Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/648

Brussel, 1 juni 2010

Milieu: Grootste jaarlijkse Europese conferentie over biodiversiteit geopend te Brussel

Vandaag is in Brussel de grootste jaarlijkse Europese conferentie over milieu geopend. Dit jaar zal de conferentie, die samenvalt met het internationale jaar van de biodiversiteit, zich concentreren op de immense variëteit aan soorten en ecosystemen die het buitengewone levensweb van onze planeet vormen. Tijdens de Groene week 2010 zal in ongeveer 30 sessies de huidige toestand van de biodiversiteit en de natuur aan de orde komen en zullen mogelijke oplossingen worden voorgesteld voor het verlies aan biodiversiteit dat alarmerende proporties heeft aangenomen. Op de conferentie zal ook het startsein worden gegeven voor het platform voor bedrijven en biodiversiteit (Business and Biodiversity platform), een nieuw initiatief om meer bekendheid te geven aan de economische argumenten voor de bescherming van de biodiversiteit. Met meer dan 3000 deelnemers uit de EU-instellingen, het bedrijfsleven en de industrie, niet-gouvernementele organisaties, overheidsdiensten, de wetenschappelijke gemeenschap en universiteiten is de Groene week 2010 een unieke kans voor belangrijke opinieleiders, het grote publiek en de media om ervaringen en goede praktijken te ontdekken en uit te wisselen.

"De wereld moet worden geconfronteerd met de realiteit van de omvang van het verlies aan biodiversiteit", aldus Europees commissaris voor Milieu Janez Potočnik. "Ik hoop dat de Groene Week 2010 hiertoe zal bijdragen. Deze conferentie is een ideaal forum om belangrijke actoren op milieugebied samen te brengen en een boodschap over de noodzaak van een radicale verandering in onze aanpak van de crisis ten aanzien van biodiversiteit uit te dragen."

Meer dan 30 sessies en speciale evenementen

Tijdens de Groene week 2010 zal worden ingegaan op thema's als de huidige toestand van biodiversiteit en natuur, EU-beleidsmaatregelen inzake biodiversiteit en natuur na 2010, het functioneren van Natura 2000 en de toenemende druk op ecosystemen. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar de voordelen van biodiversiteit en natuur en naar mogelijke oplossingen om het alarmerende verlies een halt toe te roepen. Ook de economische dimensie, de gevolgen van het verlies voor de volksgezondheid en de biodiversiteit in oceanen zullen aan bod komen. Tijdens de Groene week zal ook het startsein worden gegeven voor een aantal nieuwe initiatieven inzake biodiversiteit, waaronder BISE, een nieuwe website waarin informatie over biodiversiteit in Europa, de nieuwe biodiversiteitsreferentiesituatie in de EU (see IP/10/646), en een nieuw platform voor bedrijven en biodiversiteit (zie hierboven) wordt gecentraliseerd.

De kleurrijke tentoonstellingsruimte zal meer dan 50 stands tellen. Daarnaast zijn er extra evenementen, zoals een vertoning van de film Dirt! The Movie, een audiovisueel spektakel over de nooit geziene, onverwachte en onvergetelijke wilde wonderen van Europa, en de jaarlijkse ceremonie voor Europese milieuprijzen voor bedrijven. Op een tentoonstelling op de esplanade van het Berlaymontgebuow zal worden getoond wat de natuur geheel onbaatzuchtig voor ons zo doet, en waarom we dat niet vanzelfsprekend mogen vinden.

Belangrijke sprekers

Commissaris Potočnik zal spreken tijdens de openingspersconferentie op 1 juni om 12.30 uur in het Berlaymont, alvorens om 13.15 uur de Biodiversiteitscampagne van de Commissie rond het Charlemagnegebouw te bezoeken en om 14.30 uur de conferentie te openen. Commissievoorzitter José Manuel Barroso zal de Groene week 2010 afsluiten op vrijdagochtend 4 juni in het Charlemagnegebouw.

Verdere sprekers tijdens de Groene Week 2010 zijn:

  • Connie Hedegaard, Europees commissaris voor Klimaatactie

  • Karl Falkenberg, Directeur-generaal, DG Milieu, Europese Commissie

  • - Ladislav Miko, Directeur voor Natuur, DG Milieu, Europese Commissie

  • Elena Espinosa, Spaans minister van Milieu

  • Norbert Röttgen, Duits minister van Milieu

  • Tineke Huizinga, Nederlands minister van Milieu

  • Mark J. Mwandosya, Tanzaniaans minister van Water en Irrigatie

  • Corinne Lepage, lid van het Europees Parlement, Voorzitter van de interfractiewerkgroep Zeeën en kusten en vicevoorzitter van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

  • Kiyoshi Araki, ambassadeur voor de COP10 van het Verdrag inzake biologische diversiteit, ministerie van Buitenlandse Zaken

  • Luc Gnacadja, secretaris, Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van woestijnvorming

Alle lezingen worden via live streaming uitgezonden op de website van de Groene Week.

Een nieuw platform voor bedrijven en biodiversiteit

Vandaag wordt ook het startsein gegeven voor een nieuwe technische faciliteit om het inzicht in het belang van biodiversiteit in het bedrijfsleven op transparante wijze te verbeteren. Deze faciliteit moet bedrijven helpen om biodiversiteit op te nemen in hun kernactiviteiten en ze bewuster maken van het sterke concurrentievoordeel dat zij uit het behoud van biodiversiteit kunnen halen. Er zijn 6 prioritaire sectoren vastgesteld: landbouw, levensmiddelenindustrie, bosbouw, winningsindustrieën, financiële sector en toerisme. Het B@B-platform zal de toegang tot informatie en de uitwisseling van kennis onder de diverse actoren vergemakkelijken, en voorziet ook in een documentatiecentrum met links naar relevante informatie en goede praktijken. http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/

Voor nadere informatie:

Programma van de Groene week 2010 en pershoek: http://www.greenweek2010.eu/


Side Bar