Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/672

Briuselis, 2010 m. birželio 3 d.

Skaitmeninė darbotvarkė. Europos aukšto lygio komisija konsultuojasi dėl informacinių ir ryšių technologijų sprendimų, kad padėtų pagyvenusiems žmonėms gyventi savarankiškiau

Aukšto lygio komisija, kurios užduotis – konsultuoti Europos Komisiją dėl Kasdienį gyvenimą palengvinančios aplinkos bendrosios programos įgyvendinimo, pradėjo konsultacijas, per kurias kviečia piliečius, įmones ir mokslininkus pasidalyti mintimis, kaip geriausiai panaudoti informacines ir ryšių technologijas (IRT) siekiant padėti vyresniems europiečiams gyventi savarankiškiau ir rasti naujų būdų, kaip užtikrinti, kad IRT būtų naudingos pažeidžiamiausiems visuomenės nariams. Komisijai pirmininkauja buvusi Europos Komisijos narė Meglena Kuneva. Viešos konsultacijos – tai pirmasis žingsnis siekiant skaitmeninėje darbotvarkėje nustatyto tikslo – užtikrinti, kad iki 2015 m. dvigubai daugiau pagyvenusių žmonių galėtų gyventi savarankiškai (žr. IP/10/581). Konsultacijos vyks iki 2010 m. liepos 1 d.

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Komisijos narė Neelie Kroes sakė: „Informacinės ir ryšių technologijos teikia didžiules galimybes praktiškai pagerinti vyresnių žmonių ir kitų pažeidžiamų visuomenės narių gyvenimo kokybę ir sveikatą. Tokios priemonės sudaro svarbią Europos skaitmeninės darbotvarkės dalį. Todėl kviečiu vartotojus, mokslininkus ir įmones pasakyti savo nuomonę, kaip galėtume kuo labiau patobulinti Kasdienį gyvenimą palengvinančios aplinkos bendrąją programą.“

Kasdienį gyvenimą palengvinančios aplinkos bendrojoje programoje dalyvauja Europos Komisija ir ES valstybės narės. Jos tikslas – užtikrinti, kad naudojant IRT socialiai izoliuotiems, silpniems, chroniškomis ligomis sergantiems ar neįgaliems pagyvenusiems žmonėms būtų sudarytos sąlygos gyventi savarankiškiau ir oriau, ir, be kita ko, ieškoti naujų tokių problemų sprendimo būdų, pavyzdžiui teikti pagalbą siekiant išvengti griuvimo ir padėti demencija sergantiems žmonėms. Tokiomis priemonėmis gerinama vyresnių ir pažeidžiamų žmonių gyvenimo kokybė, mažinamos socialinės ir sveikatos priežiūros išlaidos, taip pat Europos pramonės įmonėms ir paslaugų teikėjams atveriamos naujos rinkos galimybės.

Vienas iš Kasdienį gyvenimą palengvinančios aplinkos programos mokslinių tyrimų projektų – vyresnių žmonių priežiūrai skirtų socialinių robotų kūrimas. Tokie robotai gali padėti atlikti kasdienius veiksmus, pavyzdžiui, pakelti daiktą ar gaminti valgį, arba duoti pavojaus signalą, jei įmontuota kamera užfiksuoja, kad žmogus nugriuvo. Kitas pavyzdys – „protingo namo“ aplinka, kurioje pažangios kameros interpretuoja žmonių veiksmus ir apie jų pakitusią elgseną gali pranešti pagalbos centrams. Be to, vykdomi pažangūs moksliniai tyrimai siekiant sukurti smegenimis valdomus egzoskeletus, t. y. išorinius įtaisus, kurie, reaguodami į nervinius impulsus kojose, grąžintų silpnų žmonių gebėjimą judėti.

Europos viešasis ir privatusis sektoriai į pagyvenusiems žmonėms skirtus mokslinius tyrimus ir inovacijas investuoja daugiau kaip 1 mlrd. EUR: apie 600 mln. EUR – į Kasdienį gyvenimą palengvinančios aplinkos bendrąją programą, apie 400 mln. EUR – į ES bendrąją mokslinių tyrimų programą ir šiuo metu daugiau kaip 50 mln. EUR – į ES IRT politikos rėmimo programą. Kasdienį gyvenimą palengvinančios aplinkos bendroji programa taip pat skirta novatoriškoms mažoms ir vidutinėms įmonėms – jos sudaro apie 40 % šios programos dalyvių.

Kasdienį gyvenimą palengvinančios aplinkos bendrojoje programoje dalyvauja 20 ES valstybių narių (Airija, Austrija, Belgija, Danija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Lenkija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija ir Vokietija), trys asocijuotosios šalys (Izraelis, Norvegija ir Šveicarija) ir Europos Komisija. Pagal ją remiami sprendimai, kurie gali būti pateikti rinkai per dvejus ar trejus metus ir tapti komerciškai perspektyvūs. Tai teikia naujų verslo galimybių ir padeda gerokai sumažinti socialinės ir sveikatos priežiūros išlaidas. Pavyzdžiui, įgyvendinus nuotolinės priežiūros sprendimus priežiūros namuose išlaidos gali sumažėti iki 30 %.

Pagrindiniai faktai

Kasdienį gyvenimą palengvinančios aplinkos programoje Komisija dalyvauja pagal 2007 m. veiklos planą „Senėjimas informacinėje visuomenėje“ (žr. IP/07/831).

Jo tikslas – stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje naudojant tam skirtas ES lėšas.

Šiuo metu atliekamas tarpinis vertinimas – tai teisinis reikalavimas, nustatytas 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime. Komisija tarpinio vertinimo išvadas ir savo pastabas Europos Parlamentui ir Tarybai pateiks iki 2010 m. pabaigos.

Informaciją apie viešas konsultacijas galima rasti

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/research/aal/interim_review/index_en.htm

EB veiksmai pagal Senėjimo informacinėje visuomenėje veiklos planą

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/policy/ageing/action_plan/index_en.htm

Kasdienį gyvenimą palengvinančios aplinkos bendroji programa www.aal-europe.eu

Strategija „Europa 2020“ http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm

Europos skaitmeninė darbotvarkė

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Pagal Kasdienį gyvenimą palengvinančios aplinkos bendrąją programą remiamų projektų apžvalga

http://www.aal-europe.eu/Published/pr-docs/flyer-aal-call-1-projects


Side Bar