Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/646

Bruselj, 1 junij 2010

Okolje: Komisija in Agencija predstavili dve novi orodji za spopadanje z izgubo biotske raznovrstnosti

Danes sta bili na otvoritvenem zasedanju konference Zeleni teden v Bruslju predstavljeni dve novi orodji, ki bosta v pomoč pri okrepljenem boju proti izgubi biotske raznovrstnosti. Informacijski sistem za biotsko raznovrstnost (BISE) je nov spletni portal, ki na enem mestu združuje informacije o biotski raznovrstnosti v Evropi. Evropska agencija za okolje in Evropska komisija sta pripravili tudi referenčno poročilo o biotski raznovrstnosti, ki prikazuje trenutno stanje biotske raznovrstnosti in ga bodo uporabljali oblikovalci politik. S pomočjo referenčnega poročila se bo spremljal napredek pri okrepljenih prizadevanjih za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti, omogočeno pa bo tudi jasno določanje in merjenje trendov po letu 2010.

„Izguba biotske raznovrstnosti ni nek abstrakten pojav, dogaja se tukaj in zdaj,“ je dejal evropski komisar za okolje Janez Potočnik. „Ti novi pomembni orodji nam bosta pokazali, na kateri točki stojimo, in nam tako pomagali oceniti naša ravnanja ter sprejeti določene nove ukrepe za zaustavitev izgube in, kjer je mogoče, vzpostavitev povratnega trenda.“

Izvršna direktorica Evropske agencije za okolje, Profesorica Jacqueline McGlade, je povedala: „Izziv je v tem, kako znanje in informacije o biotski raznovrstnosti iz referenčnega poročila in BISE prenesti v vsakdanjik, da se k dejanjem spodbudijo skupnosti in posamezniki. Brez njihovih osebnih prispevkov in zavzetosti ne moremo razmišljati o resnični zaustavitvi izgube biotske raznovrstnosti.“

Referenčno poročilo za merjenje napredka

Eden od razlogov, zakaj Evropi do leta 2010 ni uspelo zaustaviti izgubljanja biotske raznovrstnosti, so vrzeli v razpoložljivem znanju glede trenutnega stanja biotske raznovrstnosti v Evropi. Referenčno poročilo je namenjeno odpravi te ovire. Oblikovalcem politik bo priskrbelo začetno točko za merjenje stanja biotske raznovrstnosti v EU. To novo orodje zagotavlja okvir za jasno povezovanje številčnosti vrst, stanja habitatov in storitev ekosistemov ter uporablja znanstveno trdna dejstva in številke, ki so bili potrjeni oziroma strokovno pregledani v državah članicah. Informacije o vrstah in habitatih bodo razvrščene po glavnih vrstah ekosistemov (obala, mokrišča, travišča, gozdovi itn.), podatki pa se bodo po potrebi vsako leto posodabljali, kar bo zagotavljalo jasen časovni pregled napredka. Najpomembnejše pa je, da bo referenčno poročilo zagotavljalo tudi informacije o storitvah ekosistemov. Orodje, ki je bilo danes predstavljeno, bo v povezavi s cilji prihajajoče spremenjene politike EU do biotske raznovrstnosti popolnoma razvito do konca leta.

Nova platforma za informacije o biotski raznovrstnosti

Na konferenci je bil predstavljen tudi Informacijski sistem za biotsko raznovrstnost za Evropo (BISE). BISE je pomemben portal, ki je namenjen lajšanju dostopa do obstoječih informacij o naravi in biotski raznovrstnosti. Obstoječe podatke predstavlja na mnogo celovitejši način. Na njem se ob informacijah o politiki in zakonodaji EU na področju narave nahaja tudi prava zakladnica gradiva o stanju okolja in ekosistemov v EU, o nevarnostih, ki jim grozijo, tu pa so še informacije o raziskavah, ki se na področju biotske raznolikosti izvajajo v EU ter dostop do informacij o stanju glede poročanja o biotski raznovrstnosti v državah članicah, kar naj bi spodbujalo večje sodelovanje.

Ozadje: posledice izgube biotske raznovrstnosti

Ekosistemi zagotavljajo številne osnovne funkcije, ki so nepogrešljive za trajnostno rabo virov na Zemlji. Oskrbujejo nas s proizvodi, ki jih lahko uživamo in uporabljamo, kot so hrana, pitna voda in surovine, imajo pa tudi uravnalne funkcije, kot so skladiščenje ogljika, predelava odpadkov in storitve na področju kulture. Resno in nenehno izgubljanje biotske raznovrstnosti v Evropi je odraz stalnega slabšanja ekosistemov, zmanjševanja naravne zmogljivosti in njihove zmožnosti opravljanja uravnalnih funkcij.

Povezave


Side Bar