Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/648

V Bruseli 1. júna 2010

Životné prostredie: V Bruseli sa otvára najväčšia európska výročná konferencia o biodiverzite

Dnes sa v Bruseli otvára najväčšia európska výročná konferencia o životnom prostredí. Tohtoročná konferencia, ktorá sa prekrýva s medzinárodným rokom biodiverzity, bude zameraná na obrovské množstvo druhov a ekosystémov, ktoré na našej planéte vytvárajú jedinečnú sieť života. Zelený týždeň 2010 poukáže na aktuálny stav biodiverzity a prírody a na približne tridsiatich podujatiach ponúkne možné riešenia pre súčasné alarmujúce straty. Na konferencii sa tiež spustí platforma pre podnikanie a biodiverzitu, ktorá má slúžiť ako nový podnet na zvýšenie povedomia o obchodných dôvodoch, prečo chrániť biodiverzitu. Viac ako 3000 zástupcov inštitúcií EÚ, obchodnej a priemyselnej oblasti, mimovládnych organizácií, verejných orgánov, vedeckej a akademickej sféry sa zúčastní Zeleného týždňa 2010, ktorý tak predstavuje výbornú príležitosť pre osobnosti formujúce verejnú mienku, verejnosť a média, aby sa a priučili, vymenili si skúsenosti a najlepšie postupy.

„Svet musí spoznať skutočný obraz o závažnosti strát v oblasti biodiverzity,“ ako povedal európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik. „Dúfam, že Zelený týždeň 2010 mu ho odkryje. Táto konferencia je ideálne fórum na to, aby sa stretli kľúčové osobnosti z oblasti životného prostredia a podali správu o potrebe radikálnej zmeny v našom prístupe ku kríze, ktorá biodiverzite hrozí.“

Viac než 30 podujatí a sprievodných akcií

Zelený týždeň 2010 bude zameraný na otázky ako súčasný stav biodiverzity a prírody, politiky EÚ v oblasti biodiverzity a prírody po roku 2010, fungovanie sústavy Natura 2000 a rastúci tlak na ekosystémy. Dôraz sa bude klásť na prínos, ktorý pre nás biodiverzita a príroda predstavuje, ako aj možné riešenia, ako zastaviť alarmujúce straty. Diskusie sa dotknú aj ekonomického hľadiska, dôsledku strát na zdravie ľudí a biodiverzity v oceánoch. Počas tohto týždňa sa spustí aj niekoľko nových projektov v oblasti biodiverzity, vrátane BISE - novej webovej stránky, na ktorej budú uverejnené informácie o biodiverzite v Európe, novej východiskovej hodnoty EÚ pre biodiverzitu (pozri IP/10/646), a novej platformy pre podnikanie a biodiverzitu (pozri nižšie).

Pestrú výstavnú plochu bude tvoriť viac než 50 stánkov. Sprievodné akcie budú zahŕňať aj premietanie filmu Dirt! The Movie (Špina! Film), audiovizuálnu šou Wild Wonders of Europe: Unseen, Unexpected, Unforgettable (Divoké zázraky Európy: nevídané, neočakávané, nezabudnuteľné) a každoročné slávnostné odovzdávanie európskych cien pre podnikateľov za ochranu životného prostredia. Výstava pod šírim nebom pozdĺž Berlaymont Esplanade ukáže, čo všetko pre nás príroda robí zdarma a prečo to nesmieme považovať za samozrejmosť.

Hlavní rečníci

Komisár Potočnik prednesie svoj prejav na otváracej tlačovej konferencii 1. júna o 12.30 v budove Berlyamont, predtým, než o 13.15 navštívi kampaň Komisie pre biodiverzitu pred budovou Charlemagne a otvorením konferencie o 14.30. Predseda Komisie José Manuel Barroso zakončí Zelený týždeň 2010 v piatok ráno 4. júna v budove Charlemagne.

Ďalšími prednášajúcimi v priebehu Zeleného týždňa 2010 budú aj:

  • Connie Hedegaard, európska komisárka pre opatrenia na ochranu klímy

  • Ladislav Miko, riaditeľ riaditeľstva Príroda, GR pre životné prostredie, Európska komisia

  • Elena Espinosa, španielska ministerka životného prostredia

  • Norbert Röttgen, nemecký minister životného prostredia

  • Tineke Huizinga, holandská ministerka životného prostredia

  • Mark J. Mwandosya, tanzánsky minister vody a zavlažovania

  • Corinne Lepage, poslankyňa EP, predsedkyňa parlamentnej medziskupiny Moria a pobrežia a podpredsedkyňa Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

  • Kiyoshi Araki, veľvyslanec pre 10. konferenciu zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite, Ministerstvo zahraničných vecí

  • Luc Gnacadja, výkonný tajomník, Dohovor Organizácie Spojených národov o boji proti rozširovaniu púští

Všetky podujatia bude možné sledovať naživo na internetovej stránke Zeleného týždňa.

Nová platforma pre podnikanie a biodiverzitu

Dnes sa spúšťa aj nový technický nástroj na zlepšenie pochopenia dôležitosti biodiverzity v podnikateľskej sfére transparentným spôsobom. Tento nástroj by mal podnikateľom pomôcť začleniť biodiverzitu do ich kľúčových činností a zvýšiť povedomie o významnej konkurenčnej výhode, ktorú môžu zachovávaním biodiverzity získať. Prioritu dostalo šesť veľkých podnikateľských sektorov: poľnohospodárstvo, potravinársky priemysel, lesníctvo, ťažobný priemysel, finančný sektor a cestovný ruch. Platforma B@B uľahčí výmenu informácií a vedomostí medzi rôznymi aktérmi a bude tiež hostiť informačné centrum s odkazmi na prístupné informácie o danej téme, ako aj najlepších postupoch. http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/

Ďalšie informácie:

Kompletný program Zeleného týždňa 2010 a tlačové materiály: http://www.greenweek2010.eu/


Side Bar