Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/648

Брюксел, 1 юни 2010 г.

Околна среда: В Брюксел се открива най-голямата в Европа годишна конференция за биологично разнообразие

Днес в Брюксел се открива най-голямата в Европа годишна конференция за околната среда. В центъра на тазгодишното събитие, което съвпада с международната година на биологичното разнообразие, ще бъде огромното разнообразие на видовете и екосистемите, от които е изтъкана изключителната мрежа на живота на нашата планета. „Зелената седмица“ през 2010 г. ще се занимае с актуалното състояние на биологичното разнообразие и природата и ще предложи в рамките на 30 сесии евентуални решения за обезпокоителните темпове, с които то намалява понастоящем. По време на конференцията ще бъде пусната в действие платформата „Бизнес и биологично разнообразие“ — една нова инициатива за повишаване на осведомеността относно аргументите на бизнеса в защита на биологичното разнообразие. С над 3000 участници от институциите на ЕС, бизнеса и промишлеността, неправителствени организации, обществени органи, научната и академичната общности „Зелената седмица“ през 2010 г. представлява уникална възможност за основните фигури, формиращи общественото мнение, за широката общественост и за медиите да обменят информация, опит и добри практики.

„Светът се нуждае от информация за действителното състояние относно намаляването на биологичното разнообразие,“ заяви Янез Поточник, европейски комисар по околната среда. „Надявам се, че „Зелената седмица“ през 2010 г. е точният форум за тази цел. Конференцията е идеална възможност за основните участници в областта на околната среда да се съберат и да разпространят посланието за необходимостта от радикална промяна в нашия подход към кризата в областта на биологичното разнообразие.

Над 30 сесии и специални мероприятия

„Зелената седмица“ през 2010 г. ще се занимае с въпроси като настоящото състояние на биологичното разнообразие и природата, политиките на ЕС в областта на биологичното разнообразие и природата след 2010 г., функционирането на „Натура 2000“ и нарастващия натиск върху екосистемите.

Ще бъдат подчертани ползите от опазването на биологичното разнообразие и природата, както и възможни решения за забавяне на обезпокоителните темпове на намаляване на биологичното разнообразие. Ще бъдат разисквани също икономическите измерения, въздействието на намаляващото биологично разнообразие върху човешкото здраве, както и биологичното разнообразие в океаните. През тази седмица ще бъдат стартирани също множество нови инициативи в областта на биологичното разнообразие, в това число информационната система за биологично разнообразие на Европа (Biodiversity Information System for Europe (BISE) – една нова интернет страница, обобщаваща информация за биологичното разнообразие, новият стандарт на ЕС за биологично разнообразие (вж. IP/10/646) и една нова платформа за бизнес и биологично разнообразие (вж. по-долу).

Многоцветната изложбена площ ще включва над 50 щанда. Сред допълнителните събития ще бъде и прожекцията на филма Боклук! Филмът (Dirt! The Movie), едно аудиовизуално шоу, посветено на Дивите чудеса на Европа: невидяни, неочаквани, незабравими, и годишната церемония по присъждане на Европейските бизнес награди за околна среда. Една изложба на открито по протежение на еспланадата Berlaymont ще покаже това, което получаваме от природата безплатно, и защо трябва да започнем да го ценим.

Основни лектори

Комисар Поточник ще говори на 1 юни от 12:30 ч. на пресконференцията по откриването в сградата Berlaymont, преди да посети кампанията на Комисията по биологично разнообразие пред Charlemagne в 13:15 ч. и да открие конференцията в 14:30 ч. Председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу ще закрие „Зелената седмица“ през 2010 г. на 4 юни, петък, преди обяд в сградата Charlemagne.

Сред другите основни лектори в рамките на „Зелената седмица“ през 2010 г. са:

  • Connie Hedegaard, европейски комисар за действията по климата

  • Karl Falkenberg, генерален директор, ГД „Околна среда“ на Европейската комисия

  • Ladislav Miko, директор на „Природа“, ГД „Околна среда“ на Европейската комисия

  • Elena Espinosa, министър на околната среда на Испания

  • Norbert Röttgen, министър на околната среда на Германия

  • Tineke Huizinga, министър на околната среда на Нидерландия

  • Mark J. Mwandosya, министър на водите и напояването на Танзания

  • Corinne Lepage, член на ЕП, председател на парламентарната група „Морета и брегове“ и заместник-председател на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

  • Kiyoshi Araki, посланик за Десетата среща на страните към Конвенцията за биологичното разнообразие, министър на външните работи

  • Luc Gnacadja, изпълнителен секретар на Конвенцията на ООН за борба с опустиняването

Всички сесии ще бъдат предавани пряко на уебсайта на „Зелената седмица“.

Нова платформа за бизнес и биологично разнообразие

Днес ще бъде пусната в експлоатация и една нова техническа система, която ще позволи по прозрачен начин да се подобри разбирането за важността на биологичното разнообразие в сферата на бизнеса. Тази система трябва да помогне на предприятията да включат биологичното разнообразие в своите основни дейности и да повиши осведомеността за сериозното конкурентно предимство, произтичащо от запазването на биологичното разнообразие. Избрани бяха шест големи икономически сектора с приоритетно значение: селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, добивна промишленост, финансов сектор и туризъм. Платформата „Бизнес и биологично разнообразие“ ще подпомогне обмена на информация и знания между различните участници и ще предостави ресурсен център, предлагащ адреси към информации по темата и представящ най-добрите практики. http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/

За допълнителна информация:

Цялата програма на „Зелената седмица“ през 2010 г., както и информация за пресата може да бъде намерена на адрес: http://www.greenweek2010.eu/


Side Bar