Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/648

Bryssel den 1 juni 2010

Miljö: Europas största årliga konferens om biologisk mångfald inleds i Bryssel

I dag inleds Europas största årliga miljökonferens i Bryssel. Årets evenemang, som sammanfaller med det internationella året för biologisk mångfald, har som fokus det stora antalet arter och ekosystem som är förutsättningen för allt liv på vår planet. Gröna veckan 2010 handlar om den biologiska mångfaldens och naturens nuvarande tillstånd. Vid ett trettiotal sessioner kommer man att presentera potentiella lösningar för att stoppa de nuvarande alarmerande förlusterna. Vid konferensen kommer även en plattform för företag och biologisk mångfald att lanseras. Det är ett nytt initiativ för att öka medvetenheten om att det är lönsamt att skydda mångfalden. Med över 3 000 deltagare från EU:s institutioner, företag och industri, icke-statliga organisationer, myndigheter, forskarsamhället och den akademiska världen, är det en unik möjlighet för viktiga opinionsbildare, allmänheten och media att lära och utbyta erfarenheter och bästa praxis.

Världen behöver bli medveten om vikten av biologisk mångfald, säger EU:s miljökommissionär Janez Potočnik. Jag hoppas att Gröna veckan 2010 kommer att åstadkomma detta. Konferensen är ett idealiskt forum för huvudaktörer på miljöområdet att träffas och sprida budskapet om behovet av en radikal förändring av vårt synsätt på den kris som den biologiska mångfalden står inför.

Över 30 sessioner och evenemang

Gröna veckan 2010 kommer att undersöka frågor såsom den biologiska mångfaldens och miljöns status, EU:s politik för biologisk mångfald och miljö efter 2010, hur Natura 2000 fungerar och den ökande belastningen på ekosystemen. Fördelarna med biologisk mångfald och natur lyfts fram, tillsammans med möjliga lösningar för att hejda den alarmerande förlusttakten. Diskussionerna kommer även att handla om den ekonomiska aspekten, den negativa effekten på människors hälsa och biologisk mångfald i haven. Under veckan kommer man även att lansera ett antal initiativ för biologisk mångfald, däribland en ny webbplats med samlad information om biologisk mångfald i Europa, EU:s nya referensscenario för biologisk mångfald (se IP/10/646) och en ny plattform för företag och biologisk mångfald (se nedan).

Utställningen kommer att bestå av över 50 stånd. Därutöver blir det extra evenemang - bland annat visas filmen Dirt! The Movie, den audiovisuella showen Wild Wonders of Europe: Unseen, Unexpected, Unforgettable och den årliga utdelningen av EU:s miljöpriser till företag. I en utomhusutställning vid Berlaymont-byggnaden visas vad naturen gör för oss utan kostnad, och varför vi inte kan ta den för given.

Huvudtalare

Kommissionär Potočnik talar vid den inledande presskonferensen den 1 juni 12.30 i Berlaymont-byggnaden. 13.15 besöker han kommissionens kampanj för biologisk mångfald utanför Charlemagne-byggnaden, och 14.30 inviger han konferensen. Kommissionens ordförande Barroso avslutar gröna veckan 2010 i Charlemagne-byggnaden på morgonen den 4 juni.

Andra huvudtalare under gröna veckan är:

  • Connie Hedegaard, kommissionär för klimatfrågor

  • Karl Falkenberg, generaldirektör, GD Miljö, EU-kommissionen

  • Ladislav Miko, miljödirektör, GD Miljö, EU-kommissionen

  • Elena Espinosa, Spaniens miljöminister

  • Norbert Röttgen, Tysklands miljöminister

  • Tineke Huizinga, Nederländernas miljöminister

  • Mark J. Mwandosya, Tanzanias vattenminister

  • Corinne Lepage, ordförande i gruppen för hav och kuster och vice ordförande i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

  • Kiyoshi Araki, ambassadör för den tionde partskonferensen om konventionen om biologisk mångfald, utrikesminister

  • Luc Gnacadja, chef för FN:s konvention om bekämpning av ökenspridning

Alla sessioner kommer att direktsändas på Gröna veckans webbplats.

En ny plattform för företag och biologisk mångfald

I dag lanseras även ett nytt tekniskt verktyg för att öka näringslivets förståelse för vikten av biologisk mångfald. Verktyget ska hjälpa företag att integrera biologisk mångfald i sin kärnverksamhet och skapa medvetenhet om de stora konkurrensfördelar som det innebär att bevara den biologiska mångfalden. Sex viktiga sektorer prioriteras: jordbruk, livsmedelsindustri, skogsbruk, utvinningsindustri, finans och turism. Det är en plattform som underlättar utbyte av information och kunskap mellan olika aktörer och innehåller ett resurscenter med länkar till information och bästa praxis. http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/

Mer information

Programmet för Gröna veckan och pressinformation finns på http://www.greenweek2010.eu/.


Side Bar