Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/650

Briselē, 2010. gada 2. jūnijā

Sahelas reģions — papildu 24 miljoni eiro humānajai palīdzībai

Komisija šodien pieņēma lēmumu par papildu 24 miljonu eiro piešķiršanu, lai palīdzētu vairāk nekā septiņiem miljoniem pārtikas krīzes skarto iedzīvotāju Nigērā, Čadā, Burkinafaso un Ziemeļnigērijā. No jaunajiem līdzekļiem varēs finansēt vairākus pasākumus uztura un veselības aprūpes nozarē, tostarp vispārējas papildu ēdināšanas programmas, bērnu, kuri cieš no akūtas uztura nepietiekamības, izmeklēšanu un ārstēšanu, bezmaksas piekļuvi veselības aprūpes pakalpojumiem ārkārtas situācijās un mobilos veselības aprūpes pakalpojumus fermeriem.

Starptautiskās sadarbības, humānās palīdzības un reaģēšanas krīzes situācijās komisāre Kristalīna Georgijeva sacīja: “Humānās palīdzības ģenerāldirektorāta humānās palīdzības ekspertu pastāvīga klātbūtne šajā reģionā ir palīdzējusi nodrošināt agrīnu brīdināšanu par riskiem un pārtikas krīzes iespējamo mērogu. Tagad ir skaidrs, ka situācija Sahelas reģionā pasliktinās. Piešķirot papildu finansējumu 24 miljonu eiro apmērā, Komisija turpina apliecināt apņemšanos rīkoties ātri, lai mazinātu pārtikas trūkuma radītās sekas un pēc iespējas novērstu lielo krīžu atkārtošanos, kuras smagi skārušas Sahelas reģionu pēdējās desmitgadēs. Drīz es apmeklēšu dažus no mūsu finansētajiem projektiem, lai izvērtētu humānās palīdzības efektivitāti un pārliecinātos, ka mūsu sniegtā palīdzība tiek izmantota pēc iespējas efektīvāk, lai sniegtu palīdzību krīzes skartajiem iedzīvotājiem.”

No šodien apstiprinātās papildu palīdzības finansēs palīdzību saistībā ar pārtikas nodrošināšanu ārkārtas apstākļos "izsalkuma periodā" līdz nākamās ražas novākšanai un sēklu sagādi, gatavojoties galvenajai lauksaimniecības sezonai 2010. gadā. Sniedzot palīdzību saistībā ar pārtikas nodrošināšanu ārkārtas apstākļos, tiks ņemti vērā ieteikumi, kas sniegti Komisijas pagājušā gada martā pieņemtajā paziņojumā par humāno palīdzību pārtikas jomā. (Skatīt IP/10/404).

Galvenie šo jauno līdzekļu saņēmēji ir iedzīvotāju visneaizsargātākās grupas, uz kurām vēl neattiecas pašreizējie humānās palīdzības pasākumi. Arī turpmāk prioritāte tiks piešķirta bērniem, kas ir jaunāki par 5 gadiem un kas cieš no akūta pārtikas trūkuma, kā arī grūtniecēm un sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti. Kopš 2009. gada beigām Komisijas humānās palīdzības eksperti ir cieši sadarbojušies ar partneriem humānās palīdzības jomā, jo īpaši ANO aģentūrām, lai izvērtētu vajadzības un ierosinātu atbilstošus krīzes reaģēšanas pasākumus.

Pamatinformācija

Daudzas maznodrošinātas mājsaimniecības neregulāra lietus un sliktās ražas dēļ ir nonākušas krīzes situācijā. Šis faktoru apvienojums ir pasliktinājis jau tā grūto situāciju, ko radīja arvien augstās pārtikas cenas un ierobežotas iztikas pelnīšanas iespējas. Šobrīd tiek lēsts, ka līdz pat 10 miljoniem cilvēku Nigērā un Čadā vien ir vajadzīga ārkārtas palīdzība, lai izdzīvotu pašreizējā izsalkuma periodā, kas turpināsies līdz nākamajai ražas novākšanai novembrī. Tiek lēsts, ka deficīts pārtikas ražošanā, ko izraisījis neregulārais lietus 2009. gada beigās, ir vairāk nekā 30 % Nigērā un 34 % — Čadā. Gan Nigēras, gan Čadas valdība ir paziņojušas par ārkārtas stāvokli un lūgušas starptautisko palīdzību. Saskaņā ar ANO bērnu fonda aplēsēm Sahelā katru gadu 300 000 bērnu, kas ir jaunāki par 5 gadiem, mirst no nepietiekama uztura un ar to saistītiem cēloņiem.

Sīkāka informācija par Komisijas sniegto humāno palīdzību pieejama:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar