Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/659

Bruselj, 2. junija 2010

Podnebne spremembe: Komisarka Hedegaard pozdravlja zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v EU že v petem zaporednem letu

Evropska agencija za okolje je danes objavila zadnji popis emisij toplogrednih plinov v EU, ki kaže, da so se emisije toplogrednih plinov v letu 2008, tj. prvem letu prvega ciljnega obdobja iz Kjotskega protokola, spet precej zmanjšale. Evropska komisarka za podnebne ukrepe Connie Hedegaard je novico pozdravila. To je že peto zaporedno leto zmanjševanja. Popis emisij za leto 2008, tj. zadnje leto, za katero so na voljo popolni podatki, kaže, da so se emisije v EU-15 zmanjšale za 1,9 % v primerjavi z letom 2007, gospodarska rast pa se je povečala za 0,6 %. Zaradi tega zmanjšanja so emisije v EU-15 za 6,9 % pod ravnmi v izhodiščnem letu (v večini primerov je to leto 1990). S tem je EU-15 bližje k uresničitvi svojega cilja iz Kjotskega protokola, v skladu s katerim naj bi bile njene emisije v obdobju 2008–2012 v povprečju za 8 % pod ravnmi iz izhodiščnega leta. Zmanjšanje emisij v EU-27 se je v istem letu povečalo z 2 % na 11,3 % pod ravnijo iz leta 1990.

Komisarka Hedegaard je dejala: „Bistvenega pomena je, da se z nadaljnjimi pogajanji o globalnem podnebnem sporazumu za obdobje po letu 2012 pokaže, da Evropa lahko izpolni svoje zaveze iz Kjotskega protokola. Ta precejšnja zmanjšanja emisij, ki smo jih dosegli v zadnjih petih letih, jasno kažejo pomembnost zavezujočih ciljev. Vendar je bilo leto 2008 le prvo leto ciljnega obdobja iz Kjotskega protokola, zato si morajo vse države članice še naprej prizadevati, da bodo izpolnile svoje cilje za obdobje 2008–2012.“

Dodala je: „Zmanjšanja v letu 2008 ne gre pripisati le finančni krizi, temveč je tudi rezultat številnih ambicioznih politik, ki so jih EU in njene države članice izvajale več let in katerih rezultati so vedno bolj vidni. Naša zavezanost za zmanjšanje emisij po vsej EU za najmanj 20 % do leta 2020 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990 ter za 80 do 95 % do leta 2050 pomeni, da moramo in bomo nadaljevali s prehodom na nizkoogljično gospodarstvo.“

Emisije se zmanjšujejo kljub gospodarski rasti

Dejstvo, da so se emisije v EU-15 zmanjšale za 1,9 % med letoma 2007 in 2008, gospodarstvo pa se je za 0,6 % okrepilo, je spet pokazalo, da lahko gospodarska rast in razvoj z nizkimi emisijami ogljika hodita z roko v roki.

Emisije v EU-27 so se zmanjšale za 2 % v primerjavi z letom 2007. Tako so bile za 11,3 % pod ravnmi leta 1990 in za 14,3 % pod ravnmi izhodiščnega leta (ki v nekaterih državah članicah ni leto 1990).

Kjotski protokol ne vsebuje emisijskih ciljev za države EU-27, saj države EU-12 takrat niso bile članice EU. Vendar ima vsaka od držav EU-12 individualno kjotsko zavezo, da zmanjša emisije za 6 oziroma 8 % pod ravni izhodiščnega leta, razen Cipra in Malte, ki nimata nobenega ciljnega zmanjšanja.

Preverjene emisije iz vseh obratov v sistemu trgovanja z emisijami EU so leta 2008 skupaj znašale 2,12 milijarde ton ekvivalenta CO2, kar je predstavljalo okoli 43 % vseh emisij v EU. Emisije v sistemu trgovanja z emisijami so bile leta 2008 za 3,06 % pod ravnijo iz leta 2007. (Emisije v sistemu trgovanja z emisijami so se nadalje zmanjšale za 11,6 % leta 2009 – glej IP/10/576).

Podatke je zbrala Evropska agencija za okolje in jih predložila Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja.

Dodatne informacije:

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar