Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/672

Brussels, 3 juni 2010

De Digitale Agenda: Europees panel op hoog niveau houdt raadpleging over ICT-oplossingen die ouderen helpen onafhankelijker te wonen

Een panel op hoog niveau dat is ingesteld om de Europese Commissie te adviseren over de werking van het gemeenschappelijk programma Ambient Assisted Living (GP AAL) heeft een raadpleging gelanceerd die burgers, ondernemingen en onderzoekers aanmoedigt om ideeën te delen over hoe informatie- en communicatietechnologieën (ICT's) het best kunnen worden gebruikt om oudere Europeanen te helpen onafhankelijker te wonen en meer in het algemeen over nieuwe manieren waarop ICT's ten dienste van de meest kwetsbare leden van de samenleving kunnen worden gesteld. Het panel wordt voorgezeten door voormalig Europees Commissaris Meglena Kuneva. De openbare raadpleging is de eerste stap in de richting van het in het kader van de Digitale Agenda gestelde doel om tegen 2015 het gebruik van regelingen voor zelfstandig wonen door ouderen te verdubbelen (zie IP/10/581). De raadpleging loopt tot en met 1 juli 2010.

Commissaris voor de Digitale Agenda, Neelie Kroes: "Informatie- en communicatietechnologieën hebben een immens potentieel om de levenskwaliteit en de gezondheid van oude mensen en andere kwetsbare leden van de samenleving op een zeer praktische manier te verbeteren. Zulke toepassingen vormen een belangrijk onderdeel van de Digitale Agenda voor Europa. Ik moedig gebruikers, onderzoekers en ondernemingen dan ook aan om ons te laten weten hoe we het gemeenschappelijk programma Ambient Assisted Living het best kunnen verbeteren."

Met het gemeenschappelijk programma Ambient Assisted Living, waaraan zowel de Europese Commissie als de lidstaten van de EU deelnemen, wordt ernaar gestreefd sociaal geïsoleerde, zwakke, chronisch zieke of invalide ouderen aan de hand van ICT's een onafhankelijker en waardiger bestaan te bieden en worden onder meer nieuwe oplossingen ontwikkeld ter preventie van vallen en ter ondersteuning van dementiepatiënten. Zulke toepassingen verbeteren de levenskwaliteit van oudere en kwetsbare mensen, drukken de kosten van de sociale en de gezondheidszorg en openen nieuwe marktmogelijkheden voor Europese ondernemingen en dienstverleners.

Voorbeelden van AAL-onderzoeksprojecten zijn "sociale robots voor ouderenzorg" die dagelijkse taken, zoals opstaan of eten klaarmaken, kunnen helpen uitvoeren of die alarm slaan wanneer ze via hun ingebouwde camera vaststellen dat er iemand is gevallen. Een ander voorbeeld is een "slimme woonomgeving", waarin slimme camera's de activiteiten van mensen kunnen interpreteren en veranderingen in hun gedrag kunnnen doorgeven aan alarmcentrales. Er wordt ook geavanceerd onderzoek gevoerd om hersengestuurde exoskeletten te ontwikkelen, externe uitrustingen die het loopvermogen van zwakke mensen herstellen door te reageren op zenuwimpulsen in de benen.

Door de publieke en private sector wordt in Europa meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd in onderzoek en innovatie op het gebied van gezond ouder worden: zowat 600 miljoen euro in het gemeenschappelijk programma AAL (GP AAL), ongeveer 400 miljoen in het kaderprogramma voor onderzoek van de EU en tot nu toe meer dan 50 miljoen euro in haar programma ter ondersteuning van het ICT-beleid. Met het GP AAL-initiatief wordt ook gemikt op innoverende kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's): 40 % van de deelnemers aan het GP AAL zijn KMO's.

Het GP AAL brengt 20 EU-lidstaten (België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden), drie geassocieerde landen (Israël, Noorwegen en Zwitserland) en de Europese Commissie samen. Met het GP AAL wordt steun gegeven voor oplossingen die binnen twee à drie jaar op de markt kunnen worden gebracht en die commercieel levensvatbaar kunnen worden. Dit zorgt voor nieuwe zakelijke kansen en enorme besparingen op de kosten van de sociale en de gezondheidszorg. Door televerzorgingsoplossingen bijvoorbeeld kunnen de kosten van thuisverzorgingsdiensten met wel 30% worden verlaagd.

Achtergrond

De deelneming van de Commissie aan het AAL-programma is een gevolg van een actieplan van de Commissie uit 2007 over "Gezond ouder worden in de informatiemaatschappij" (zie IP/07/831)

Doel daarvan is om de samenwerking op onderzoeksgebied tussen de lidstaten te versterken door EU-middelen ter beschikking te stellen die evenredig zijn aan de nationale bijdragen.

De lopende tussentijdse evaluatie wordt wettelijk voorgeschreven door de Beschikking van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008. De Commissie deelt de conclusies van de tussentijdse evaluatie en haar opmerkingen tegen eind 2010 mee aan het Europees Parlement en de Raad.

Deelnemen aan de openbare raadpleging kan via:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/research/aal/interim_review/index_en.htm

EU-acties in het kader van "Gezond ouder worden in de informatiemaatschappij":

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/research/aal/interim_review/index_en.htm

GP AAL: www.aal-europe.eu.

De Europa 2020-strategie: http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm

De Digitale Agenda voor Europa:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Een overzicht van de in het kader van het GP AAL gesteunde programma's:

http://www.aal-europe.eu/Published/pr-docs/flyer-aal-call-1-projects


Side Bar