Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/672

Briselē, 2010. gada 3. jūnijā

Digitālā programma. Eiropas augsta līmeņa ekspertu grupa meklē IKT risinājumus, kas palīdzētu veciem ļaudīm dzīvot patstāvīgāku dzīvi

Augsta līmeņa ekspertu grupa, kas izveidota, lai konsultētu Eiropas Komisiju par Interaktīvas automatizētas dzīves vides (AAL) kopīgās programmas darbību, ir sākusi apspriešanu, kurā aicina pilsoņus, uzņēmumus un pētniekus uz domu apmaiņu par to, kā vislabāk izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT), lai palīdzētu Eiropas vecajiem ļaudīm dzīvot patstāvīgāk, un vispār rast jaunus risinājumus IKT izmantošanai sabiedrības visneaizsargātāko locekļu labā. Darba grupu vada bijusī Eiropas komisāre Meglena Kuneva. Publiskā apspriešana ir pirmais solis ceļā uz Digitālās programmas (sk. IP/10/581) noteikto mērķi panākt, lai līdz 2015. gadam divkāršotos to veco ļaužu skaits, kuri dzīvo patstāvīgi. Apspriešana turpināsies līdz 2010. gada 1. jūlijam.

Digitālās programmas komisāre Nēlī Krusa šajā sakarā saka: „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijai ir milzīgas iespējas pavisam praktiski uzlabot veco ļaužu un citu neaizsargātu sabiedrības locekļu dzīves kvalitāti un veselību. Šādi lietojumi ir Digitālās programmas Eiropai svarīga daļa. Tādēļ es mudinu lietotājus, pētniekus un uzņēmējus darīt mums zināmu, kā mēs vislabāk varētu uzlabot interaktīvas automatizētas dzīves vides kopīgo programmu.”

Interaktīvas automatizētas dzīves vides kopīgā programma, kurā iesaistīta Eiropas Komisija un dalībvalstis, tiecas nodrošināt, lai IKT palīdzētu dzīvot patstāvīgāku un cienīgāku dzīvi veciem ļaudīm, kuri ir izstumti no sabiedrības, vārgi, kuriem ir hroniskas slimības vai invaliditāte, un cita starpā izstrādā jaunus risinājumus tādām problēmām kā kritienu novēršana un atbalsts cilvēkiem, kas cieš no plānprātības. Tie ir lietojumi, kas uzlabo veco un neaizsargāto cilvēku dzīves kvalitāti, pazemina sociālās un medicīniskās aprūpes izmaksas un paver jaunas tirgus iespējas Eiropas rūpniecībai un pakalpojumu sniedzējiem.

Interaktīvas automatizētas dzīves vides pētniecības projektu vidū ir, piemēram, „veco ļaužu aprūpes sociālie roboti”, kas spēj palīdzēt veikt tādus ikdienas uzdevumus kā pacelšana vai ēdiena pagatavošana, vai iedarbināt trauksmi, ja iebūvēta kamera konstatē, ka cilvēks ir nokritis. Cits piemērs ir „viedā mājokļa” vide, kad viedās kameras interpretē cilvēku darbības un var ziņot par viņu uzvedības izmaiņām neatliekamās palīdzības centriem. Tiek veikti arī progresīvi pētījumi, lai izstrādātu smadzeņvadāmus eksoskeletus, ārējus pielāgojumus, kas atjauno vārgu cilvēku spēju staigāt, reaģējot uz nervu kustībām kājās.

Publiskais un privātais sektors Eiropā iegulda vairāk nekā miljardu eiro izpētē un inovācijā pilnvērtīgām vecumdienām: kādus 600 miljonus AAL kopīgajā programmā, aptuveni 400 miljonus ES pētniecības pamatprogrammā, un vairāk nekā 50 miljoni jau ieguldīti ES IKT politikas atbalsta programmā. AAL kopīgā programma ir vērsta arī uz novatoriskiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), un apmēram 40 % no AAL kopīgās programmas dalībniekiem ir MVU.

AAL kopīgajā programmā piedalās 20 ES dalībvalstis (Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Dānija, Francija, Grieķija, Īrija, Itālija, Kipra, Luksemburga, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija un Zviedrija), trīs asociētās valstis (Izraēla, Norvēģija un Šveice) un Eiropas Komisija. Tā atbalsta risinājumus, ko var laist tirgū divos trijos gados un kas var kļūt komerciāli izdevīgi. Tas rada jaunas uzņēmējdarbības iespējas un prāvus sociālās un medicīniskās aprūpes izmaksu ietaupījumus. Piemēram, tālaprūpes risinājumi var samazināt mājas aprūpes pakalpojumu izmaksas par apmēram 30 %.

Pamatinformācija

Komisijas dalību programmā nosaka 2007. gada rīcības plāns pilnvērtīgām vecumdienām informācijas sabiedrībā (sk. IP/07/831).

Tā mērķis ir stiprināt dalībvalstu sadarbību pētniecībā ar atbilstošiem ES naudas līdzekļiem.

Notiekošā starpposma izvērtēšana ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija lēmuma juridiska prasība. Starpposma izvērtēšanas secinājumus un savus apsvērumus Komisija līdz 2010. gada beigām darīs zināmus Eiropas Parlamentam un Padomei.

Publiskās apspriešanas dokumenti pieejami adresē

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/research/aal/interim_review/index_en.htm

EK pasākumi pilnvērtīgām vecumdienām informācijas sabiedrībā:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/policy/ageing/action_plan/index_en.htm

AAL kopīgā programma: www.aal-europe.eu.

Stratēģija „Eiropa 2020” http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm

Digitālā programma Eiropai:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

AAL kopīgās programmas atbalstīto projektu pārskats:

http://www.aal-europe.eu/Published/pr-docs/flyer-aal-call-1-projects


Side Bar