Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/650

Βρυξέλλες, 2 Ιουνίου 2010

Περιοχή του Σαχέλ: Συμπληρωματικό ποσό 24 εκατομμυρίων ευρώ για σκοπούς ανθρωπιστικής βοήθειας

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να χορηγήσει συμπληρωματικό ποσό 24 εκατομμυρίων ευρώ για την παροχή βοήθειας σε περισσότερα από επτά εκατομμύρια ευάλωτα άτομα που πλήττονται περισσότερο από την επισιτιστική κρίση στον Νίγηρα, το Τσαντ, το Μπουρκίνα Φάσο και τη βόρεια Νιγηρία. Με τα νέα αυτά κονδύλια θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν περισσότερες ενέργειες στους τομείς της διατροφής και της υγείας, όπως γενικά προγράμματα συμπληρωματικής διατροφής, η διάγνωση και αντιμετώπιση του οξέος υποσιτισμού των παιδιών, η ελεύθερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών και οι μετακινούμενες υγειονομικές υπηρεσίες για τους πληθυσμούς που ασχολούνται με την κτηνοτροφία.

Η Επίτροπος Kristalina Georgieva, αρμόδια για τη διεθνή συνεργασία, την ανθρωπιστική βοήθεια και την αντιμετώπιση κρίσεων, δήλωσε τα εξής: «Η διαρκής παρουσία εμπειρογνωμόνων σε θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας της ECHO στην περιοχή συνέβαλε στην έγκαιρη προειδοποίηση για τους κινδύνους και την πιθανή κλιμάκωση της επισιτιστικής κρίσης. Είναι πλέον σαφές ότι η κατάσταση στην περιοχή του Σαχέλ επιδεινώνεται. Με το συμπληρωματικό αυτό ποσό των 24 εκατομμυρίων ευρώ η Επιτροπή εξακολουθεί να καταδεικνύει τη δέσμευσή της για έγκαιρη δράση ώστε να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της σιτοδείας και να προληφθεί η επανάληψη των μεγάλων κρίσεων που έπληξαν σοβαρά την περιοχή του Σαχέλ τις τελευταίες δεκαετίες. Σύντομα θα επισκεφθώ κάποια από τα έργα που χρηματοδοτούμε ώστε να εκτιμήσω την αποτελεσματικότητα της ανθρωπιστικής επέμβασής μας και να διασφαλίσω ότι η βοήθειά μας χρησιμοποιείται κατά τον αποτελεσματικότερο τρόπο για να βοηθήσει αυτούς που την έχουν ανάγκη

Η συμπληρωματική βοήθεια που εγκρίθηκε σήμερα θα χρηματοδοτήσει την παροχή επείγουσας επισιτιστικής βοήθειας κατά την «περίοδο σιτοδείας» μεταξύ των συγκομιδών και την προμήθεια σπόρων για την προετοιμασία της κυρίως γεωργικής περιόδου του 2010. Η επείγουσα επισιτιστική βοήθεια θα ενταχθεί στο πλαίσιο των συστάσεων της ανακοίνωσης για την ανθρωπιστική επισιτιστική βοήθεια την οποία εξέδωσε η Επιτροπή τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους. (Βλ. IP.10/404)

Δικαιούχοι της νέας αυτής χρηματοδότησης είναι βασικά τα πλέον ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού τα οποία δεν καλύπτονται ακόμη από τις υφιστάμενες ενέργειες ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Προτεραιότητα θα δοθεί στα παιδιά κάτω των 5 ετών που πλήττονται από οξύ υποσιτισμό και στις εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες. Από τα τέλη του 2009, οι εμπειρογνώμονες σε ανθρωπιστικά θέματα της Επιτροπής, σε στενή συνεργασία με τους εταίρους στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, και ιδίως με τους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, εκτιμούν τις ανάγκες και προτείνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Ιστορικό

Πολλά ευάλωτα νοικοκυριά επλήγησαν από την κρίση λόγω των μειωμένων βροχοπτώσεων που είχαν ως συνέπεια πενιχρές σοδειές. Αυτός ο συνδυασμός παραγόντων επιδείνωσε την ήδη δυσχερή κατάσταση που δημιούργησαν η διατήρηση υψηλών τιμών στα τρόφιμα και οι περιορισμένες ευκαιρίες για μισθωτή εργασία. Σήμερα εκτιμάται ότι μόνο στον Νίγηρα και στο Τσαντ ο αριθμός ατόμων που χρειάζονται επείγουσα βοήθεια για να επιβιώσουν κατά την παρούσα περίοδο σιτοδείας, η οποία θα διαρκέσει μέχρι την επόμενη συγκομιδή τον Νοέμβριο, φθάνει τα 10 εκατομμύρια. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για την απώλεια παραγωγής τροφίμων λόγω των ακανόνιστων βροχοπτώσεων στα τέλη του 2009, το έλλειμμα τροφίμων υπερβαίνει το 30% στον Νίγηρα και το 34% στο Τσαντ. Οι κυβερνήσεις του Νίγηρα και του Τσαντ κήρυξαν κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και ζήτησαν διεθνή βοήθεια. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της UNICEF, στη περιοχή του Σαχέλ πεθαίνουν κάθε χρόνο από κακή διατροφή και συναφή αίτια 300 000 παιδιά κάτω των πέντε ετών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια της Επιτροπής:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar