Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/650

V Bruselu dne 2. června 2010

Oblast Sahelu: dalších 24 milionů EUR na humanitární pomoc

Komise se dnes rozhodla vyčlenit dalších 24 milionů EUR na pomoc více než sedmi milionům osob postižených potravinovou krizí v Nigeru, Čadu, Burkině Faso a severní Nigérii. Tyto nové finanční prostředky umožní financovat více operací v oblasti výživy a zdraví. Jedná se mimo jiné o plošné doplňkové programy výživy, vyšetření a léčení akutní podvýživy dětí, bezplatný přístup k pohotovostní zdravotní péči a mobilní zdravotnické služby pro kočovné pastevce.

Komisařka pro mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a řešení krizí, Kristalina Georgievová, uvedla: „Stálá přítomnost odborníků generálního ředitelství ECHO pro humanitární pomoc v tomto regionu pomáhala včas varovat před riziky a možným rozsahem potravinové krize. Nyní je jasné, že situace v oblasti Sahelu se zhoršuje. S těmito dodatečnými finančními prostředky ve výši 24 milionů EUR Komise nadále prokazuje své odhodlání včas reagovat, a tak zmírňovat dopady nedostatku potravin a snahu zabránit opakování závažných krizí, které výrazně zasáhly oblast Sahelu v posledních desetiletích. Brzy navštívím některé z projektů, které financujeme, abych zhodnotila účinnost naší humanitární reakce a zajistila, aby naše pomoc byla využívána co nejúčinněji ve prospěch těch, kteří ji potřebují.“

Dodatečná pomoc, která byla dnes schválena, bude zaměřena na poskytování mimořádné potravinové pomoci během „období hladu“ mezi sklizněmi a poskytnutí osiva pro přípravu hlavního zemědělského období v roce 2010. Mimořádná potravinová pomoc zohlední doporučení uvedená ve sdělení o humanitární potravinové pomoci, které Komise přijala v březnu. (Viz IP/10/404)

Hlavními příjemci těchto nových finančních prostředků jsou nejzranitelnější skupiny obyvatelstva, na které se stávající humanitární činnosti dosud nevztahovaly. Prioritou budou nadále značně podvyživené děti ve věku do pěti let a těhotné a kojící ženy. Od konce roku 2009 odborníci Komise pro humanitární pomoc úzce spolupracovali s humanitárními partnery, zejména s organizacemi OSN, aby posoudili potřeby a navrhli vhodná opatření k řešení krize.

Souvislosti

Mnoho zranitelných rodin se z důvodu nerovnoměrných srážek a s nimi spojenými nízkými sklizněmi dostalo do kritické situace. Kombinace těchto faktorů zostřila již tak složitou situaci způsobenou trvale vysokými cenami potravin a omezenými možnostmi zaměstnání. Podle nejnovějších odhadů je jen v Nigeru a Čadu až 10 milionů osob odkázáno na mimořádnou pomoc, aby přežily nynější období hladu, které bude trvat do další sklizně v listopadu. Odhaduje se, že deficit ve výrobě potravin způsobený nedostatkem srážek koncem roku 2009 dosáhne více než 30 % v Nigeru a více než 34 % v Čadu.

Vlády v Nigeru a Čadu vyhlásily výjimečný stav a požádaly o mezinárodní pomoc.

Podle odhadů UNICEF zemře v oblasti Sahelu každoročně 300 000 dětí mladších pěti let na podvýživu a s ní související příčiny.

Další informace týkající se humanitární pomoci Komise najdete na internetové stránce

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar