verejná konzultácia dostupná na adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/research/aal/interim_review/index_en.htm

Opatrenia EK pre „Dôstojné starnutie v informačnej spoločnosti“:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/policy/ageing/action_plan/index_en.htm

AAL JP: www.aal-europe.eu.

Stratégia Európa 2020: http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm

Digitálna agenda pre Európu:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Prehľad projektov, ktoré podporuje program AAL JP:

http://www.aal-europe.eu/Published/pr-docs/flyer-aal-call-1-projects


Side Bar