Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/648

Bruxelles, den 1. juni 2010

Miljø: Europas største årlige konference om biodiversitet indledes i Bruxelles

I dag indledes Europas største årlige miljøkonference i Bruxelles. Arrangementet, der i år falder sammen med det internationale år for biodiversitet, vil fokusere på det enorme antal forskellige arter og økosystemer, som udgør det ekstraordinære net af liv på vores planet. Den grønne uge i 2010 vil dreje sig om den aktuelle situation for biodiversiteten og naturen og under cirka 30 møder byde på mulige løsninger på de aktuelle, foruroligende tab. Konferencen vil endvidere omhandle lanceringen af platformen for erhverv og biodiversitet, som er et nyt initiativ, der skal skabe opmærksomhed om erhvervslivets argumenter for at beskytte biodiversiteten. Med mere end 3000 deltagere fra EU-institutionerne, erhvervslivet og industrien, ikke-statslige organisationer, offentlige myndigheder, forskersamfundet og akademikere er den grønne uge 2010 en enestående mulighed for centrale opinionsdannere, offentligheden og medierne for at lære og udveksle erfaringer samt god praksis.

"Hele verden har brug for et "reality check" af betydningen af biodiversitetstab", siger EU's miljøkommissær, Janez Potočnik. "Jeg håber, at dette vil ske i den grønne uge 2010. Konferencen er et ideelt forum for de centrale aktører på miljøområdet, som kan mødes og formidle budskabet om, at der er behov for radikale forandringer i vores indstilling over for den krise, som biodiversiteten står over for".

Mere end 30 møder og særlige arrangementer

Den grønne uge 2010 vil behandle emner såsom den aktuelle situation for biodiversiteten og naturen, EU-politikker om biodiversitet og natur efter 2010, virkningen af Natura 2000 samt det stigende pres på økosystemerne. De fordele, som biodiversiteten og naturen medfører, vil blive fremhævet samt mulige løsninger på, hvordan de alarmerende tab kan stoppes. Drøftelserne vil også omfatte den økonomiske dimension, indvirkningen af tabet på menneskers sundhed og biodiversiteten i havene. Hertil kommer, at der i denne uge vil blive lanceret en række nye biodiversitetsinitiativer, herunder BISE, som er et nyt websted, der centraliserer oplysninger om biodiversitet i Europa, EU's nye basislinje for biodiversitet (jf. IP/10/646) samt en ny platform for erhvervslivet og biodiversitet (jf. nedenfor).

Det farverige udstillingsområde vil bestå af mere end 50 stande. Yderligere arrangementer omfatter fremvisningen af filmen Dirt! The Movie, et audiovisuelt show, der viser Wild Wonders of Europe: Unseen, Unexpected, Unforgettable, samt den årlige overrækkelse af den europæiske miljøpris. Der vil være en gratis, udendørs udstilling langs Berlaymont-esplanaden, der viser, hvad naturen kan gøre for os, og hvorfor vi ikke kan tage den for givet.

Hovedtalere

Kommissær Janez Potočnik vil tale til den indledende pressekonference kl. 12.30 den 1. juni i Berlaymont-bygningen, inden han besøger Kommissionens kampagne for biodiversitet kl. 13.15 uden for Charlemagne-bygningen. Dernæst vil han kl. 14.30 åbne konferencen. Kommissionens formand, José Manuel Barroso, vil lukke den grønne uge 2010 fredag den 4. juni om morgenen i Charlemagne-bygningen.

De andre hovedtalere til den grønne uge 2010 er:

  • Connie Hedegaard, EU's klimakommissær

  • Karl Falkenberg, generaldirektør, Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Miljø

  • Ladislav Miko, Direktør for natur, Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Miljø

  • Elena Espinosa, den spanske miljøminister

  • Norbert Röttgen, den tyske miljøminister

  • Tineke Huizinga, den nederlandske miljøminister

  • Mark J. Mwandosya, den tanzanianske minister for vand og kunstvanding

  • Corinne Lepage, medlem af Europa-Parlamentet, formand for Parlamentets tværpolitiske gruppe om have og kyster og næstformand for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed.

  • Kiyoshi Araki, ambassadør for COP10 i konventionen om biologisk diversitet, udenrigsminister

  • Luc Gnacadja, generalsekretær, De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af ørkendannelse.

Alle møder streames live på Grøn Uge-webstedet.

En ny platform for erhvervslivet og biodiversitet

Der vil også i dag blive lanceret en ny teknisk facilitet med henblik på, på en gennemsigtig måde, at forbedre forståelsen af betydningen af biodiversitet i erhvervsmiljøet. Faciliteten skal hjælpe erhvervslivet med at integrere biodiversitet i deres centrale aktiviteter og skabe opmærksomhed om de store konkurrencemæssige fordele, der følger af bevaringen af biodiversiteten. Seks store erhvervssektorer er prioriteret: landbruget, fødevareindustrien, skovbrugssektoren, udvindingsindustrien, den finansielle sektor og turismesektoren. B@B-platformen vil lette udvekslingen af oplysninger og viden blandt forskellige aktører og vil endvidere omfatte et informationscenter med links til de tilgængelige oplysninger om emnet samt angive bedste praksis. http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/

Yderligere oplysninger kan ses på:

http://www.greenweek2010.eu/, der indeholder den fulde dagsorden for den grønne uge 2010 samt et særligt pressehjørne.


Side Bar