Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/659

Briuselis, 2010 m. birželio 2 d.

Klimato kaita. Komisijos narė Connie Hedegaard džiaugiasi, kad jau penktus metus iš eilės ES išmetama vis mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų

Šiandien Europos aplinkos agentūra skelbia naujausią šiltnamio efektą sukeliančių dujų ES suvestinę, kurios duomenimis, 2008 m. – pirmaisiais Kioto protokolo pirmojo įsipareigojimų laikotarpio metais – vėl išmesta gerokai mažiau išmetamųjų teršalų. Šia žinia pasidžiaugė už klimato politiką atsakinga Europos Komisijos narė Connie Hedegaard. Išmetamųjų teršalų mažėja jau penkti metai iš eilės. 2008 m. (paskutinių metų, kurių turimi visi duomenys) išmetamųjų teršalų suvestinė rodo, kad ES-15 išmesta 1,9 proc. mažiau teršalų nei 2007 m., nors ekonomika išaugo 0,6 proc. Palyginti su atskaitos metais (daugeliu atveju 1990 m.), ES-15 išmetamųjų teršalų išmesta 6,9 proc. mažiau. Taip ES-15 sėkmingai siekia Kioto protokolo tikslo – 2008–2012 m. įsipareigojimų laikotarpiu išmetamųjų teršalų kiekį sumažinti vidutiniškai 8 proc., palyginti su atskaitos metais. ES-27 išmetamųjų teršalų išmesta 2 proc. mažiau negu prieš metus, taigi, palyginti su 1990 m., jų sumažėjo 11,3 proc.

Komisijos narė Connie Hedegaard sakė: „Tebevykstant deryboms dėl visuotinio susitarimo dėl klimato kaitos laikotarpiui po 2012 m. ypač svarbu parodyti, kad Europa yra pajėgi įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Kioto protokolą. Per pastaruosius penkerius metus pavyko gerokai sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį, o tai patvirtina, kad privalomi tikslai buvo nustatyti neveltui. Tačiau 2008 m. – tik pirmieji Kioto įsipareigojimų laikotarpio metai, taigi visos valstybės narės turi ir toliau tvirtai siekti užsibrėžtų 2008–2012 m. laikotarpio tikslų.“

Komisijos narė pridūrė: „2008 m. išmetalų kiekio rodikliui įtakos turėjo ne tik finansų krizė; jį sumažinti padėjo pastaraisiais metais ES ir jos valstybių narių įgyvendinta įvairių sričių plataus užmojo politika, kurios rezultatai vis aiškiau matyti. Kad įvykdytume įsipareigojimą iki 2020 m. ES išmetamųjų teršalų kiekį sumažinti bent 20 proc., o iki 2050 m. – 80–95 proc., palyginti su 1990 m., turime ir toliau laikytis mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos krypties.“

Ekonomika auga, o išmetamųjų teršalų mažėja

2007–2008 m. ES-15 išmetamųjų teršalų kiekis sumažėjo 1,9 proc., o ekonomika išaugo 0,6 proc. Taip ES dar kartą patvirtino, kad teršalų kiekį galima mažinti net ir augant ekonomikai.

Palyginti su 2007 m., ES-27 išmetamųjų teršalų išmesta 2 proc. mažiau. Tai yra 11,3 proc. mažiau, palyginti su 1990 m., ir 14,3 proc. mažiau, palyginti su atskaitos metais (kai kurioms valstybėms narėms atskaitos metai – ne 1990 m.).

Bendro ES-27 tikslo sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį Kioto protokole nenumatyta, nes pasirašant Kioto protokolą ES-12 dar nebuvo valstybės narės. Tačiau visos ES-12 valstybės yra prisiėmusios individualius Kioto protokolo įsipareigojimus sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį 6 arba 8 proc., palyginti su atskaitos metais, išskyrus Kiprą ir Maltą – šios šalys tokių įsipareigojimų neturi.

2008 m. įrenginiai, kuriems taikoma ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, išmetė iš viso 2,12 mlrd. tonų CO2 ekvivalento, o tai yra apytikriai 43 proc. visų ES išmestų išmetamųjų teršalų. 2008 m., palyginti su 2007 m., apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje teršalų sumažėjo 3,06 proc. (2009 m. šioje sistemoje teršalų sumažėjo dar 11,6 proc. – žr. IP/10/576).

Europos aplinkos agentūra šiuos duomenis surinko ir pateikė Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) organizacijai.

Daugiau informacijos

  • Europos aplinkosaugos agentūros interneto svetainė www.eea.europa.eu

  • Priede pateikiama lentelė

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar