Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/648

Bruselj, 1. junija 2010

Okolje: V Bruslju odprta največja evropska letna konferenca o biotski raznovrstnosti

Danes je bila v Bruslju odprta največja evropska letna konferenca o okolju. Ker letošnji dogodek sovpada z mednarodnim letom biotske raznovrstnosti, bo posvečen ogromni raznolikosti vrst in ekosistemov, ki skupaj ustvarjajo nenavadno mrežo življenja na našem planetu. V okviru Zelenega tedna 2010 bo potekalo okoli 30 zasedanj, na katerih bodo udeleženci obravnavali trenutno stanje biotske raznovrstnosti in narave ter skušali ponuditi možne rešitve za biotsko raznovrstnost, ki se zaskrbljujoče hitro izgublja. V sklopu konference bo odprta tudi platforma za gospodarstvo in biotsko raznovrstnost. Gre za novo pobudo, s katero naj bi povečali ozaveščenost o gospodarskih razlogih za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Na Zelenem tednu 2010 sodeluje več kot 3000 udeležencev iz institucij EU, gospodarstva in industrije, nevladnih organizacij, javnih organov ter znanstvene in akademske srenje, zato je edinstvena priložnost, da ključni oblikovalci javnih mnenj, splošna javnost in mediji spoznajo ter izmenjajo izkušnje in dobre prakse.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je ob tem dogodku povedal: „Svet se mora ovesti resničnih razsežnosti izgube biotske raznovrstnosti. Upam, da bo Zeleni teden 2010 pripomogel k temu. Ta konferenca je namreč idealen forum, kjer lahko ključni udeleženci na področju okolja skupaj prenesejo sporočilo, da moramo korenito spremeniti svoj pristop k reševanju krize biotske raznovrstnosti.“

Več kot 30 zasedanj in posebnih prireditev

Na Zelenem tednu 2010 bodo udeleženci obravnavali teme, kot so trenutno stanje biotske raznovrstnosti in narave, politika EU do biotske raznovrstnosti in narave v obdobju po letu 2010, delovanje omrežja Natura 2000 ter naraščajoči pritiski na ekosisteme. Udeleženci bodo poudarili koristi biotske raznovrstnosti in narave, obenem pa skušali poiskati možnosti, kako zaustaviti zaskrbljujoče hitro izgubljanje biotske raznovrstnosti. Na razpravah se bodo obenem dotaknili gospodarske razsežnosti ter posledic izgube za človeško zdravje in biotsko raznovrstnost v oceanih. Med Zelenim tednom 2010 bodo odprte tudi številne nove pobude o biotski raznovrstnosti; med njimi velja omeniti BISE, novo spletno stran, ki združuje podatke o biotski raznovrstnosti v Evropi, novo referenčno poročilo EU o biotski raznovrstnosti (glej IP/10/646) in novo platformo za gospodarstvo in biotsko raznovrstnost (glej spodaj).

Na pisanem razstavnem prostoru se bo predstavilo prek 50 stojnic. Med drugimi dogodki so tudi projekcija filma Dirt! The Movie, avdiovizualna prireditev, na kateri bo predstavljena organizacija Wild Wonders of Europe: Unseen, Unexpected, Unforgettable, ter podelitev nagrade okolju najprijaznejšim evropskim podjetjem. Z razstavo na prostem vzdolž ploščadi Berlaymont bo prikazano, kaj vse narava zastonj počne za nas in zakaj tega ne moremo vzeti za samoumevno.

Glavni govorci

Komisar Potočnik bo 1. junija ob 12:30 najprej spregovoril na otvoritveni tiskovni konferenci v palači Berlaymont, nato bo ob 13:15 obiskal kampanjo Evropske komisije o biotski raznovrstnosti pred zgradbo Charlemagne, ob 14:30 pa bo otvoril konferenco. Predsednik Komisije José Manuel Barroso bo v petek, 4. junija, v zgradbi Charlemagne zaključil Zeleni teden 2010.

Drugi govorniki na Zelenem tednu 2010 so:

  • Evropska komisarka za podnebne ukrepe Connie Hedergaard

  • Generalni direktor GD Evropske komisije za okolje Karl Falkenberg

  • Direktor direktorata za naravo GD Evropske komisije za okolje Ladislav Miko

  • Španska ministrica za okolje Elena Spinosa

  • Nemški minister za okolje Norbert Röttgen

  • Nizozemska ministrica za okolje Tineke Huizinga

  • Tanzanijski minister za vodo in namakanje Mark J. Mwandosya

  • Članica Evropskega parlamenta, predsednica parlamentarne medskupine za morja in obale ter podpredsednica Odbora za okolje, javno zdravje in varnost živil Corinne Lepage

  • Ambasador konference COP10 Konvencije o biološki raznovrstnosti z Ministrstva za zunanje zadeve Japonske Kijoši Araki

  • Izvršni sekretar Konvencije Združenih narodov o boju proti dezertifikaciji Luc Gnacadja

Vsa srečanja bodo predvajana v živo na spletni strani Zelenega tedna.

Nova platforma za gospodarstvo in biotsko raznovrstnost

Z današnjem dnem se uvaja tudi nova tehnična infrastruktura za boljše in preglednejše razumevanje pomena biotske raznovrstnosti v gospodarski sferi. S to infrastrukturo naj bi gospodarskim subjektom pomagali vključiti biotsko raznovrstnost v njihove glavne dejavnosti ter povečali ozaveščenost o veliki konkurenčni prednosti, ki jo omogoča ohranjanje biotske raznovrstnosti. Med prednostnimi nalogami je izpostavljenih šest večjih gospodarskih področij: kmetijstvo, oskrba s hrano, gozdarstvo, ekstraktivna industrija, finančni sektor in turizem. Platforma za gospodarstvo in biotsko raznovrstnost bo olajšala izmenjavo informacij in znanj med različnimi udeleženci. V njenem sklopu bo delovalo tudi središče virov s povezavami do razpoložljivih informacij o zadevnih temah in primeri najboljših praks. http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/

Več informacij:

Celotni program Zelenega tedna 2010 s pripadajočim kotičkom za medije je na spletnem naslovu http://www.greenweek2010.eu/.


Side Bar