Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/650

Bruxelles, den 2. juni 2010

Yderligere 24 millioner EUR til humanitær bistand i Sahel-regionen

Kommissionen besluttede i dag at afsætte yderligere 24 mio. EUR til at hjælpe mere end syv millioner udsatte personer, der er berørt af fødevarekrisen i Niger, Tchad, Burkina Faso og det nordlige Nigeria. De nye midler vil kunne finansiere flere operationer på ernærings- og sundhedsområdet. De vil blandt andet gå til omfattende supplerende fødevarebistand, undersøgelser og behandling af alvorligt underernærede børn, fri adgang til sundhedstjenester i nødstilfælde og mobile sundhedstjenester til kvægnomaderne.

Kommissæren for internationalt samarbejde, humanitær bistand og krisestyring, Kristalina Georgieva, udtalte: "Den permanente tilstedeværelse af ECHO's eksperter i humanitær bistand i regionen har bidraget til at give et hurtigt overblik over krisens risici og mulige omfang. Det står nu klart, at situationen i Sahel-regionen forværres. Med disse yderligere 24 mio. EUR fortsætter Kommissionen med at vise sit engagement til at reagere hurtigt for at afbøde virkningerne af fødevaremangel og for at forsøge at forhindre, at de alvorlige kriser, der har ramt Sahel-regionen hårdt det sidste årti, gentager sig. Jeg vil snart besøge nogle af de projekter, som vi finansierer, for at evaluere effektiviteten af vores humanitære indsats og for at sikre, at vores bistand bliver brugt så effektivt som muligt til at hjælpe dem, der har behov for den."

Den supplerende bistand, som blev godkendt i dag, vil blive brugt til at finansiere fødevarenødhjælp i "sultperioden" mellem de tidspunkter, hvor der bliver høstet og til sikring af såsæd til hovedvækstsæsonen i 2010. Fødevarenødhjælpen er baseret på anbefalingerne i Kommissionens meddelelse om humanitær fødevarebistand, som blev vedtaget i marts måned. (IP/10/404)

De nye midler vil primært gå til de mest udsatte grupper i befolkningen, som ikke er dækket af de nuværende humanitære operationer. Bistand til alvorligt under-ernærede børn under 5 år, gravide og ammende kvinder vil fortsat prioriteres højst. Kommissionens humanitære eksperter har siden slutningen af 2009 arbejdet tæt sammen med humanitære partnere, særligt FN-organisationerne, for at vurdere behovene og for at foreslå en passende reaktion på krisen.

Baggrund

Mange udsatte familier er kommet i vanskeligheder som følge af uregelmæssig regn efterfulgt af en dårlig høst. Kombinationen af disse faktorer har forværret en i forvejen svær situation, der skyldtes fortsat høje fødevarepriser og begrænsede muligheder for at tjene penge. Det anslås nu, at op imod 10 millioner mennesker alene i Niger og Tchad har brug for nødhjælp, hvis de skal overleve den nuværende sultperiode, der fortsætter indtil den næste høst i november. Prognoser for den manglende fødevareproduktion som følge af den uregelmæssige regn viste i slutningen af 2009 et underskud på over 30 % i Niger og over end 34 % i Tchad. Både i Niger og Tchad har regeringerne erklæret undtagelsestilstand og bedt om international assistance. UNICEF vurderer, at der hvert år vil dø 300 000 børn under 5 år i Sahel-regionen på grund af underernæring og andre følgevirkninger.

Yderligere oplysninger om Kommissionens humanitære bistand:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar