Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/672

Brussels, 3rd June 2010

Agenda digitală: Un grup european la nivel înalt lansează consultări privind soluții TIC care să ofere o mai mare autonomie cetățenilor de vârsta a treia

Un grup european la nivel înalt, creat pentru a oferi consultanță Comisiei Europene în ceea ce privește funcționarea Programului comun AAL („Ambient Assisted Living” - Asistență pentru autonomie la domiciliu) a lansat o consultare în cadrul căreia cetățenii, companiile și cercetătorii sunt invitați să-și împărtășească ideile privind cele mai bune modalități de utilizare a tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) pentru a oferi cetățenilor europeni în vârstă mai multă autonomie și, în termeni mai generali, pentru a stabili noi moduri de a pune serviciile TIC în slujba celor mai vulnerabili membri ai societății. Grupul este condus de fostul comisar european Meglena Kuneva. Consultarea publică este primul pas în direcția îndeplinirii obiectivului stabilit în Agenda digitală de dublare, până în 2015, a numărului de persoane în vârstă care duc o viață autonomă (a se vedea IP/10/581). Consultarea se va desfășura până la data de 1 iulie 2010.

Neelie Kroes, comisarul pentru Agenda digitală, a declarat: „Tehnologia informației și comunicațiilor are un potențial extraordinar de a ameliora, în mod foarte concret, calitatea vieții și a sănătății persoanelor în vârstă și a altor membri vulnerabili ai societății. Aceste aplicații reprezintă o parte importantă a Agendei digitale pentru Europa. Încurajez de aceea utilizatorii, cercetătorii și companiile să ne comunice opiniile lor privind cele mai bune modalități de a îmbunătăți Programul comun de asistență pentru autonomie la domiciliu.”

Obiectivul Programului comun de asistență pentru autonomie la domiciliu, care implică atât Comisia Europeană, cât și statele membre ale UE, este să garanteze că utilizarea tehnologiilor TIC va permite o autonomie sporită și o viață mai demnă pentru persoanele de vârsta a treia care sunt izolate din punct de vedere social, vulnerabile, suferă de afecțiuni cronice sau sunt purtătoare de handicap. Totodată, programul dezvoltă inter alia noi soluții de abordare a acestor probleme (de exemplu prevenirea căzăturilor și sprijinul acordat bolnavilor afectați de demență). Aceste aplicații ameliorează calitatea vieții persoanelor vulnerabile și a celor în vârstă, mențin costurile serviciilor de asistență medicală și socială la un nivel scăzut și deschid noi oportunități de piață pentru industria și furnizorii de servicii din UE.

Printre exemplele de proiecte de cercetare privind asistența pentru autonomie la domiciliu se numără roboții sociali pentru îngrijirea persoanelor în vârstă (eldercare social robots) care pot oferi asistență în realizarea unor activități zilnice, cum ar fi ridicarea de obiecte, gătitul sau declanșarea unei alarme în cazul în care o cameră video încorporată înregistrează căderea unei persoane.

Un alt exemplu este un ambient de tipul „locuinței inteligente” ('smart home' environment), în care camere video „inteligente” interpretează activitățile persoanelor și pot comunica schimbările intervenite în comportamentul acestora unor centre de urgență. Cercetarea avansată lucrează la dezvoltarea de exoschelete controlate de creier, echipamente externe care răspund impulsurilor nervoase ale nervilor din picioare, redând mobilitatea persoanelor vulnerabile.

Sectorul public și cel privat din Europa investesc la ora actuală peste un miliard de euro în cercetare și inovare pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor în vârstă: circa 600 de milioane de euro în Programul comun AAL , circa 400 de milioane de euro în programul-cadru de cercetare al UE și peste 50 de milioane de euro până în prezent în programul UE de sprijinire a politicii TIC. Inițiativa AAL vizează de asemenea întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) inovatoare, care reprezintă aproximativ 40 % din participanții la Programul comun AAL.

Programul comun AAL reunește 20 de state membre (Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, România, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos și Ungaria), trei state asociate (Elveția, Israel și Norvegia) și Comisia Europeană. Programul sprijină soluții care pot fi lansate pe piață în termen de doi până la trei ani și care pot deveni viabile din punct de vedere comercial. Aceasta creează noi oportunități de afaceri și se traduce prin economii uriașe în privința costurilor asistenței sociale și medicale. De exemplu, soluțiile de asistență la distanță (telecare) pot reduce costurile asistenței la domiciliu cu până la 30 %.

Context

Participarea Comisiei la Programul de asistență pentru autonomie la domiciliu are la bază planul de acțiune din 2007 „A îmbătrâni frumos în societatea informațională” (a se vedea IP/07/831).

Scopul acestuia este întărirea cooperării în materie de cercetare între statele membre cu ajutorul unei finanțări corespunzătoare din partea UE.

Evaluarea intermediară aflată în desfășurare la ora actuală este o cerință legală care decurge din Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008. Comisia va comunica concluziile evaluării intermediare și observațiile sale Parlamentului European și Consiliului până la sfârșitul lui 2010.

Consultarea publică este disponibilă la adresa:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/research/aal/interim_review/index_en.htm

Acțiuni ale CE pentru „A îmbătrâni frumos în societatea informațională”:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/policy/ageing/action_plan/index_en.htm

Programul comun AAL: www.aal-europe.eu.

Strategia Europa 2020: http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm

Agenda digitală pentru Europa:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Privire de ansamblu asupra proiectelor sprijinite de PC AAD:

http://www.aal-europe.eu/Published/pr-docs/flyer-aal-call-1-projects


Side Bar