Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/650

Brussel, 2 juni 2010

Sahel: 24 miljoen euro extra voor humanitaire hulp

De Commissie heeft vandaag besloten 24 miljoen euro extra uit te trekken voor bijstand aan meer dan zeven miljoen mensen in nood die het slachtoffer zijn van de voedselcrisis in Niger, Tsjaad, Burkina Faso en Noord‑Nigeria. Met de bijkomende middelen zullen aanvullende maatregelen op het gebied van voeding en gezondheid worden gefinancierd. Het gaat om algemene bijvoedingsprogramma's, opsporing en behandeling van acute ondervoeding van kinderen, kosteloze toegang tot gezondheidsdiensten in noodsituaties en mobiele gezondheidsdiensten voor nomadenpopulaties.

De commissaris voor Internationale samenwerking, humanitaire hulp en crisisrespons, Kristalina Georgieva, gaf de volgende toelichting: "Dankzij de permanente aanwezigheid van ECHO-experts voor humanitaire hulp in de regio zijn vroegtijdige waarschuwingssignalen over de risico's en de mogelijke omvang van de voedselcrisis gegeven. Het is nu duidelijk dat de situatie in de Sahel verslechtert. Met dit extra bedrag van 24 miljoen euro geeft de Commissie opnieuw blijk van haar engagement voor een snel optreden om de effecten van de voedselschaarste op te vangen en te voorkomen dat de grote crises die de Sahel in de afgelopen decennia hebben geteisterd, zich opnieuw zouden voordoen. Ik zal binnenkort een aantal van de door ons gefinancierde projecten bezoeken om de doeltreffendheid van ons humanitaire optreden te beoordelen en ervoor te zorgen dat onze steun zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt om mensen in nood te helpen."

De extra middelen die vandaag zijn goedgekeurd, zullen gaan naar dringende voedselhulp tijdens de "hongerperiode" tussen de oogst en de levering van zaden ter voorbereiding van het voornaamste landbouwseizoen 2010. De dringende voedselhulp zal worden verstrekt in het kader van de aanbevelingen in de mededeling over humanitaire voedselhulp die de Commissie in maart heeft goedgekeurd (zie IP/10/404)

Deze nieuwe middelen zullen grotendeels gaan naar de kwetsbaarste bevolkingsgroepen die tot nog toe buiten de humanitaire hulp vielen. Er wordt verder voorrang verleend aan acuut ondervoede kinderen tot de leeftijd van vijf jaar en zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Sinds eind 2009 werken humanitaire experts van de Commissie nauw samen met humanitaire partners, vooral van de VN, om de behoeften te beoordelen en een passende respons op de crisis voor te stellen.

Achtergrond

Talrijke kwetsbare gezinnen zijn in een crisissituatie beland als gevolg van een combinatie van onregelmatige regenval en de daaruit voortvloeiende slechte oogsten. Dit samenvallen van factoren heeft geleid tot een verdere verslechtering van de situatie, die al problematisch was als gevolg van aanhoudend hoge voedselprijzen en de beperkte mogelijkheden voor loonarbeid. Naar schatting zullen in Niger en Tsjaad alleen tot tien miljoen mensen noodhulp nodig hebben om de huidige hongerperiode te overbruggen, die zal duren tot de volgende oogst in november. Uit ramingen van de daling van de voedselproductie als gevolg van de onregelmatige regenval eind 2009 blijkt dat het voedseltekort in Niger meer dan 30% bedraagt en in Tsjaad meer dan 34%. De regeringen van Niger en Tsjaad hebben de noodtoestand uitgeroepen en om internationale hulp gevraagd. Volgens ramingen van UNICEF sterven in de Sahel jaarlijks 300 000 kinderen jonger dan vijf aan ondervoeding en aanverwante oorzaken.

Voor nadere informatie over de humanitaire hulp van de Commissie, zie:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar