Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/650

V Bruseli 2. júna 2010

Región Sahel: Ďalších 24 miliónov EUR na účely humanitárnej pomoci

Komisia dnes rozhodla vyčleniť ďalších 24 miliónov EUR na pomoc pre viac ako sedem miliónov ľudí postihnutých potravinovou krízou v Nigeri, Čade, Burkine Faso a severnej Nigérii. Tieto nové finančné prostriedky umožnia financovanie väčšieho počtu aktivít v oblasti výživy a zdravia. Okrem iného ide o plošné doplnkové stravovacie programy, skríning a ošetrovanie akútne podvýživených detí, bezplatný prístup k zdravotným službám pri naliehavých prípadoch a mobilné zdravotné služby pre kočovných pastierov.

Komisárka pre medzinárodnú spoluprácu, humanitárnu pomoc a krízové opatrenia Kristalina Georgieva uviedla: „Stála účasť expertov generálneho riaditeľstva pre humanitárnu pomoc v regióne umožnila poskytnúť včasné varovanie o rizikách a možnom rozsahu potravinovej krízy. Teraz je jasné, že sa situácia v regióne Sahel zhoršuje. Vďaka týmto dodatočným finančným prostriedkom vo výške 24 miliónov EUR môže Komisia pokračovať v plnení svojho záväzku, ktorým je konať včas, a zmierniť tak následky potravinovej núdze a zároveň sa snaží zabrániť opätovnému výskytu závažných kríz, ktoré región Sahel vážne postihli v predchádzajúcich desaťročiach. Čoskoro navštívim niektoré z projektov, ktoré financujeme, aby som zhodnotila efektívnosť našej humanitárnej pomoci a zabezpečila, aby bola naša pomoc využívaná najefektívnejším spôsobom v prospech tých, ktorí sú v núdzi.“

Dnes schválená dodatočná pomoc bude finančne zabezpečovať poskytnutie naliehavej potravinovej pomoci počas „obdobia hladu“ medzi zberom úrody a zároveň finančne pokryje poskytnutie osiva pri príprave na hlavnú poľnohospodársku sezónu v roku 2010. Naliehavá potravinová pomoc sa poskytne v zmysle odporúčaní oznámenia o humanitárnej potravinovej pomoci, ktoré Komisia prijala v marci. (Pozri IP /10/404)

Hlavnými príjemcami týchto nových finančných prostriedkov sú najohrozenejšie skupiny obyvateľstva, ktoré ešte nie sú pokryté existujúcimi humanitárnymi operáciami. Prioritou naďalej budú akútne podvýživené deti vo veku do 5 rokov ako aj tehotné a dojčiace ženy. Od konca roka 2009 humanitárni experti Komisie pôsobia v úzkej spolupráci s humanitárnymi partnermi, najmä s OSN, na zhodnotení potrieb a návrhoch vhodných opatrení na krízu.

Kontext

Mnoho ohrozených domácností sa ocitlo v krízovej situácii v dôsledku nepravidelnej zrážkovej činnosti a z nej vyplývajúcej slabej úrody. Kombinácia týchto faktorov zhoršila už aj tak ťažkú situáciu spôsobenú pretrvávajúcimi vysokými cenami potravín a obmedzenými možnosťami zárobku. V súčasnosti sa odhaduje, že len v samotnom Nigeri a Čade požaduje naliehavú pomoc do 10 miliónov ľudí v Nigeri a Čade, aby dokázali prežiť počas súčasného obdobia hladu, ktorý bude trvať až do nasledujúceho zberu úrody v novembri. Odhady strát v produkcii potravín ako dôsledku nepravidelných zrážok na konci roka 2009 naznačujú deficit viac ako 30 % v Nigeri a viac ako 34 % v Čade. Vlády v Nigeri a Čade vyhlásili stav núdze a požiadali o medzinárodnú pomoc. UNICEF odhaduje, že v regióne Sahel zomiera ročne 300 000 detí vo veku do 5 rokov z dôvodu podvýživy a súvisiacich príčin.

Viac informácií o humanitárnej pomoci Komisie je možné nájsť na:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar