Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/650

Bryssel 2. kesäkuuta 2010

Sahelin alueelle 24 miljoonaa euroa lisää humanitaarista apua

Komissio on tänään päättänyt myöntää 24 miljoonaa euroa lisää niiden yli seitsemän miljoonan ihmisen auttamiseen, jotka kärsivät elintarvikekriisistä Nigerissä, Tšadissa, Burkina Fasossa ja Pohjois-Nigeriassa. Niillä voidaan rahoittaa lisää ravinto- ja terveysalan operaatioita. Rahoitettavia toimia ovat muun muassa kattavat lisäruokintaohjelmat, lasten akuutin aliravitsemuksen hoito, ilmaiset terveyspalvelut hätätapauksissa sekä liikkuvat terveyspalvelut paimentolaisille.

ECHOn humanitaarisen avun asiantuntijoiden jatkuva läsnäolo alueella on kansainvälisestä yhteistyöstä, humanitaarisesta avusta ja kriisinhallintatoimista vastaavan komissaari Kristalina Georgievan mukaan helpottanut riskien ja elintarvikekriisin laajuuden varhaista havaitsemista. Tilanne Sahelin alueella on selvästi pahenemassa. Myönnetty 24 miljoonan euron lisärahoitus liittyy komission sitoumukseen toimia ajoissa elintarvikepulan vaikutusten lievittämiseksi ja pyrkiä estämään yhtä suurten ja vakavien kriisien uusiutuminen kuin Sahelin alueella on menneinä vuosikymmeninä koettu. Komissaari ilmoitti aikeestaan vierailla alueella tutustumassa joihinkin komission rahoittamiin hankkeisiin arvioidakseen komission humanitaaristen toimien tuloksellisuutta ja varmistaakseen, että komission antama apu käytetään mahdollisimman tehokkaasti hädänalaisten hyväksi.

Nyt myönnettyä lisärahoitusta käytetään elintarvikehätäapuun satokausien välillä, jolloin ruuasta on pulaa, sekä siementoimituksiin kuluvan vuoden pääviljelyskautta varten. Elintarvikehätäapua annetaan komission maaliskuussa humanitaarisesta elintarvikeavusta antaman tiedonannon suositusten mukaisesti. (Ks. IP/10/404)

Lisärahoituksen tärkeimpiä edunsaajia ovat heikoimmassa asemassa olevat väestönosat, jotka eivät ole olleet tähänastisten humanitaaristen toimien kohteena. Etusijalla ovat akuutista aliravitsemuksesta kärsivät alle 5-vuotiaat lapset sekä raskaana olevat ja imettävät naiset. Komission humanitaarisen avun asiantuntijat ovat tehneet vuoden 2009 lopulta lähtien läheistä yhteistyötä humanitaarisen avun kumppaneiden, etenkin YK:n alaisuuteen kuuluvien tahojen, kanssa kartoittaakseen tarpeet ja ehdottaakseen kriisiin sopivia ratkaisuja.

Tausta

Monet heikossa asemassa olevat kotitaloudet ovat ajautuneet kriisiin epäsäännöllisten sateiden ja siitä johtuvan satojen pienenemisen takia. Nämä tekijät ovat pahentaneet tilannetta, joka oli jo ennestään vaikea elintarvikkeiden kalleuden ja vähäisten ansaintimahdollisuuksien vuoksi. Nykyisten arvioiden mukaan jopa 10 miljoonaa ihmistä pelkästään Nigerissä ja Tšadissa tarvitsee hätäapua selvitäkseen hengissä seuraavaan, marraskuussa odotettavissa olevaan satoon saakka. Arvioiden mukaan ruoan tuotanto oli vähentynyt epäsäännöllisten sateiden vuoksi vuoden 2009 lopussa yli 30 prosenttia Nigerissä ja yli 34 prosenttia Tšadissa. Molempien maiden hallitukset ovat julistaneet hätätilan ja pyytäneet kansainvälistä apua. UNICEF arvioi, että joka vuosi 300 000 alle 5-vuotiasta lasta kuolee aliravitsemuksen ja siihen liittyvien syiden vuoksi Sahelin alueella.

Lisätietoa komission humanitaarisesta avusta:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar