Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/672

Bryssel 3. kesäkuuta 2010

Eurooppalainen digitaalistrategia: korkean tason paneeli järjestää kuulemisen ikääntyneiden itsenäistä elämää tukevista TVT-ratkaisuista

Korkean tason paneeli, joka on perustettu avustamaan Euroopan komissiota tietotekniikka-avusteista asumista koskevan yhteisen ohjelman (Ambient Assisted Living joint programme, AAL JP) toteuttamisessa, on aloittanut kuulemisen, jossa kansalaiset, yritykset ja tutkijat voivat jakaa ajatuksia siitä, kuinka tieto- ja viestintätekniikkaa (TVT) voitaisiin käyttää ikääntyneiden eurooppalaisten itsenäisemmän elämän tukemiseen. Yleisemmin pyritään löytämään uusia tapoja saada TVT yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevien jäsenten käyttöön. Paneelin puheenjohtajana toimii EU-komissaari Meglena Kuneva. Digitaalistrategiassa on asetettu tavoitteeksi kaksinkertaistaa itsenäisten asumisjärjestelyjen käyttö ikääntyneiden keskuudessa vuoteen 2015 mennessä (ks. IP/10/581). Julkinen kuuleminen on ensimmäinen askel kohti tämän tavoitteen saavuttamista. Kuulemisprosessi päättyy 1. heinäkuuta 2010.

Digitaalisista sisällöistä ja palveluista vastaavan komissaarin Neelie Kroesin mukaan ”tieto- ja viestintätekniikka tarjoaa valtavia mahdollisuuksia parantaa iäkkäiden ihmisten ja yhteiskunnan heikommassa asemassa olevien jäsenten elämänlaatua ja terveyttä erittäin käytännöllisillä tavoilla. Tällaiset sovellukset ovat tärkeä osa Euroopan digitaalistrategiaa. Siksi kannustankin käyttäjiä, tutkijoita ja yrityksiä kertomaan meille, kuinka voimme parhaiten parantaa tietotekniikka-avusteista asumista koskevaa yhteistä ohjelmaa.”

Tietotekniikka-avusteista asumista koskevaan yhteiseen ohjelmaan osallistuvat sekä Euroopan komissio että EU:n jäsenvaltiot. Ohjelman tavoitteena on varmistaa, että TVT mahdollistaa itsenäisemmän ja arvokkaamman elämän ikääntyneille, joista monet ovat sosiaalisesti eristyneitä, heikkokuntoisia, kärsivät kroonisista sairauksista tai ovat liikuntaesteisiä. Ohjelmassa pyritään kehittämään uusia ratkaisuja muun muassa kaatumisen ehkäisemiseen ja dementiapotilaiden tukemiseen. Tällaiset ratkaisut parantavat ikääntyneiden ja enemmän apua tarvitsevien henkilöiden elämänlaatua, alentavat sosiaali- ja terveydenhuoltokustannuksia ja avaavat uusia markkinamahdollisuuksia Euroopan teollisuudelle ja palveluntarjoajille.

Esimerkkeinä tietotekniikka-avusteiseen asumiseen liittyvistä tutkimushankkeista voidaan mainita muun muassa ”vanhustenhoidon sosiaaliset robotit”, jotka voivat suorittaa jokapäiväisiä tehtäviä, kuten nostaminen tai ruuanlaitto, tai antaa hälytyksen, jos niiden sisäänrakennettu kamera huomaa henkilön kaatuneen. Toinen esimerkki on ”älykäs kotiympäristö”, jossa älykkäät kamerat tulkitsevat ihmisten toimintoja ja voivat ilmoittaa käyttäytymisen muutoksista hätäkeskukseen. Pitkälle edistynyttä tutkimusta tehdään myös aivo-ohjattujen ulkoisten tukirankojen kehittämiseksi; nämä ovat kehon päälle kiinnitettäviä ulkoisia laitteita, jotka vastaavat jalkojen hermoimpulsseihin ja palauttavat heikkokuntoisten henkilöiden liikkumiskyvyn.

Euroopan julkinen ja yksityinen sektori investoivat yli miljardi euroa hyvään vanhuuteen liittyvään tutkimukseen ja innovointiin: noin 600 miljoonaa euroa AAL JP ‑ohjelmassa, noin 400 miljoonaa EU:n tutkimuspuiteohjelmassa ja yli 50 miljoonaa euroa EU:n TVT-politiikan tukiohjelmassa. AAL JP ‑ohjelma on tarkoitettu myös innovatiivisille pk-yrityksille; pk-yritykset muodostavat noin 40 prosenttia yhteisen ohjelman osanottajista.

AAL JP ‑ohjelmaan osallistuu 20 EU:n jäsenvaltiota (Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Luxemburg, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovenia, Suomi, Tanska, Unkari ja Yhdistynyt kuningaskunta), kolme assosioitunutta maata (Israel, Norja ja Sveitsi) sekä Euroopan komissio. Siinä tuetaan ratkaisuja, jotka voidaan saattaa markkinoille kahden–kolmen vuoden sisällä ja joista voi tulla kaupallisesti kannattavia. Tämä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tuottaa suuria säästöjä sosiaali- ja terveydenhuoltokustannuksissa. Esimerkiksi etähoitoratkaisut voivat alentaa kotihoitopalvelujen kustannuksia jopa 30 prosenttia.

Taustaa

Komission osallistuminen tietotekniikka-avusteista asumista koskevaan ohjelmaan perustuu vuonna 2007 hyväksyttyyn toimintasuunnitelmaan ”Hyvä vanhuus tietoyhteiskunnassa” (ks. IP/07/831).

Sen tavoitteena on lujittaa jäsenvaltioiden tutkimusyhteistyötä EU:n rahoituksella.

Parhaillaan on käynnissä toimintasuunnitelman väliarviointi 9. heinäkuuta 2008 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen mukaisesti. Komissio toimittaa väliarvioinnin päätelmät ja omat huomautuksensa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuoden 2010 loppuun mennessä.

Julkinen kuuleminen löytyy osoitteesta:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/research/aal/interim_review/index_en.htm

EU:n toimintasuunnitelma ”Hyvä vanhuus tietoyhteiskunnassa”:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/policy/ageing/action_plan/index_en.htm

AAL JP -ohjelma: www.aal-europe.eu.

Eurooppa 2020 -strategia: http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm

Euroopan digitaalistrategia:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Yleiskatsaus AAL JP ‑ohjelmassa tuetuista hankkeista:

http://www.aal-europe.eu/Published/pr-docs/flyer-aal-call-1-projects


Side Bar