Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/672

V Bruselu dne 3. června 2010

Digitální agenda: evropský panel na vysoké úrovni zahajuje konzultaci o využití IKT pro nezávislý život seniorů

Panel na vysoké úrovni, který poskytuje Evropské komisi poradenství k provádění společného programu pro asistované žití (Ambient Assisted Living), zahajuje konzultaci s občany, podniky a výzkumnými pracovníky o nejlepších možnostech využití informačních a komunikačních technologií (IKT) pro nezávislý život evropských seniorů. Širším cílem konzultace je stanovení nových způsobů, jakými mohou IKT sloužit nejzranitelnějším členům společnosti. Panel vede bývalá členka Evropské komise Meglena Kunevová. Tato veřejná konzultace je prvním krokem ke splnění cíle zdvojnásobit do roku 2015 počet realizovaných projektů nezávislého žití pro starší osoby, stanoveného v Digitálním programu pro Evropu (viz IP/10/581). Konzultace potrvá do 1. července 2010.

Komisařka pro digitální agendu Neelie Kroesová k tomu uvedla: „Informační a komunikační technologie mají obrovský potenciál přispět praktickou cestou ke zlepšení kvality života a zdraví seniorů a jiných zranitelných skupin ve společnosti. Řešení na bázi IKT jsou důležitou součástí Digitálního programu pro Evropu. Vyzývám proto uživatele, výzkumné pracovníky a podniky, aby nám sdělili své návrhy, jak společný program pro asistované žití co nejvíce zlepšit.“

Společný program pro asistované žití, na němž se podílí Evropská komise a členské státy EU, si klade za cíl umožnit s pomocí IKT nezávislejší a důstojnější život starším osobám, které žijí v izolaci, jsou zranitelné a trpí chronickými zdravotními obtížemi nebo postižením. Kromě toho se v rámci programu vyvíjejí nová technologická řešení pro problematické oblasti, například pro prevenci pádů nebo podporu osob s demencí. Tato řešení zlepšují kvalitu života starších a zranitelných osob, snižují náklady sociální a zdravotní péče a otevírají nové tržní příležitosti pro evropský průmysl a poskytovatele služeb.

Mezi příklady výzkumných projektů pro asistované žití patří roboti pro péči o seniory, kteří mohou pomáhat při každodenních činnostech, jako je zdvihání předmětů nebo vaření, nebo umí spustit alarm, když zabudovaná kamera zaregistruje, že „svěřená“ osoba upadla. Dalším příkladem je „inteligentní domácí prostředí“, ve kterém inteligentní kamery analyzují činnost a pohyb osoby a mohou změny v jejím chování oznámit středisku záchranné péče. Probíhá rovněž pokročilý výzkum, jehož cílem je vyvinout „exoskeletony“, bionické konstrukce ovládané z mozku člověka, které mohou navrátit slabým osobám schopnost chůze tím, že reagují na nervové impulzy při pohybu nohou.

Evropský veřejný a soukromý sektor investuje do výzkumu a inovací pro důstojné stárnutí více než 1 miliardu EUR: zhruba 600 milionů EUR se investuje v rámci společného programu pro asistované žití, přibližně 400 milionů EUR prostřednictvím rámcového programu EU pro výzkum a více než 50 milionů EUR bylo dosud vydáno na program EU na podporu politiky IKT. Společný program pro asistované žití se také zaměřuje na inovativní malé a střední podniky, které tvoří přibližně 40 % celkového počtu účastníků programu.

Do společného programu je zapojeno 20 členských států EU (Rakousko, Belgie, Kypr, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Spojené království), tři přidružené země (Izrael, Norsko a Švýcarsko) a Evropská komise. Podpora je určena pro technologická řešení, která je možné uvést na trh do dvou až tří let a která jsou ekonomicky udržitelná. Díky tomu vznikají nové podnikatelské příležitosti a značné úspory nákladů na sociální a zdravotní péči. Například tísňové telekomunikační spojení „telecare“ umožňuje snížit náklady na pečovatelské služby až o 30 %.

Souvislosti

Komise se programu pro asistované žití účastní na základě akčního plánu „Důstojné stáří v informační společnosti“ z roku 2007 (viz IP/07/831).

Jeho cílem je posílit spolupráci členských států v oblasti výzkumu při poskytnutí odpovídajících finančních prostředků EU.

Probíhající průběžné hodnocení je požadováno rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady ze dne 9. července 2008. Komise sdělí závěry tohoto hodnocení společně s vlastními připomínkami Evropskému parlamentu a Radě do konce roku 2010.

Informace k veřejné konzultaci jsou k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/research/aal/interim_review/index_en.htm

Akce Evropské komise v rámci programu „Důstojné stáří v informační společnosti“:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/policy/ageing/action_plan/index_en.htm

Společný program pro asistované žití: www.aal-europe.eu.

Strategie Evropa 2020: http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm

Digitální program pro Evropu:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Přehled projektů podpořených ze společného programu pro asistované žití:

http://www.aal-europe.eu/Published/pr-docs/flyer-aal-call-1-projects


Side Bar