Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/648

V Bruselu dne 1. června 2010

Životní prostředí: v Bruselu začíná největší evropská výroční konference o biologické rozmanitosti

Dnes se v Bruselu zahajuje největší evropská výroční konference o životním prostředí. V letošním roce, který je navíc vyhlášen mezinárodním rokem biologické rozmanitosti, se bude pozornost soustředit na nesmírnou rozmanitost druhů a ekosystémů, jež dohromady vytvářejí pozoruhodnou síť života na naší planetě. Zelený týden 2010 se bude zabývat současným stavem biologické rozmanitosti a přírody a během 30 zasedání nabídne možná řešení současné situace, kdy se rozmanitost ztrácí znepokojující mírou. V rámci konference bude také spuštěna platforma pro podnikání a biologickou rozmanitost, což je nová iniciativa, která má informovat o obchodních důvodech k ochraně biologické rozmanitosti. Setká se zde více než 3 000 účastníků z institucí EU, obchodních a průmyslových odvětví, nevládních organizací, veřejných orgánů a vědecké a akademické obce. Zelený týden 2010 je tak jedinečnou příležitostí pro klíčové osobnosti formující veřejné mínění, veřejnost a média, aby se vzdělávaly a vyměňovaly si zkušenosti a osvědčené postupy.

„Svět si potřebuje uvědomit, jak významná je ve skutečnosti ztráta biologické rozmanitosti,“ prohlásil evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik. „Doufám, že zelený týden 2010 k tomu přispěje. Tato konference je ideálním fórem pro klíčové hráče v oblasti životního prostředí, kteří se zde setkají, aby vyslali zprávu o potřebě radikální změny v našem přístupu ke krizi, které biologická rozmanitost čelí.“

Více než 30 zasedání a zvláštních akcí

Zelený týden 2010 se bude věnovat otázkám současného stavu biologické rozmanitosti, politik EU v oblasti biologické rozmanitosti a přírody na období po roce 2010, fungování projektu Natura 2000 a vzrůstajícího tlaku na ekosystémy. Budou zdůrazněny výhody, které biologická rozmanitost a příroda přinášejí, a stejně tak možnosti toho, jak zastavit ztráty, které pokračují znepokojujícím tempem. Diskuze se rovněž budou týkat hospodářského hlediska, dopadu ztrát na lidské zdraví a biologické rozmanitosti v oceánech. V tomto týdnu bude také zahájena řada nových iniciativ spojených s biologickou rozmanitostí, včetně BISE, nové internetové stránky shromažďující informace o biologické rozmanitosti v Evropě, dále prvního scénáře EU pro biologickou rozmanitost (viz IP/10/646) a nové platformy pro podnikání a biologickou rozmanitost (viz níže).

V pestrobarevném výstavním prostoru se představí více než 50 stánků. Mezi doprovodné akce bude patřit promítání filmu Dirt! The Movie, audiovizuální představení Wild Wonders of Europe: Unseen, Unexpected, Unforgettable (Zázraky divoké přírody v Evropě: nevídané, nečekané, nezapomenutelné), a slavnostní udělení výroční Evropské ceny životního prostředí pro podnikatele. Na prostranství před budovou Berlaymont bude možné shlédnout výstavu, která má za úkol připomenout, co všechno nám příroda zdarma poskytuje a proč to nemůžeme brát jako samozřejmost.

Hlavní řečníci

Komisař J. Potočnik 1. června ve 12:30 v budově Berlaymont promluví na zahajovací tiskové konferenci, poté ve 13:15 navštíví Kampaň biologické rozmanitosti pořádanou Komisí před budovou Charlemagne a ve 14:30 zahájí konferenci. Zelený týden 2010 ukončí v pátek 4. června dopoledne v budově Charlemagne předseda Komise José Manuel Barroso.

Dalšími přednášejícími v průběhu zeleného týdne 2010 budou též:

  • Connie Hedegaard, komisařka pro opatření v oblasti změny klimatu

  • Karl Falkenberg, generální ředitel, GŘ pro životní prostředí, Evropská komise

  • Ladislav Miko, ředitel, ředitelství Příroda, GŘ pro životní prostředí, Evropská komise

  • Elena Espinosa, španělská ministryně životního prostředí

  • Norbert Röttgen, německý ministr životního prostředí

  • Tineke Huizinga, nizozemská ministryně životního prostředí

  • Mark J. Mwandosya, tanzanský ministr pro vodu a zavlažování

  • Corinne Lepage, poslankyně EP, předsedkyně Parlamentní skupiny pro moře a pobřeží a místopředsedkyně Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

  • Kiyoshi Araki, velvyslanec na konferenci smluvních stran (COP10) Úmluvy o biologické rozmanitosti, ministerstvo zahraničních věcí

  • Luc Gnacadja, výkonný tajemník, Úmluva Organizace spojených národů o boji proti rozšiřování pouští

Všechna zasedání bude možno sledovat živě na internetové stránce zeleného týdne.

Nová platforma pro podnikání a biologickou rozmanitost

Na dnešní den se také chystá spuštění nového technického nástroje, který má zlepšit chápání významu biologické rozmanitosti ve sféře podnikání transparentním způsobem. Tento nástroj by měl napomoci podnikům, aby začlenily biologickou rozmanitost do svých hlavních aktivit a aby si uvědomily, že zachování biologické rozmanitosti může přinést velkou soutěžní výhodu. Důraz bude kladen na šest hlavních odvětví podnikání: zemědělství, potravinářský průmysl, lesnictví, těžební průmysl, finanční sektor a cestovní ruch. Platforma podnikání a biologické rozmanitosti (B@B) usnadní výměnu informací a znalostí mezi různými aktéry a bude rovněž obsahovat středisko informačních zdrojů s odkazy na dostupné informace o tomto tématu a návrhy osvědčených postupů. http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/

Podrobnější informace:

Celý program zeleného týdne 2010 a zvláštní tiskové středisko naleznete na adrese: http://www.greenweek2010.eu/


Side Bar