Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/648

Bryssel, 1. kesäkuuta 2010

Ympäristö: Euroopan laajin luonnon monimuotoisuutta käsittelevä vuosittainen konferenssi käynnistyy Brysselissä

Brysselissä käynnistyy tänään Euroopan laajin ympäristöä käsittelevä vuosittainen konferenssi. Vuosi 2010 on kansainvälinen luonnon monimuotoisuuden teemavuosi, ja tapahtumassa keskitytäänkin käsittelemään lajien ja ekosysteemien suunnatonta kirjoa, joka muodostaa elämän ihmeellisen verkoston maapallollamme. Vuoden 2010 Green Week -tapahtuman viikon noin 30 tilaisuudessa tarkastellaan luonnon ja sen monimuotoisuuden nykytilaa ja etsitään mahdollisia ratkaisuja tämänhetkiseen monimuotoisuuden hälyttävään vähenemiseen. Konferenssissa käynnistetään myös liike-elämää ja luonnon monimuotoisuutta käsittelevä foorumi. Kyseessä on uusi aloite, jolla pyritään lisäämään tietoisuutta eduista, joita yritysmaailmalle koituu luonnon monimuotoisuuden suojelemisesta. Vuoden 2010 Green Week kerää koolle yli 3 000 osallistujaa EU:n toimielimistä, liike-elämästä, teollisuudesta, kansalaisjärjestöistä, julkishallinnosta, tiedeyhteisöstä ja yliopistomaailmasta, ja se tarjoaa tärkeimmille mielipidevaikuttajille, suurelle yleisölle ja tiedotusvälineille ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua aiheeseen ja vaihtaa kokemuksia ja hyviä käytänteitä.

"Maailman on katsottava totuutta silmiin ja tunnustettava luonnon monimuotoisuuden merkittävä väheneminen,” totesi ympäristöasioista vastaava komission jäsen Janez Potočnik. “Toivon, että näin käy tämänvuotisessa Green Week ‑tapahtumassa. Tämä konferenssi on ihanteellinen foorumi, jolla ympäristöalan päätoimijat voivat kokoontua yhteen viestimään maailmalle tarpeesta muuttaa radikaalisti suhtautumistamme luonnon monimuotoisuutta uhkaavaan kriisiin.”

Yli 30 kokousta ja erityistapahtumaa

Green Week 2010 -tapahtumassa tarkastellaan esimerkiksi luonnon ja sen monimuotoisuuden nykytilaa, luonnon monimuotoisuutta koskevaa EU:n politiikkaa vuoden 2010 jälkeen, Natura 2000 -verkoston toimintaa ja ekosysteemeihin kohdistuvia kasvavia paineita. Myös luonnon monimuotoisuuden mukanaan tuomia etuja sekä mahdollisia ratkaisuja monimuotoisuuden hälyttävän vähenemisen hillitsemiseksi korostetaan. Keskusteluissa käsitellään myös taloudellista ulottuvuutta, monimuotoisuuden vähenemisen vaikutuksia ihmisten terveyteen ja valtamerien biologista monimuotoisuutta. Tapahtuman aikana käynnistetään myös eräitä uusia luonnon monimuotoisuuteen liittyviä aloitteita, kuten luonnon monimuotoisuutta käsittelevä uusi eurooppalainen tietojärjestelmä BISE, EU:n "biodiversiteetin lähtötilannekartoitus" (ks. IP/10/646), sekä uusi liike-elämää ja luonnon monimuotoisuutta käsittelevä foorumi (ks. jäljempänä).

Värikäs näyttelyalue muodostuu yli 50 osastosta. Lisäksi ohjelmaan kuuluu elokuva Dirt! The Movie, audiovisuaalinen esitys Euroopan uskomattomista luonnonihmeistä (Wild Wonders of Europe: Unseen, Unexpected, Unforgettable) ja yrityksille myönnettävän EU:n vuotuisen ympäristöpalkinnon jakotilaisuus. Berlaymont-rakennuksen eteen pystytetyssä ulkoilmanäyttelyssä esitellään luonnon ilmaisia lahjoja ihmiskunnalle ja kerrotaan, miksi niitä ei tulisi pitää itsestäänselvyytenä.

Pääpuhujat

Komissaari Potočnik puhuu Berlaymont-rakennuksessa tapahtumaa edeltävässä lehdistötilaisuudessa 1. kesäkuuta 2010 kello 12.30. Kello 13.15 tutustutaan komission luonnon monimuotoisuutta koskevaan kampanjaan Charlemagne-rakennuksen edessä, ja konferenssi alkaa kello 14.30. Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso puhuu Green Week 2010 -tapahtuman päätöstilaisuudessa perjantaiaamuna 4. kesäkuuta Charlemagne-rakennuksessa.

Muita Green Week 2010 -tapahtuman pääpuhujia ovat

  • Connie Hedegaard, ilmastotoimista vastaava komissaari

  • Karl Falkenberg, ympäristöasioiden pääosaston pääjohtaja

  • Ladislav Miko, johtaja, luonnonympäristön suojelu, ympäristöasioiden pääosasto

  • Elena Espinosa, Espanjan ympäristöministeri

  • Norbert Röttgen, Saksan ympäristöministeri

  • Tineke Huizinga, Alankomaiden ympäristöministeri

  • Mark J. Mwandosya, Tansanian vesihuolto- ja kasteluministeri

  • Corinne Lepage, Euroopan parlamentin jäsen, meriä ja rannikoita käsittelevän laajennetun työryhmän puheenjohtaja ja ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan varapuheenjohtaja

  • Kiyoshi Araki, edustaja biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolikonferenssin 10. kokouksessa, ulkoasiainministeriön virkamies

  • Luc Gnacadja, toimeenpaneva sihteeri, aavikoitumisen ehkäisemistä koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus

Kaikkia tilaisuuksia voi seurata suorana lähetyksenä Green Week -tapahtuman verkkosivulla.

Liike-elämää ja luonnon monimuotoisuutta käsittelevä uusi foorumi

Tänään käynnistetään myös uusi tekninen sovellus, jolla pyritään lisäämään läpinäkyvällä tavalla luonnon monimuotoisuuden merkitystä koskevaa tietoisuutta yritysmaailmassa. Sillä halutaan auttaa yrityksiä sisällyttämään ydintoimintoihinsa luonnon monimuotoisuuteen liittyvät näkökohdat ja parantamaan tietoisuutta merkittävästä kilpailuedusta, joka voidaan saavuttaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kautta. Hankkeessa keskitytään erityisesti kuuteen päätoimialaan, jotka ovat maatalous, elintarviketeollisuus, metsätalous, kaivosteollisuus, rahoitusala ja matkailu. Foorumi helpottaa kokemusten- ja tiedonvaihtoa eri toimijoiden välillä ja muodostaa samalla tietoresurssikeskuksen, jonka tarjoamien linkkien kautta voi tutustua aihetta koskevaan tietoon ja parhaisiin käytänteisiin. http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/

Lisätietoja:

Green Week 2010 -tapahtuman täydellinen ohjelma ja media: http://www.greenweek2010.eu/


Side Bar