Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA NL

IP/10/666

Briuselis, 2010 m. birželio 3 d.

Geležinkelių transportas. Komisija kreipiasi į Daniją, Lietuvą, Liuksemburgą ir Nyderlandus ir reikalauja užtikrinti, kad būtų atverta tarptautinio keleivinio transporto rinka

Šiandien Europos Komisija Danijai, Lietuvai, Liuksemburgui ir Nyderlandams išsiuntė pagrįstą nuomonę dėl to, kad į nacionalinę teisę nebuvo perkelta Direktyva 2007/58/EB, kurioje numatyta, kad turi būti atverta tarptautinio keleivinio geležinkelių transporto rinka. Visos keturios valstybės narės šį prašymą turi įvykdyti per du mėnesius.

ES taisyklės

Pagal Direktyvą 2007/58/EB1 nuo 2010 m. sausio 1 d. visoms licenciją ir reikiamus saugos sertifikatus turinčioms geležinkelių įmonėms suteikiama galimybė teikti tarptautines paslaugas. Kad būtų sudarytos tinkamos ekonominės sąlygos plėtoti paslaugas, tarptautiniams traukiniams suteikiama teisė vykdyti kabotažą, t. y. įlaipinti ir išlaipinti keleivius tos pačios valstybės narės stotyse.

Buvo prašyta, kad valstybės narės Direktyvą 2007/58/EB į nacionalinę teisę perkeltų iki 2009 m. birželio 4 d. ir informuotų Komisiją apie teisės aktus, reglamentus ir administracines nuostatas, priimtus nacionaliniu lygmeniu siekiant užtikrinti Europos taisyklių laikymąsi.

Priežastis, dėl kurios pateiktas oficialus prašymas (pagrįsta nuomonė)

Danija, Liuksemburgas ir Nyderlandai dar nepranešė Komisijai apie jokias direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę priemones. Lietuva pranešė tik apie dalį perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių.

Praktinis direktyvos neperkėlimo į nacionalinę teisę poveikis

Jei ES direktyva neperkeliama į nacionalinę teisę, Europos geležinkelių įmonėms nesuteikiama teisė naudotis atitinkamų valstybių narių geležinkelių infrastruktūra tarptautinio keleivinio transporto paslaugoms teikti, nors tokia teisė joms suteikta pagal ES teisės aktus. Taip apribojamos geležinkelių įmonių ir infrastruktūros valdytojų verslo galimybės ir gebėjimas keleiviams teikti naujas, naujoviškas, saugias, vartotojų poreikius atitinkančias ir aplinkai nekenkiančias paslaugas.

Daugiau informacijos apie 2007 m. spalio 23 d. Direktyvos 2007/58/EB įgyvendinimą galima rasti IP/09/2001 ir MEMO/09/570, o apie pažeidimų nagrinėjimo procedūras – MEMO/07/343.

1 :

2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/58/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros ir Direktyvą 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo ir mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo (OL L 315, 2007 12 3).


Side Bar