Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/659

Bruksela, 2 czerwca 2010 r.

Zmiana klimatu: Komisarz Hedegaard z zadowoleniem przyjmuje spadek emisji gazów cieplarnianych w UE w piątym z kolei roku

Europejska Agencja Ochrony Środowiska opublikowała dzisiaj najnowszą inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych w UE wykazującą, że emisje ponownie znacznie spadły w 2008 r. – pierwszym roku pierwszego okresu zobowiązań określonego w protokole z Kioto. Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard, z zadowoleniem przyjęła tę wiadomość. Spadek trwa już od pięciu lat. Inwentaryzacja emisji za rok 2008, ostatni rok, za który dostępne są kompletne dane, wykazuje, że emisje w krajach UE-15 zmalały o 1,9 proc. w porównaniu z 2007 r., podczas gdy gospodarka odnotowała wzrost o 0,6 proc. Spadek ten oznacza, że emisje w krajach UE-15 zmalały o 6,9 proc. w porównaniu z rokiem bazowym (1990 r. w większości przypadków). Dzięki tej redukcji UE-15 zbliża się do osiągnięcia celu założonego w protokole z Kioto, polegającego na zmniejszeniu emisji w okresie zobowiązań 2008-2012 o średnio 8 proc. w porównaniu z rokiem bazowym. Emisje w UE-27 spadły w 2008 r. o 2 proc., do 11,3 proc. poniżej poziomu z 1990 r.

Komisarz Hedegaard stwierdziła: „Trwają negocjacje w sprawie globalnego porozumienia na okres po 2012 r. Dlatego ważne jest, abyśmy udowodnili, że Europa może spełnić zobowiązania wynikające z protokołu z Kioto. Znaczny spadek emisji, który udało nam się osiągnąć przez ostatnie pięć lat, pokazuje, jakie znaczenie ma ustalenie wiążących celów. Jednak 2008 był dopiero pierwszym rokiem okresu zobowiązań określonych w protokole z Kioto. Wszystkie państwa członkowskie muszą dołożyć wysiłków, aby osiągnąć cele na cały okres 2008-2012.”

Komisarz dodała: „Ograniczenia osiągnięte w 2008 r. były wynikiem nie tylko kryzysu gospodarczego, ale także ambitnej polityki prowadzonej przez lata przez UE i państwa członkowskie, której skutki stają się coraz bardziej widoczne. Nasze zobowiązanie do ograniczenia emisji w UE do 2020 r. o co najmniej 20 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r. oraz do 2050 r. o 80-95 proc. oznacza, że musi – i będzie – trwać przejście na gospodarkę niskoemisyjną.”

Tendencja spadkowa pomimo wzrostu gospodarczego

Przy 1,9 proc. spadku w emisjach UE-15 między 2007 a 2008 r. i 0,6 proc. wzroście gospodarczym UE ponownie udowodniła, że wzrost gospodarczy i rozwój oparty na technologiach niskoemisyjnych mogą iść ze sobą w parze.

Emisje z UE-27 spadły o 2 proc. w porównaniu z 2007 r. Konsekwentnie utrzymały poziom 11,3 proc. poniżej poziomu z 1990 r. i 14,3 proc. poniżej poziomu z roku bazowego (który dla niektórych państw członkowskich jest inny niż rok 1990).

W protokole z Kioto nie określono docelowego poziomu emisji dla całej UE-27, ponieważ kraje UE-12 nie były jeszcze wówczas państwami członkowskimi Unii. Jednak wszystkie państwa członkowskie UE-12 podjęły indywidualne zobowiązania z Kioto do ograniczenia emisji do 6 proc. lub 8 proc. w porównaniu z rokiem bazowym, z wyjątkiem Cypru i Malty, które nie wyznaczyły żadnych celów.

Zweryfikowane emisje ze wszystkich instalacji w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) wyniosły w 2008 r. 2,12 mld ton ekwiwalentu dwutlenku węgla, co stanowi ok. 43 proc. wszystkich emisji UE. Emisje w ramach ETS w 2008 r. były o 3,06 proc. niższe niż w roku 2007. (W 2009 r. emisje w ramach ETS spadły o dalsze 11,6 proc. – zob. IP/10/576).

Dane zostały zebrane przez Europejską Agencję Środowiska i przedłożone Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

Dodatkowe informacje:

Europejska Agencja Ochrony Środowiska: www.eea.europa.eu

Tabela w załączniku

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar