Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/650

Bruksela, dnia 2 czerwca 2010 r.

Region Sahel: dodatkowe 24 mln EUR na pomoc humanitarną

Komisja zdecydowała dziś o przydzieleniu dodatkowych 24 mln EUR na pomoc siedmiu milionom ludzi dotkniętych kryzysem żywnościowym w Nigrze, Czadzie, Burkina Faso i północnej Nigerii. Nowe środki pozwolą sfinansować więcej operacji w sektorze żywienia i opieki zdrowotnej, w tym takich działań jak programy uzupełniającego żywienia dla grup zagrożonych niedożywieniem, wykrywanie i leczenie przypadków poważnego niedożywienia, bezpłatny dostęp do usług zdrowotnych w nagłych przypadkach oraz mobilne usługi zdrowotne dla ludności pasterskiej.

Komisarz ds. współpracy międzynarodowej, pomocy humanitarnej i reagowania kryzysowego Kristina Georgiewa powiedziała „Stała obecność ekspertów ds. pomocy humanitarnej z DG ECHO w tym regionie pomogła we wczesnym wysłaniu ostrzeżenia o potencjalnej skali kryzysu żywnościowego i zagrożeń z nim związanych. Obecnie jasne jest, że sytuacja w regionie Sahel pogarsza się. Przydział dodatkowych 24 mln EUR świadczy o dalszym zaangażowaniu Komisji na rzecz szybkiego zaradzenia skutkom niedoborów żywności oraz podjęcia prób zapobieżenia ponownemu wystąpieniu poważnych kryzysów, które tak dotkliwie dotknęły region Sahala na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Wkrótce osobiście odwiedzę miejsca, w których realizowane są finansowane przez UE projekty, aby ocenić skuteczność naszych humanitarnych działań oraz dopilnować, by pomoc była wykorzystywana jak najlepiej, żeby pomóc potrzebującym."

Zatwierdzona dzisiaj dodatkowa pomoc zostanie przeznaczona na sfinansowanie nadzwyczajnej pomocy żywnościowej w okresie „przednówka” między zbiorami oraz dostarczenie nasion przed rozpoczęciem głównego sezonu rolniczego 2010 r. Nadzwyczajna pomoc żywnościowa udzielana będzie w kontekście zaleceń komunikatu w sprawie humanitarnej pomocy żywnościowej przyjętego przez Komisję w marcu. (Zob. IP/10/404)

Głównymi beneficjentami tej nowej pomocy będą najbardziej narażone grupy ludności, nieobjęte dotąd zasięgiem realizowanych operacji humanitarnych. Priorytetową opieką otaczane będą nadal poważnie niedożywione dzieci w wieku poniżej 5 lat oraz kobiety ciężarne i karmiące. Od końca 2009 r. eksperci humanitarni Komisji ściśle współpracowali z partnerami humanitarnymi, w szczególności z rodziny ONZ, w celu oceny potrzeb i zaproponowania właściwych odpowiedzi na kryzys.

Kontekst

Wiele najbardziej narażonych gospodarstw padło ofiarą kryzysu wskutek splotu niekorzystnych czynników takich jak nieregularne opady i wynikające z nich słabe zbiory. Pogorszył on i tak już trudną sytuację wywołaną przez utrzymujące się na wysokim poziomie ceny żywności oraz ograniczone możliwości zarobkowania. Obecnie szacuje się, że w samym tylko Nigrze i Czadzie nawet 10 mln osób potrzebuje nadzwyczajnej pomocy, by przeżyć w obecnym okresie przednówka, który potrwa do następnych zbiorów w listopadzie. Według szacunków na koniec 2009 r. nieregularne deszcze spowodowały spadek produkcji żywności o ponad 30% w Nigrze i ponad 34% w Czadzie. Rządy obu krajów ogłosiły stan wyjątkowy i zwróciły się o pomoc międzynarodową. UNICEF szacuje, że każdego roku w regionie Sahel niedożywienie i związane z nim czynniki są przyczyną śmierci 300 000 dzieci w wieku poniżej 5 lat.

Więcej informacji dotyczących świadczonej przez Komisję pomocy humanitarnej znajduje się pod adresem:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar