Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/648

Briuselis, 2010 m. birželio 1 d.

Aplinka. Briuselyje prasideda didžiausia kasmetinė Europos biologinės įvairovės konferencija

Šiandien Briuselyje prasideda didžiausia kasmetinė Europos konferencija aplinkos tema. Šių metų – tarptautinių biologinės įvairovės metų – renginyje didžiausias dėmesys bus skiriamas begalinei augalų bei gyvūnų rūšių ir ekosistemų, kurios sudaro nepakartojamą mūsų planetos gyvybės tinklą, įvairovei. Maždaug 30-yje sesijų, kurios bus surengtos 2010 m. žaliojoje savaitėje, bus nagrinėjama dabartinė biologinės įvairovės ir gamtos būklė ir siūlomi galimi nerimą keliančios biologinės įvairovės nykimo problemos sprendimo būdai. Be to, konferencijoje bus pradėta nauja iniciatyva – verslo ir biologinės įvairovės programa, skirta žinioms apie tai, kad vykdant verslą verta saugoti biologinę įvairovę, skleisti. 2010 m. žalioji savaitė, kurioje dalyvaus daugiau nei 3 000 atstovų iš ES institucijų, verslo ir pramonės įmonių, nevyriausybinių organizacijų, valdžios institucijų, mokslo bendruomenės ir akademinio sektoriaus, – unikali galimybė pagrindiniams viešosios nuomonės formuotojams, plačiajai visuomenei ir žiniasklaidos atstovams įgyti žinių, pasidalyti patirtimi ir geros praktikos pavyzdžiais.

„Pasauliui reikia parodyti tikrąją biologinės įvairovės nykimo svarbą, – sakė už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas. – Tikiuosi, kad 2010 m. žaliojoje savaitėje tai bus padaryta. Ši konferencija – ideali proga svarbiausioms aplinkos srities suinteresuotosioms šalims susitikti ir paskleisti žinią apie būtinybę radikaliai pakeisti požiūrį į biologinės įvairovės krizę.“

Daugiau nei 30 sesijų ir specializuotų renginių

2010 m. žaliojoje savaitėje bus nagrinėjami tokie klausimai kaip dabartinė biologinės įvairovės ir gamtos būklė, ES politikos kryptys, skirtos biologinei įvairovei ir gamtai po 2010-ųjų metų, programos Natura 2000 įgyvendinimas ir nuolat didėjantis ekosistemoms daromas poveikis. Bus skleidžiama informacija apie biologinės įvairovės ir gamtos teikiamą naudą ir galimi nerimą keliančios biologinės įvairovės nykimo problemos sprendimo būdai. Diskusijose bus nagrinėjamas ir ekonominis aspektas, ekosistemų nykimo poveikis žmonių sveikatai ir vandenynų biologinė įvairovė. Be to, šioje savaitėje bus pradėta keletas naujų su biologine įvairove susijusių iniciatyvų, įskaitant naują BISE interneto svetainę (joje bus centralizuotai pateikiama informacija apie Europos biologinę įvairovę), naują ES biologinės įvairovės bazinio lygio scenarijų (žr. IP/10/646), ir naują verslo ir biologinės įvairovės programą (žr. toliau).

Ekspozicijų salę spalvomis papuoš daugiau nei 50 stendų. Bus ir papildomų renginių – filmo „Dirt! The Movie“ peržiūra, audiovizualinis šou „Wild Wonders of Europe: Unseen, Unexpected, Unforgettable“ ir kasmetinė Europos verslo apdovanojimų už laimėjimus aplinkos srityje ceremonija. Lauke, šalia Berlaymont esplanados bus surengta paroda apie tai, ką dėl mūsų nemokamai daro gamta ir kodėl viso to mes negalime pasiimti lengva ranka.

Pagrindiniai pranešėjai

Birželio 1 d. 12.30 val. Komisijos narys Potočnikas kalbės Berlaymont pastate rengiamoje atidarymo spaudos konferencijoje, 13.15 val. lankysis šalia Charlemagne pastato prasidėsiančioje Komisijos biologinės įvairovės išsaugojimo kampanijoje, o 14.30 val. paskelbs konferencijos pradžią. Birželio 4 d. ryte Charlemagne pastate Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso paskelbs 2010 m. žaliosios savaitės pabaigą.

Kiti 2010 m. žaliosios savaitės pranešėjai:

  • Už klimato politiką atsakinga Europos Komisijos narė Connie Hedegaard

  • Europos Komisijos Aplinkos generalinis direktorius Karlas Falkenbergas

  • Europos Komisijos Aplinkos generalinio direktorato Gamtos skyriaus direktorius Ladislavas Miko

  • Ispanijos aplinkos ministrė Elena Espinosa

  • Vokietijos aplinkos ministras Norbertas Röttgenas

  • Nyderlandų aplinkos ministrė Tineke Huizinga

  • Tanzanijos vandens ir drėkinimo reikalų ministras Markas J. Mwandosya

  • Europos Parlamento narė, Parlamento jūrų ir pakrančių darbo grupės pirmininkė Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pirmininko pavaduotoja Corinne Lepage

  • Biologinės įvairovės konvencijos 10-osios Šalių konferencijos ambasadorius Kiyoshi Araki (Užsienio reikalų ministerija)

  • Jungtinių Tautų konvencijos dėl kovos su dykumėjimu atsakingasis sekretorius Lucas Gnacadja

Visas sesijas bus galima stebėti tiesiogiai žaliosios savaitės interneto svetainėje.

Nauja verslo ir biologinės įvairovės programa

Šiandien taip pat pradedama įgyvendinti nauja techninė priemonė, kuria siekiama skaidriai gerinti supratimą apie biologinės įvairovės svarbą verslo srityje. Ši priemonė turėtų padėti verslo įmonėms į savo veiklą integruoti biologinės įvairovės klausimus ir skleisti žinias apie didelį konkurencingumo privalumą, įgyjamą saugant biologinę įvairovę. Prioritetas teikiamas šešiems pagrindiniams verslo sektoriams: žemės ūkio, maisto tiekimo pramonės, miškininkystės, gavybos pramonės, finansų ir turizmo. Verslo ir biologinės įvairovės programa (angl. „B@B Platform“) padės suinteresuotosioms šalims lengviau dalytis informacija ir pasitarnaus kaip išteklių centras, kuriame bus nuorodų į turimą informaciją tam tikromis temomis ir geriausios praktikos pavyzdžių. http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/

Daugiau informacijos

Visa 2010 m. žaliosios savaitės programa ir žiniasklaidos skiltis pateikiama http://www.greenweek2010.eu/


Side Bar