Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/657

Bruselj, 2. junija 2010

Okolje: Pozivi k davčnim ureditvam za obremenitve okolja

Evropska komisija je danes skupaj s programom Združenih narodov za okolje objavila pomembno novo poročilo, ki poudarja, da morajo velike gospodarske sile korenito spremeniti svoj način uporabe omejenih virov. V poročilu so predstavljene znanstveno utemeljene prednostne naloge za skupna svetovna prizadevanja v zvezi z okoljem. Proizvodi, materiali ter gospodarske dejavnosti in dejavnosti, povezane z načinom življenja, so razvrščeni glede na svoje učinke na okolje in vire. Med najpomembnejšimi ugotovitvami velja izpostaviti, da se danes več kot polovica vseh svetovnih prehrambenih poljščin uporablja za krmljenje živali in da podvojitev bogastva praviloma povečuje obremenitev okolja za 60 do 80 odstotkov. 149 strani dolgo poročilo, ki ga je pripravil mednarodni forum za trajnostno upravljanje virov, navaja, da morajo zakonodajalci in oblikovalci politik, če želijo najti kar najboljše rešitve za blaginjo Zemlje, prek davkov in drugih spodbud dati zagon okolju prijaznejšim kmetijskim praksam in zmanjšati rabo fosilnih goriv.

Okoljski komisar Janez Potočnik je ob tej priložnosti dejal: „To poročilo jasno izraža, da moramo nujno izvesti premik na gospodarstvo, ki bo z vidika virov učinkovitejše. Naloga bo zelo težka, je pa nujna za našo prihodnjo blaginjo in kakovost življenja. Če res hočemo spremeniti svoj način uporabe virov, je eden najučinkovitejših in najuspešnejših pristopov ta, da prek davkov spremenimo cenovne signale.“

Angela Cropper, namestnica izvršnega direktorja programa ZN za okolje, je dodala: „Dosežemo lahko oboje, trajnostno gospodarsko rast in okoljsko blaginjo. Za začetek moramo pospešiti tista prizadevanja, ki najbolj prispevajo k zmanjševanju škodljivih vplivov človeštva na ekosisteme. V tem smislu je zadevno poročilo pomemben prispevek k oblikovanju politik, posameznikom pa znova poudarja že znane nasvete: omejite uživanje mesa, ugašajte luči, izolirajte svoje domove, znižajte termostate ali klimatske naprave, izogibajte se potovanjem z letali in se čim manj vozite z avtomobili. Takšni ukrepi so v smislu ohranjanja okolja najbolj koristni in lahko na Zemlji največ spremenijo.“

Najbolj odgovorni dejavniki

Poročilo z naslovom „Okoljski vplivi potrošnje in proizvodnje: Najbolj odgovorni proizvodi in materiali“ je zadnje v nizu poročil mednarodnega foruma za trajnostno upravljanje virov. V njem so na podlagi analiz življenjskega cikla razvrščene vrste materialov in energija, ki so potrebne v stopnjah proizvodnje, potrošnje in odlaganja. Opredeljeno je tudi, kateri procesi, proizvodi in materiali najbolj obremenjujejo okolje po svetu. Na vrhu seznama so kmetijski proizvodi, zlasti živalski proizvodi, saj se živali prehranjujejo z več kot polovico svetovnih prehrambenih poljščin.

Izpostavljeni so tudi porabniki fosilnih goriv, zlasti električne in druge naprave ter energetsko intenzivne industrijske panoge, ogrevanje stanovanj in promet. Med materiali, ki imajo zaradi svojega življenjskega cikla največji učinek, so plastika, železo, jeklo in aluminij.

Forum je med pritiski na okolje, ki jih je nujno treba zmanjšati, omenil naslednje: podnebne spremembe, spremembe življenjskega prostora, onesnaženje z dušikom in fosforjem, prekomeren ribolov, prekomerno izkoriščanje gozdov in drugih virov, invazivne vrste, ogroženost pitne vode in slabe sanitarno-higienske razmere, zgorevanje trdih goriv v gospodinjstvih, izpostavljenost svincu, onesnaženost zraka v mestih ter izpostavljenost trdnim delcem na delovnem mestu.

Nevarnosti, ki jih prinaša blaginja

Forum je predstavil zaskrbljujoče dokaze, da sta večja blaginja in vpliv človeštva na okolje tesno povezana, kar je v nasprotju s splošnim prepričanjem, da večja blaginja vodi k manjšemu obremenjevanju okolja.

Poročilo navaja, da čeprav lahko večja blaginja primerjalno gledano privede do enostavnih sprememb postopkov in naprav, s pomočjo katerih je mogoče spremljati lokalne vire običajnega onesnaževanja zraka in vode, pa več blaginje pomeni tudi več obsežnejših problemov, kot so poraba energije in emisije toplogrednih plinov. Kar zadeva emisije CO2, poročilo omenja, da „podvajanje bogastva praviloma povečuje pritisk na okolje za 60 do 80 odstotkov, v hitrorastočih gospodarstvih pa je številka včasih še višja.“

Ozadje: Mednarodni forum za trajnostno upravljanje virov

Forum za upravljanje virov je bil ustanovljen zato, da bi zagotovil neodvisno znanstveno mnenje o uporabi naravnih virov in njihovih okoljskih učinkih, pri čemer si prizadeva poiskati načine, kako omogočiti gospodarsko rast brez poslabšanja okolja. Forum upošteva tudi mnenja okoljskih strokovnjakov z vsega sveta. Sopredsedujeta mu predsednik IUCN Ashok Khosla in bivši predsednik odbora nemškega parlamenta za okolje profesor Ernst Ulrich Weizsäcker.

Uporabna povezava:

Celotno besedilo poročila je na voljo na naslovu: http://www.unep.fr/scp/rpanel/producsandmaterials.htm


Side Bar