Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/650

Brüssel, 2. juuni 2010

Saheli piirkonnale antakse veel 24 miljoni euro eest humanitaarabi

Komisjon otsustas täna eraldada veel 24 miljonit eurot, et toetada rohkem kui seitset miljonit toidukriisi käes kannatavat inimest Nigeris, Tšaadis, Burkina Fasos ja Põhja-Nigeerias. Selle summaga saab rahastada uusi toidu- ja tervishoiumeetmeid, nagu täiendavaid toitlustusprogramme, tõsise alatoitluse all kannatavate laste läbivaatust ja ravi, tasuta vältimatu arstiabi osutamist ja rändkarjakasvatajatele mobiilse arstiabi pakkumist.

Rahvusvahelise koostöö, humanitaarabi ja kriisiohjamise volinik Kristalina Georgieva ütles: „Piirkonnas viibivad humanitaarabi peadirektoraadi humanitaarabiasjatundjad on juba varakult hoiatanud ohtude eest ja osutanud sellele, et toidukriis võib kujuneda väga tõsiseks. Praeguseks on selge, et olukord Saheli piirkonnas halveneb üha. Täiendavat 24 miljonit eurot kasutab komisjon selleks, et leevendada toidupuuduse mõju juba kriisi varases etapis ja takistada Saheli piirkonda möödunud aastakümnetel tabanud suurte kriiside kordumist. Ma külastan varsti meie rahastatavate programmide elluviimise paiku, et hinnata meie humanitaarabi tulemuslikkust ja tagada, et abi kasutatakse puudust kannatajate abistamiseks võimalikult otstarbekalt.”

Täna heakskiidetud täiendavate vahenditega rahastatakse erakorralise toiduabi andmist saagikoristuste vahelistel näljaperioodidel ja seemnevilja varumiseks 2010. aasta peamiseks põllumajandushooajaks. Erakorralist toiduabi antakse kooskõlas märtsis vastuvõetud teatisega humanitaarse toiduabi kohta (vt IP10/404).

Humanitaarabi antakse eelkõige kõige kaitsetumatele elanikele, kelleni abi ei ole seni ulatunud. Kõige tähtsamaks peetakse akuutse alatoitluse käes kannatavate alla viieaastaste laste ning rasedate ja imetavate naiste abistamist. Alates 2009. aastast teevad komisjoni humanitaarabiasjatundjad abivajaduse väljaselgitamisel ja operatsioonide väljatöötamisel koostööd humanitaarpartnerite, eriti ÜRO organisatsioonidega.

Taust

Piirkonnas on palju majapidamisi sattunud raskesse olukorda eeskätt paduvihmade ja järjestikuste ikalduste tõttu, mis raskendavad niigi tõsist olukorda, mille on põhjustanud toiduainete kallidus ja teenimisvõimaluste vähesus. Kuni novembrikuus toimuva saagikoristuseni kestva näljaperioodi üleelamiseks vajavad üksnes Nigeris ja Tšaadis hädaabi umbes 10 miljonit inimest. 2009. aasta lõpu paduvihmade tõttu toodeti toiduaineid Nigeris üle 30% ja Tšaadis üle 34% vähem. Nii Nigeri kui ka Tšaadi valitsus on välja kuulutanud hädaolukorra ja palunud abi rahvusvaheliselt üldsuselt. UNICEFi arvestuste kohaselt sureb Saheli piirkonnas igal aastal 300 000 alla viieaastast last alatoitluse ja sellega seotud põhjuste tõttu.

Täiendavat teavet komisjoni antava humanitaarabi kohta leidub aadressil

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar